Jak otrzymać podwyżkę?

 
Rozmowa z pracodawcą o podwyżce to spore wyzwanie negocjacyjne, które wymaga wcześniejszego przygotowania. Uzyskaj dokładne informacje, ile zarabia się na podobnych stanowiskach w innych firmach. Krótko przedstaw pracodawcy swoje ostatnie osiągnięcia i jasno sformułuj swoje oczekiwania płacowe. Przygotowaliśmy dla ciebie klika wskazówek, które pomogą ci skutecznie zawalczyć o wyższe wynagrodzenie.

Krok 1: Wyceń swoją wartość

 
Zdobądź wiarygodne informacje o przeciętnych zarobkach na podobnych stanowiskach w innych przedsiębiorstwach w branży. W tym celu skorzystaj z przeglądów wynagrodzeń i ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w internecie (np. na forach branżowych), porozmawiaj także z ludźmi o podobnych kwalifikacjach.

Krok 2: Weź pod uwagę sytuację rynkową

 
Zorientuj się w sytuacji ekonomicznej branży i przedsiębiorstwa, w którym jesteś zatrudniony. Dostosuj swoje żądania finansowe do możliwości firmy – w zależności od tego, czy aktualnie rozwija się, czy też walczy o utrzymanie się na rynku. Weź pod uwagę również sytuację gospodarczą w kraju.

Krok 3: Podkreśl swój wkład

 
Krytycznie oceń swoje kwalifikacje i realnie oszacuj wartość swojego wkładu w rozwój firmy. Zaprezentuj się jako osoba kompetentna, która przewyższa innych pracowników talentem i umiejętnościami oraz znacząco przyczynia się do sukcesów firmy. Przypomnij o swoich kwalifikacjach, odbytych kursach i szkoleniach zawodowych. Przytocz przykłady swoich sukcesów, zwłaszcza, jeśli to twoje działania i inicjatywa przesądziły na przykład o wygraniu przetargu, zrealizowaniu celów marketingowych czy pozyskaniu ważnego klienta. Jeżeli ostatnio twoje obowiązki wykraczały poza wymagania twojego stanowiska, również uwzględnij ten fakt podczas negocjacji.

Krok 4: Przećwicz potencjalny scenariusz rozmowy

 
To, w jaki sposób przeprowadzisz rozmowę z pracodawcą, może zadecydować o twoim sukcesie bądź porażce w negocjacjach płacowych. Bądź opanowany, pewny swoich racji, choć jednocześnie rozsądny i racjonalny. Zażądaj podwyżki w określonej wysokości i zaproponuj konkretne benefity pozapłacowe. Bądź gotowy zrezygnować z części swoich oczekiwań, choć ustal minimalne warunki, na które gotów jesteś wyrazić zgodę. Przećwicz ze znajomym rozmowę o podwyżce, przemyśl uzyskane informacje zwrotne i poproś o wskazówki, jak zaprezentować się bardziej przekonująco.

Krok 5: Przedstaw swoje oczekiwania

 
Rozmawiając z pracodawcą przypomnij, jak długo pełnisz daną funkcję w firmie i jak przez ten czas zmieniały się twoje obowiązki. Wymień swoje sukcesy, wskazując, w jaki sposób przyczyniły się one do osiągnięcia mierzalnych celów. Zaznacz, że jesteś świadomy rynkowej wartości swojej pracy. Daj pracodawcy czas na przemyślenie twojej propozycji i podziękuj za spotkanie. Wyraź nadzieję na wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obie strony.

Krok 6: Opracuj plan B

 
Decyzja o przyznaniu pracownikowi podwyżki często podejmowana jest na wyższych szczeblach zarządzania i zależy od wielu czynników. Opracuj plan na wypadek, gdyby twoje oczekiwania finansowe nie mogły zostać spełnione. Zaproponuj przełożonemu alternatywę, prosząc go np. o dofinansowanie programu szkoleń lub zamianę niektórych obowiązków zawodowych na takie, które są dla ciebie bardziej interesujące. Przyczyni się to do twojego dalszego rozwoju zawodowego i w efekcie – wzmocnienia pozycji negocjacyjnej przy kolejnej okazji do rozmowy o pieniądzach.