Role details

Kierownik Produkcji

Wrocław   •  Permanent

Bullet points

 • Automotovie
 • Zarzadzanie produkcja

About Our Client

Naszym klientem jest międzynarodowa firma produkcyjna z branży Automotive zlokalizowana na Dolnym Śląsku.

Job Description

 • Rozdzielanie zadań produkcyjnych oraz nadzór nad właściwym ich wykonywaniem przez podległych mu pracowników jak również udzielanie wytycznych, co do sposobu wykonania przydzielonych zadań,
 • Rozliczanie podległych pracowników z wykonania przydzielonych zadań,
 • Orientacja w planach produkcyjnych klientów,
 • Sporządzanie planów produkcyjnych uwzględniających priorytety wykonywanych zleceń,
 • Dbanie o ciągłość produkcji poprzez najpełniejsze wykorzystanie maszyn i urządzeń jak i materiałów oraz surowców,
 • Nadzór nad właściwym stanem dokumentacji jakościowej i technicznej dotyczącej działu
 • Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań poprawiających jakość, wydajność i bezpieczeństwo pracy,
 • Dokonywanie analizy racjonalności i struktury zatrudnienia w komórkach produkcyjnych,
 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami.
 • Współpraca ze zwierzchnikami, kolegami i podwładnymi w celu jak najpełniejszej realizacji zadań
 • Przedstawienie propozycji zmian, usprawnień itp. Prowadzących do podniesienia efektywności oraz poprawy warunków pracy
 • Dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników
 • Szkolenie podległych pracowników oraz podnoszenie ich wiedzy zawodowej

The Successful Applicant

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w produkcji seryjnej w branży motoryzacyjnej na stanowiskach kierowniczych;
 • Mile widziana wiedza z zakresu połączeń gumowo metalowych.
 • Chęć rozwoju, zdobywania wiedzy
 • Znajomość języka niemieckiego, znajomość angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • Wysoki poziom kultury osobistej,
 • Umiejętność adaptacji i elastyczność w działaniu
 • Poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie,
 • Wytrwałość i orientacja na cel
 • Decyzyjność i umiejętność podejmowania ryzyka, zmysł przedsiębiorczości
 • Myślenie strategiczne
 • Umiejętność zarządzania ludźmi, zarządzania konfliktami

What's on Offer

Rozwojowe środowisko, pakiet szkoleń

Zatrudnienie w oparciu o umowę

Samochód służbowy

Konkurencyjne wynagrodzenie

Ubezpieczenie

Apply for this job

Click the Apply or LinkedIn button below or contact Marcin Kunicki quoting job reference 20607
As you are using an Apple iOS device we are unable to offer you the CV upload function. Please apply with your Linkedin profile below or contact Marcin Kunicki quoting job reference 20607