Szczegóły stanowiska

Specjalisty ds. raportowania i controllingu (f/m)

Pszczyna   •  Permanent

Bullet points

 • Grupa Kapitałowa, lider w branży przemysłowej
 • Sprawozdawczość giełdowa, konsolidacja pakietów, analiza wyników finansowych

O naszym kliencie

Naszym klientem jest duża i prężnie rozwijająca się Grupa Kapitałowa, jedna z największych w branży przemysłowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Wieloletnia aktywność na polskim rynku wraz z nieustannym rozwojem pozwala naszemu klientowi grać kluczową role w czołówce firm tego sektora. Wspierając dalszy rozwój firmy, poszukują kandydata zainteresowanego podjęciem długo falowej współpracy z Grupą, poprzez objęcie stanowiska Specjalisty ds. raportowania i controllingu.

Opis stanowiska

 • Szczegółowa analiza wyników finansowych i sytuacji ekonomicznej wszystkich jednostek biznesowych (spółek i segmentów biznesowych) należących do Grupy Kapitałowej oraz przygotowywanie raportów i opracowywanie wniosków.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i zarządczych, raportów z realizacji planu dla Zarządu i właścicieli.
 • Sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami MSR/MSSF wraz z przygotowaniem pakietów konsolidacyjnych dla spółek zależnych.
 • Sprawozdawczość giełdowa - współudział w przygotowaniu raportów okresowych.
 • Współudział w opracowywaniu systemu kontroli wewnętrznej obowiązującego w Spółce i spółek Grupy.
 • Konsultowanie w zakresie wprowadzonych do systemu danych podstawowych - indeksy, kontrahenci, struktury produktów w zakresie wynikającym z prawidłowości księgowania i wyceny operacji gospodarczych oraz współudział w doskonaleniu, modyfikowaniu zakładowego planu kont.
 • Aktualizacja kosztów materiałowych, kosztów robocizny i narzutów kosztów wydziałowych w systemie informatycznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.
 • Opiniowanie i konsultowanie prawidłowości, obliczanie wskaźników finansowych dotyczących efektywności projektów i zadań inwestycyjnych.
 • Okresowa analiza trendów wskaźników rejestrowanych w systemie informatycznym (KPIs) we współpracy z DF i kierownictwem spółki.
 • Terminowe wykonywanie sprawozdań GUS: F01, DG1, P-01, SP, KZ, RF ankiety koniunktury gospodarczej.

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe w dziedzinie controlingu / analiz finansowych w firmach produkcyjnych
 • Kilku letnie doświadczenie w pracy w firmie notowanej na GPW
 • Doświadczenie w konsolidacji sprawozdań w MSR / MSSF
 • Dynamizm, zdecydowanie w działaniu i proaktywne podejście do rozwiązywania problemów
 • Doświadczenie we współpracy z biegłym rewidentem

Oferujemy

Wynagrodzenie podstawowe + pakiet socjalny

Aplikuj

Kliknij przycisk Aplikuj z LinkedIn poniżej podając numer referencyjny 19502. Twoją aplikację otrzyma Piotr Domagala.
W związku z tym, że używasz urządzania Apple iOS, nie mamy możliwości zaoferowania Ci funkcji załączenia CV. Użyj funkcji Aplikuj z Linkedin podając numer referencyjny 19502. Twoją aplikację otrzyma Piotr Domagala.