Pytania, które pozwolą ci sprawdzić kompetencje kandydata

 
Rozmowa kwalifikacyjna służy przyszłemu pracodawcy do sprawdzenia, czy dany kandydat posiada kompetencje wymagane na określonym stanowisku. Oto zestaw standardowych pytań, które pozwolą wstępnie zweryfikować umiejętności kandydata.

W skrócie: plan rozmowy

 
Lista pytań zadanych podczas interview powinna być adekwatna do stanowiska, na które odbywa się rekrutacja oraz do struktury organizacyjnej firmy. Odpowiedzi kandydata pozwolą ci ocenić rodzaj i stopień zaawansowania nabytych przez niego kompetencji: komunikatywność, zdecydowanie, umiejętności przywódcze, radzenie sobie z podejmowaniem ryzyka, umiejętność pracy zespołowej, dyspozycyjność, itp.

Jakie są wyznaczniki kompetencji?

 
Z reguły pracodawca wie, kogo szuka, opracowując na potrzeby rekrutacji precyzyjny profil odpowiedniego kandydata. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej odpowiedzi kandydata są punktowane, a ostateczny wynik ma decydujący wpływ na podjęcie decyzji o zatrudnieniu. Na przykład, zadając proste pytanie: „Opowiedz mi o sytuacji, kiedy zastosowałeś nowe podejście do problemu”, można określić w skali od jednego do pięciu, czy dany kandydat posiada doświadczenie oraz pożądane kompetencje, czy też jest zupełnie niedoświadczony w weryfikowanym obszarze. Odpowiedzi kandydata pozwolą ci również sprawdzić, jakie są jego mocne i słabe strony oraz czy jest wystarczająco zmotywowany i chętny do uczenia się nowych umiejętności. A może jego reakcje ujawnią negatywne podejście do tego zadania?

Sprawdzian kluczowych kompetencji

 
Nasze blisko 40-letnie doświadczenie w roli rekruterów pozwoliło nam opracować scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej, który podpowiada, jak sprawdzić umiejętności kandydata. Oto lista pięciu kluczowych obszarów kompetencji, które należy zweryfikować podczas interview:
 
• Kompetencje indywidualne
To weryfikacja takich cech kandydata jak: elastyczność, stanowczość, wytrwałość, wiedza, niezależność, umiejętność podejmowania ryzyka i asertywność. Propozycja pytania: Opowiedz mi o sytuacji, kiedy twoja praca lub pomysł został zakwestionowany. Jak się wtedy zachowałeś?
 
• Kompetencje menedżerskie
Ten obszar polega na sprawdzeniu, czy kandydat posiada umiejętności przywódcze, jest gotowy zarządzać ludźmi, traktuje innych podmiotowo, wykazuje zrozumienie zasad panujących w firmie, potrafi myśleć strategicznie, umie zarządzać projektami i dokonywać audytu. Propozycja pytania: Opowiedz o sytuacji, kiedy przyczyniłeś się do osiągnięcia celu przez grupę, którą dowodziłeś.
 
• Kompetencje analityczne
Sprawdzają, czy kandydat umie podejmować samodzielne decyzje, jest innowacyjny, ma analityczny umysł, potrafi rozwiązywać problemy, szybko się uczy, przykłada wagę do szczegółów. Propozycja pytania: Podaj przykład sytuacji, kiedy zaproponowałeś całkowicie nowe rozwiązanie problemu.
 
• Kompetencje interpersonalne
Ten obszar sprawdza kompetencje społeczne kandydata, jego umiejętności przywódcze oraz pracy w zespole. Propozycja pytania: Opisz sytuację, kiedy musiałeś współpracować z innymi osobami.
 
• Kompetencje motywacyjne
Tu weryfikacji podlegają takie cechy kandydata jak: przedsiębiorczość, elastyczność, energiczność, motywacja, zorientowanie na wynik, inicjatywa i nastawienie na jakość. Propozycja pytania: Podaj przykład sytuacji, kiedy ciężka praca dała ci największe poczucie spełnienia.

Na koniec

 
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawcy oczekują autentycznych odpowiedzi, nawiązujących do życiowych i zawodowych doświadczeń kandydata. Pytania, które pozwalają sprawdzić umiejętności kandydata, wcale nie są podchwytliwe. Ich celem jest znalezienie osoby, która idealnie wpasuje się w potrzeby organizacji.