Szczegóły stanowiska

Kierownik Produkcji (m/f)

Legnica   •  Permanent

Bullet points

  • Zarządzanie produkcją - branża automotive
  • Miedzynarodowa Firma Produkcyjna

O naszym kliencie

Naszym klientem jest międzynarodowa firma produkcyjna z branży Automotive zlokalizowana w okolicy Legnicy.

Opis stanowiska

Rozdzielanie zadań produkcyjnych oraz nadzór nad właściwym ich wykonywaniem przez podległych mu pracowników jak również udzielanie wytycznych, co do sposobu wykonania przydzielonych zadań,

Rozliczanie podległych pracowników z wykonania przydzielonych zadań,

Sporządzanie planów produkcyjnych uwzględniających priorytety wykonywanych zleceń,

Dbanie o ciągłość produkcji poprzez najpełniejsze wykorzystanie maszyn i urządzeń jak i materiałów oraz surowców,

Nadzór nad właściwym stanem dokumentacji jakościowej i technicznej dotyczącej działu

Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań poprawiających jakość, wydajność i bezpieczeństwo pracy,

Dokonywanie analizy racjonalności i struktury zatrudnienia w komórkach produkcyjnych,

Rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami.

Współpraca ze zwierzchnikami, kolegami i podwładnymi w celu jak najpełniejszej realizacji zadań firmy

Przedstawienie propozycji zmian, usprawnień itp. Prowadzących do podniesienia efektywności oraz poprawy warunków pracy

Szkolenie podległych pracowników oraz podnoszenie ich wiedzy zawodowej

Dbanie o bezpieczeństwo i higienę warunków pracy

Profil kandydata

Wykształcenie wyższe techniczne

Minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze produkcji w branży motoryzacyjnej na stanowiskach menedżerskich lub kierowniczych;

Znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego na poziomie bardzo dobrym

Chęć rozwoju, zdobywania wiedzy

Wysoki poziom kultury osobistej,

Umiejętność adaptacji i elastyczność w działaniu

Poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie,

Wytrwałość i orientacja na cel

Decyzyjność i umiejętność podejmowania ryzyka, zmysł przedsiębiorczości

Umiejętność zarządzania ludźmi, zarządzania konfliktami

Umiejętność współpracy na różnych poziomach struktury organizacyjnej, planowania i organizacji produkcji,

Biegła obsługa komputera (Word, Excel, PowerPoint)

Oferujemy

Rozwojowe środowisko, pakiet szkoleń

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Konkurencyjne wynagrodzenie

Pakiet Benefitów

Aplikuj

Kliknij przycisk Aplikuj z LinkedIn poniżej podając numer referencyjny 22016. Twoją aplikację otrzyma Marcin Kunicki.
W związku z tym, że używasz urządzania Apple iOS, nie mamy możliwości zaoferowania Ci funkcji załączenia CV. Użyj funkcji Aplikuj z Linkedin podając numer referencyjny 22016. Twoją aplikację otrzyma Marcin Kunicki.