Szczegóły stanowiska

Tax Manager

Warszawa   •  Permanent

Bullet points

 • International universal bank
 • Project Management

O naszym kliencie

Naszym klientem jest międzynarodowy bank uniwersalny.

Opis stanowiska

 • Ocena ryzyka podatkowego w zakresie funkcjonujących w banku produktów oraz procedur;
 • Udział w strategicznych projektach bankowych w zakresie opiniowania kwestii podatkowych, samodzielne prowadzenie projektów w ramach zadań departamentu;
 • Bieżące monitorowanie ryzyk oraz przedstawianie rekomendacji;
 • Nadzór nad sporządzaniem kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych Banku i Podatkowej Grupy Kapitałowej;
 • Nadzór nad sporządzaniem rozliczenia podatku od towarów i usług oraz przygotowywanie deklaracji podatkowych dotyczących podatku VAT;
 • Opiniowanie nowo wprowadzonych regulacji produktowych oraz projektów umów zawieranych przez bank od strony zgodności a obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Profil kandydata

 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków w sektorze bankowym (bank, consulting, kancelaria);
 • Wyższe wykształcenie kierunkowe; preferowane: prawo, finanse i bankowość, ekonomia;
 • Bardzo dobra znajomość prawa podatkowego - mile widziane uprawnienia doradcy podatkowego;
 • Wiedza z zakresu rachunkowości finansowej IFRS;
 • Doświadczenie z zakresu zarządzania projektami;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność, rzetelności i terminowości;
 • Bardzo dobra znajomości obsługi pakietu MS Office, szczególnie Excel;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Oferujemy

Atrakcyjny pakiet wynagrodzenia

Praca z dużą ilością projektów

Aplikuj

Kliknij przycisk Aplikuj z LinkedIn poniżej podając numer referencyjny 20039. Twoją aplikację otrzyma Robert Bedrij.
W związku z tym, że używasz urządzania Apple iOS, nie mamy możliwości zaoferowania Ci funkcji załączenia CV. Użyj funkcji Aplikuj z Linkedin podając numer referencyjny 20039. Twoją aplikację otrzyma Robert Bedrij.