Role details

HR Manager / Kierownik HR

Olsztyn   •  Permanent

Bullet points

 • Ciekawy projekt w obszarze zarządzania zmianą
 • Możliwość kreowania własnych rozwiązań

About Our Client

Naszym klientem jest znana polska firma produkcyjna prowadząca z sukcesami swoją działalność na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych i planująca dalszą ekspansję międzynarodową. W związku z potrzebą wzmocnienia systemów zarządzania przedsiębiorstwem poszukujemy doświadczonej i ambitnej osoby na stanowisko HR Managera / Kierownika Działu Personalnego.

Job Description

 • Przygotowanie raportu otwarcia w obszarze ZZL (przegląd procesów, narzędzi oraz obecnie istniejących zasad i systemów) rekomendacja do Zarządu Spółki działań priorytetowych, średnio i dług terminowych działań. Ustalenie kluczowych wskaźników i wdrożenie kontrolingu personalnego w obszarze ZZL
 • Identyfikacja kluczowych kompetencji dla spółki oraz analiza silnych stron oraz braków, trendów i przyszłych potrzeb, przygotowanie rekomendacji rozwoju kluczowych dla Spółki kompetencji, tworząc „organizację uczącą się". Stworzenie planu szkoleń i rozwoju dla organizacji
 • Kształtowanie oferty zatrudnienia dla pracowników Spółki, min. Poprzez przegląd obecnego systemu wynagrodzeń, przedstawienie propozycji zmian i wdrożenie nowego systemu/ oferty zatrudnienia
 • Przygotowanie planu, i wdrożenie systemu rekrutacji i sukcesji dla kluczowych obszarów i funkcji w firmie
 • Kształtowanie relacji pracowniczych w Spółce. Zbudowanie systemu komunikacji wewnętrznej w Firmie, w tym udział w negocjacjach z partnerami społecznymi
 • Efektywne zarządzanie istniejącym zespołem i jego rozwój

The Successful Applicant

 • 10 letnie doświadczenie w działach HR międzynarodowych firm, w tym minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (doświadczenie specyfiki firm produkcyjnych będzie dodatkowym atutem)
 • Doświadczenie w zarządzaniu zmianą, restrukturyzacjami / reorganizacjami funkcji i procesów
 • Posiadanie praktycznej wiedzy z zakresu wdrażania systemów wynagrodzeń i premiowania
 • Doświadczenie w procesach analizy potencjału organizacji oraz kadry kierowniczej, badaniu zaangażowania pracowników. Umiejętność tworzenia planów szkoleń i rozwoju dla Firmy produkcyjnej
 • Znakomite umiejętności interpersonalne, analityczne, przekonywania do własnych pomysłów
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Gotowość do podróży służbowych do 25% czasu pracy

What's on Offer

 • Dołączenia do inspirującego zespołu, stabilnej i rozwijającej się organizacji
 • Pracę w dynamicznym środowisku - możliwość realizacji ciekawych i rozwojowych projektów
 • Samodzielność - możliwość realnego wpływu na tworzącą się organizację
 • Praca na pełen etat, w oparciu o umowę o pracę

Apply for this job

Click the Apply or LinkedIn button below or contact Pawel Wierzbicki quoting job reference 22209
As you are using an Apple iOS device we are unable to offer you the CV upload function. Please apply with your Linkedin profile below or contact Pawel Wierzbicki quoting job reference 22209