Jak zarządzać różnorodnością w zespole? 5 wskazówek

Pojęcia różnorodności używano do niedawna wyłącznie w odniesieniu do zespołów złożonych z osób o różnym pochodzeniu etnicznym i rasowym. Ta definicja wciąż ma zastosowanie, ale czasy się zmieniają i dziś różnorodność nie ogranicza się tylko do tych dwóch elementów, ale dotyczy – między innymi – także płci, osobowości, sposobu myślenia, doświadczenia zawodowego czy rodzaju wykształcenia. Pracownicy organizacji, które promują i praktykują różnorodność, zwykle lepiej pracują, więcej osiągają i są bardziej innowacyjni. Zespoły pracowników zbudowane w oparciu o zasadę różnorodności lepiej reprezentują społeczeństwo jako całość. Praca w takim zespole może być bardzo rozwijająca. Istotne jest jednak, by prawidłowo zarządzać różnorodną grupą pracowników i sprawić, by byli skuteczni. Oto pięć sposobów, które ci w tym pomogą.

 

 

 1. Otwórz kanały komunikacji

  Różnorodne zespoły mogą składać się z ludzi pochodzących z całego świata. Mieszanka ich unikatowych i zróżnicowanych punktów widzenia jest bez wątpienia wartością samą w sobie. Musisz jednak upewnić się, że wszystkie kanały komunikacji są otwarte, aby uniknąć nieporozumień. To, co będzie uważane za uprzejmość w jednej kulturze, może być uznane za skrajną nieuprzejmość w innej. Język jest odbiciem kultury. Wyobraźmy sobie Kalifornijczyka proszącego Argentyńczyka, aby zrobił coś „wkrótce”. Każdy język ma swoją definicję tego, co oznacza „wkrótce” i kiedy nastąpi. Oczywiście ta zasada ma też odniesienie do języka ciała. W krajach anglosaskich kontakt wzrokowy jest naturalną częścią komunikacji, ale w niektórych kulturach azjatyckich może być oznaką braku szacunku. Otwarta komunikacja daje możliwość przedyskutowania wszelkich ewentualnych nieporozumień, co pozwala rozwijać lepsze relacje w zespole.

 2. Pożegnaj się z uprzedzeniami

  Żyjemy w erze globalizacji, napędzanej przez rozwój techniki i komunikacji. Mimo, że od dawna mamy kontakt z różnymi kulturami, ludźmi i językami, nie chroni nas to przed wiarą w stereotypy. Aby efektywnie zarządzać różnorodnym zespołem, musisz wyeliminować wszelkie uprzedzenia, które żywisz w stosunku do danej kultury – szczególnie takiej, z której sam nie pochodzisz.

 3. Foster a culture of teamwork and trust

  Interakcja osób pochodzących z różnych kultur i dysponujących odmiennym doświadczeniem może być świetnym sposobem na naukę i rozwój osobisty. To także doskonała metoda tworzenia nowych pomysłów, ponieważ potencjał kreatywności w takiej grupie jest dużo większy. Inspiracje, które rodzą się podczas godzin dyskusji i wspólnego wykonywania zadań pomagają budować spójność zespołu. Zgodnie z badaniami Google’a, pracownicy osiągają szczyt swoich możliwości jako część zespołu wtedy, gdy czują, że ich wkład pomoże kolegom, klientom i społeczeństwu. To także buduje zaufanie, które prowadzi do lepszej współpracy i komunikacji, jak również zostawia mniej miejsca na nieporozumienia, a więcej na tolerancję i wzajemne zrozumienie pomimo różnic kulturowych.

 4. Naucz członków swojego zespołu rozwiązywać konflikty

  Praca w zespole złożonym z osób z całego świata nieuchronnie będzie prowadzić do sytuacji konfliktowych, ponieważ zderzają się ze sobą różne postawy i nawyki. Różne style pracy mogą prowadzić do osiągnięcia wspólnego sukcesu, ale także – do pojawienia się urazy. Jeśli pozwolisz członkom zespołu, by uważnie słuchali różnych punktów widzenia i badali dostępne możliwości, zanim zwrócą się z problemem do kierownictwa, nauczą się radzić sobie z pojawiającymi się nieporozumieniami. Naucz swój zespół, że należy dostrzec zarzewie konfliktu, dać sobie czas na przemyślenie sprawy, pozbyć się uprzedzeń i ustalić swoje stanowisko, zanim przystąpi się do rozwiązywania problemu. Te przydatne umiejętności pozwolą twoim pracownikom stać się w przyszłości dobrymi menedżerami.

 5. Poproś o regularną informację zwrotną

  Jednym z najlepszych sposobów zarządzania zespołem o dużej różnorodności jest otrzymywanie regularnych informacji zwrotnych od pracowników. Pytając swoich podwładnych o to, jak cię oceniają, możesz dostrzec obszary wymagające poprawy. Nie wystarczy spontaniczny feedback: jeśli ktoś z twojego zespołu z własnej inicjatywy cię pochwali, to doskonale, jednak być może w tym samym czasie ktoś inny – mniej rozmowny i otwarty – przemilczy swoją opinię. Dlatego zachęcanie pracowników do udzielania regularnej informacji zwrotnej (przy okazji – to działa w obie strony!) daje ci pewność, że idziesz w dobrym kierunku, tworząc spójne i przyjazne środowisko pracy dla całej swojej załogi.