Role details

Kierownik Zapewnienia Jakości

Warsaw   •  Permanent

Bullet points

 • Odpowiedzialność za jakość (zapewnienie + kontrola) w 4 zakładach produkcyjnych
 • Budowanie zespołu w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku

About Our Client

Nasz Klient, to międzynarodowa organizacja działająca w sektorze spożywczym która jako jeden z liderów w swoim segmencie dostarcza na rynek produkty najwyższej jakości

Job Description

 • Opracowywanie strategii dla działu jakości zarówno w obszarze produkcyjnym jak i dystrybucyjnym
 • Tworzenie środowiska sprzyjającego podnoszeniu świadomości jakości w organizacji
 • Zapewnienie jakości we wdrażaniu nowych produktów w oparciu o system ISO, dyrektywę Europejską i FDA
 • Reprezentowanie organizacji podczas audytów i kontroli instytucji zewnętrznych
 • Monitorowanie poziomu braków i reklamacji od klientów, tworzenie planów poprawy
 • Nadzór i koordynacja nad oceną zgodności i certyfikacją wyrobów, identyfikacja możliwości uproszczeń i standaryzacji
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu nadzorowanego obszaru
 • Wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych

The Successful Applicant

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Jakości zarządzającego minimum 10-osobowym zespołem
 • Minimum 5 lat doświadczenia w firmie spożywczej lub organizacji z sektora FMCG
 • Międzynarodowe doświadczenie w zakresie zapewniania jakości
 • Udokumentowane sukcesami doświadczenie we wdrażaniu nowych produktów
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji/ procedur o charakterze techniczno-technologicznym
 • Umiejętność podejmowania szybkich decyzji i reagowania na zmiany
 • Dojrzałość biznesowa oraz umiejętność strategicznego myślenia
 • Kreatywne podejście do realizacji powierzonych zadań
 • Płynna znajomość języka angielskiego

What's on Offer

 • Możliwość współpracy z doświadczoną kadrą, specjalistami z branży FMCG
 • Atrakcyjny pakiet pozapłacowych benefitów, w tym samochód służbowy
 • Dalsze możliwości awansu

Apply for this job

Click the Apply or LinkedIn button below or contact Daria Wozniak quoting job reference 21559
As you are using an Apple iOS device we are unable to offer you the CV upload function. Please apply with your Linkedin profile below or contact Daria Wozniak quoting job reference 21559