Szczegóły stanowiska

Kierownik Logistyki (m/f)

Wrocław   •  Permanent

Bullet points

  • Zarzadzanie Logistyka
  • Branża spożywcza

O naszym kliencie

Naszym klientem jest miedzynarodowa firma produkcyjna z branży przemysłu spożywczego.

Opis stanowiska

Planowanie i kierowanie procesami logistycznymi w celu zapewnienia stałego dopływu do klientów produktów o wysokiej jakości - w ramach ustalonych specyfikacji i standardów.

Zapewnienie poziomu bezpieczeństwa i higieny produkcji spełniającego lub przekraczającego wymagania stawiane przez klientów, politykę firmy oraz przez instytucje sprawujące nadzór nad zakładem.

Organizacja pracy podległych pracowników, nadzór i odpowiedzialność nad efektywnym wykorzystaniem czasu pracy i przypisywanie im zadań mających na celu realizację zleceń produkcyjnych.

Dbałość o zabezpieczenie mienia zakładu, najlepsze wykorzystanie środków produkcji i zasobów ludzkich.

Koordynacja pracy Magazynu.

Kontakty z podwykonawcami i dostawcami w celu zabezpieczenia odpowiednich ilości surowców i materiałów niezbędnych w procesie produkcji.

Dostarczanie raportów oraz informacji wymaganych przez Dyrektora Zakładu i Dyrektora Zarządzającego.

Koordynacja transportu i nadzór nad bezpieczeństwem produktu do transportu.

Utrzymywanie dobrych relacji pracowniczych oraz dwukierunkowej komunikacji z osobami zatrudnionymi w całej firmie.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych aktów normatywnych.

Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych pracowników poprzez przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i p-poż

Profil kandydata

Wykształcenie wyższe / kierunkowe;

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Kilkuletnie doświadczenie w dziale logistyki;

Doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem podległych pracowników;

Umiejętność delegowania i egzekwowania zadań;

Umiejętności analityczne (m.in. ocena efektywności),

Odporność na stres;

Umiejętność pracy w interdyscyplinarnych, często również międzynarodowych zespołach.

Dobra umiejętność korzystania z MS Office i aplikacji internetowych

Oferujemy

Atrakcyjne wynagrodzenie

Miedzynarodowesrodowiskopracy

Samochód służbowy

Aplikuj

Kliknij przycisk Aplikuj z LinkedIn poniżej podając numer referencyjny 21802. Twoją aplikację otrzyma Marcin Kunicki.
W związku z tym, że używasz urządzania Apple iOS, nie mamy możliwości zaoferowania Ci funkcji załączenia CV. Użyj funkcji Aplikuj z Linkedin podając numer referencyjny 21802. Twoją aplikację otrzyma Marcin Kunicki.