Zalety mentoringu

 
Rolą mentora jest zachęcanie do osobistego i zawodowego rozwoju podopiecznego poprzez dzielenie się z nim fachową wiedzą i doświadczeniem. Relacje pomiędzy coachem a jego uczniem powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu, szacunku i komunikacji. Aby mentoring przyniósł oczekiwane efekty, spotkania muszą odbywać się regularnie, a podczas nich obie strony powinny wymieniać się pomysłami, omawiać postępy i wyznaczać cele dalszego rozwoju. Oto zalety mentoringu biznesowego, z którego korzyści może czerpać również twoja firma:

Korzyści dla pracowników

 
Zajęcia z coachem to jedna z możliwości rozwoju zawodowego, jakie możesz zaoferować swoim pracownikom. Wsparcie doświadczonego mentora może zainspirować ich do pracy nad rozwijaniem swoich osobistych i zawodowych kompetencji, co w efekcie przełoży się na wydajność pracy. Dzięki mentoringowi pracownicy zyskają:
 
• możliwość prezentacji nowych pomysłów i sposobów myślenia;
• doradztwo w zakresie rozwijania swoich mocnych stron i przezwyciężania słabości;
• wytyczne dotyczące ścieżki kariery i rozwoju zawodowego;
• większą zauważalność i uznanie w firmie;
• możliwość zdobycia nowych umiejętności i wiedzy.

Korzyści dla mentorów

 
Mentoring to coś więcej niż tylko dzielenie się poradami, wiedzą i przemyśleniami. Z relacji z podopiecznymi korzyści może czerpać również sam mentor. Widzi, jak jego uczeń rozwija się i staje się specjalistą. Z coachingiem wiąże się również osobista satysfakcja, wynikająca z możliwości dzielenia się z innymi osobami swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Jednak korzyści z mentoringu są również wymierne:
 
• uznanie w oczach innych, wynikające z pełnienia roli eksperta i lidera;
• możliwość zaprezentowania świeżych, autorskich pomysłów, rozwiązań i perspektyw;
• doskonalenie się w samorozwoju;
• okazja do refleksji nad własnymi celami i możliwościami;
• wypracowanie swojego stylu przywództwa i coachingu.

Korzyści dla firmy

 
Inwestycja w mentoring biznesowy jest również opłacalna dla pracodawców. Dzięki stworzeniu pracownikom możliwości rozwoju, mogą oni w łatwy sposób odkryć tych najbardziej uzdolnionych, doświadczonych i zaangażowanych. Coaching pomaga ujawnić talenty, wyedukować przyszłych liderów oraz rozwinąć te umiejętności pracowników, które pomogą firmie osiągnąć sukces. Pracodawcy mogą czerpać z mentoringu następujące korzyści:
 
• inspirowanie pracowników do rozwoju osobistego i zawodowego;
• inicjowanie postaw i zachowań pożądanych w firmie;
• wzmocnienie kompetencji przywódczych menedżerów;
• poprawa wydajności, motywacji i morale pracowników;
• wzmocnienie więzi między pracownikami a firmą.