Szczegóły stanowiska

Kierownik Działu Personalnego / Biznes Partner

Warmińsko-Mazurskie   •  Permanent

Bullet points

 • Samodzielne stanowisko z możliwością wpływu na zmieniającą się organizację
 • Możliwość dołączenia do stabilnej i rozwijającej się orgazacji

O naszym kliencie

Naszym klientem jest znana polska firma produkcyjna prowadząca z sukcesami swoją działalność na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych i planująca dalszą ekspansję międzynarodową. W związku z potrzebą wzmocnienia systemów zarządzania przedsiębiorstwem poszukujemy doświadczonej i ambitnej osoby na stanowisko Kierownika Personalnego / Biznes Partnera.

Opis stanowiska

 • Przygotowanie raportu otwarcia w obszarze ZZL (przegląd procesów, narzędzi oraz obecnie istniejących zasad i systemów) i rekomendacja do Zarządu Spółki działań priorytetowych, średnio i dług terminowych działań. Ustalenie kluczowych wskaźników i wdrożenie kontrolingu personalnego w obszarze ZZL.
 • Identyfikacja kluczowych kompetencji dla spółki oraz analiza silnych stron oraz braków, trendów i przyszłych potrzeb, przygotowanie rekomendacji rozwoju kluczowych dla Spółki kompetencji, tworząc „organizację uczącą się". Stworzenie planu szkoleń i rozwoju dla organizacji
 • Kształtowanie oferty zatrudnienia dla pracowników Spółki, min. poprzez przegląd obecnego systemu wynagrodzeń, przedstawienie propozycji zmian i wdrożenie nowego systemu/ oferty zatrudnienia.
 • Przygotowanie planu, i wdrożenie systemu rekrutacji i sukcesji dla kluczowych obszarów i funkcji w Firmie.
 • Kształtowanie relacji pracowniczych w Spółce. Zbudowanie systemu komunikacji wewnętrznej w Firmie, w tym udział w negocjacjach z partnerami społecznymi.
 • Efektywne zarządzanie istniejącym zespołem i jego rozwój

Profil kandydata

 • 10 letnie doświadczenie w działach HR międzynarodowych firm, w tym minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (doświadczenie specyfiki firm produkcyjnych będzie dodatkowym atutem)
 • Doświadczenie w zarządzaniu zmianą, restrukturyzacjami / reorganizacjami funkcji i procesów
 • Posiadanie praktycznej wiedzy z zakresu wdrażania systemów wynagrodzeń i premiowania.
 • Doświadczenie w procesach analizy potencjału organizacji oraz kadry kierowniczej, badaniu zaangażowania pracowników. Umiejętność tworzenia planów szkoleń i rozwoju dla Firmy produkcyjnej
 • Znakomite umiejętności interpersonalne, analityczne, przekonywania do własnych pomysłów
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Gotowość do podróży służbowych do 25% czasu pracy

Oferujemy

 • Pracę w dynamicznym środowisku - możliwość realizacji ciekawych i rozwojowych projektów
 • Samodzielność - możliwość realnego wpływu na zmieniającą się organizację
 • Możliwość dołączenia do inspirującego zespołu, stabilnej i rozwijającej się organizacji
 • Praca na pełen etat, w oparciu o umowę o pracę

Aplikuj

Kliknij przycisk Aplikuj z LinkedIn poniżej podając numer referencyjny 21827. Twoją aplikację otrzyma Pawel Wierzbicki.
W związku z tym, że używasz urządzania Apple iOS, nie mamy możliwości zaoferowania Ci funkcji załączenia CV. Użyj funkcji Aplikuj z Linkedin podając numer referencyjny 21827. Twoją aplikację otrzyma Pawel Wierzbicki.