Rozwój i retencja

 
Chcesz zatrzymać największe talenty w swojej firmie? Zastosuj sprawdzone metody retencji pracowników, tworząc odpowiednie środowisko pracy i kulturę korporacyjną.
 
Pojęcia różnorodności używano do niedawna wyłącznie w odniesieniu do zespołów złożonych z osób o różnym pochodzeniu etnicznym i rasowym.
Firmy tracą dobrych pracowników z wielu powodów – zarówno zawodowych, jak i osobistych. Dlatego tak istotne jest planowanie sukcesji, dzięki której organizacja utrzymuje stabilność i jest stale zdolna do osiągania celów.
 
Metody zatrzymywania najlepszych ludzi w firmie należy dopasować do potrzeb konkretnych pracowników. Dalekowzroczni pracodawcy rozumieją, że każdą osobę co innego motywuje do inwestowania talentu i energii w firmę.
 
Dlaczego firmy tracą najlepszych pracowników? 6 powodów
Nawet największe marki – pracodawcy, którzy nie mają żadnych problemów z przyciągnięciem najlepszych kandydatów – popełniają błędy w zakresie zarządzania talentami i retencji. 
 
Zbudowanie osiągającego sukcesy zespołu zadaniowego wymaga nie tylko wytypowania grupy zdolnych osób. Aby zespół mógł być skuteczny, jego członkowie muszą się zjednoczyć w imię atrakcyjnej i inspirującej wizji, którą będą wprowadzać w życie.
 
Rolą mentora jest zachęcanie do osobistego i zawodowego rozwoju podopiecznego poprzez dzielenie się z nim fachową wiedzą i doświadczeniem. Relacje pomiędzy coachem a jego uczniem powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu, szacunku i komunikacji.
 
Jak dobrać pracowników do realizacji celów  firmy?
Opracowywanie planów biznesowych oraz celów dla firmy jest zadaniem trudnym i czasochłonnym. Chociaż elementy te są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, menedżerowie często tracą je z oczu na rzecz codziennych, rutynowych działań w firmie.