Jak stworzyć dobry opis stanowiska?

 
Precyzyjne przygotowanie opisu stanowiska stanowi podstawę do znalezienia właściwego kandydata. Tworzenie oferty pracy rozpocznij od nakreślenia charakterystyki firmy, a następnie przejdź do opisu specyfiki stanowiska, którego dotyczy rekrutacja.

Szczegółowe określenie wymagań i zakresu obowiązków

 
Ogłoszenie o pracy powinno zawierać jasno określony cel i nazwę stanowiska. Szczegółowo opisz zakres obowiązków, a dla przejrzystości podziel je na kluczowe obszary – od codziennych po sporadyczne. Najlepiej ułóż je w kolejności od najważniejszych, po te mniej istotne.

Struktura organizacyjna firmy

 
Aby umożliwić kandydatowi lepsze zrozumienie jego przyszłej roli, ofertę pracy uzupełnij o informację, w jakim zespole będzie zatrudniony oraz pod czyje kierownictwo będzie podlegał w strukturze firmy.

Zarys kluczowych kwalifikacji

 
Aby oferta pracy przykuła uwagę najlepszych kandydatów, jasno określ kryteria, jakie trzeba spełnić, aplikując na dane stanowisko. W opisie zawrzyj rodzaj wymaganego wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz wymień zarówno niezbędne, jak i mile widziane umiejętności twarde i miękkie. Dzięki temu kandydaci już na wstępie będą mogli ocenić, czy spełniają te wymogi.

Warunki pracy

 
Opis stanowiska pracy warto zakończyć informacjami dotyczącymi warunków zatrudnienia. Doprecyzuj miejsce i sposób wykonywania pracy (zdalnie czy stacjonarnie). Określ termin i wymiar zatrudnienia. Wspomnij o niezbędnych narzędziach pracy, które zapewniasz, wynagrodzeniu oraz benefitach pozapłacowych. Zawrzyj standardową formułę, iż skontaktujesz się tylko z wybranymi kandydatami.