Quality Manager (Spawalnictwo)

Masovia Permanent

Updated on 07/06/2021

 • Praca w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym
 • Możliwość poszerzanie kompetencji oraz rozwoju zawodowego w ramach struktur

About Our Client

Dla naszego klienta- jednego z największych oraz najnowocześniejszych zakładów spawalniczych w Europie prowadzimy aktualnie proces rekrutacyjny na stanowisko Kierownika Kontroli Jakości.

Job Description

 • Efektywne planowanie, organizowanie oraz koordynowanie pracy Działu Kontroli Jakości
 • Realizacja założeń Polityki Jakości Firmy
 • Wyznaczanie celów, skuteczne motywowanie i dbanie o rozwój podległych pracowników
 • Dbanie o rzetelną realizację prac zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami
 • Realizację poszczególnych zadań z uwzględnieniem optymalizacji technicznych i organizacyjnych
 • Sprawne i skuteczne reagowanie na niezgodności jakościowe, nadzorowanie dochodzeń w obszarze KJ, produkcji, podejmowanie działań służących zapobieganiu powtarzania się niezgodności
 • Tworzenie kultury organizacyjnej skłaniającej i mobilizującej wszystkich pracowników do ciągłego doskonalenia procesów i usprawniania organizacji
 • Utrzymywanie systemu jakości oraz gotowości audytowej w obszarze Kontroli Jakości
 • Dbanie o rzetelną i terminową realizację zadań zgodnie z wymogami wewnętrznymi oraz zapisami umów kontraktowych
 • Ponoszenie odpowiedzialności zgodnie z procedurami kontrolnymi w zakresie badania surowców, wyrobów gotowych, produktów na etapie transferu technologii
 • Utrzymywanie dobrych relacji biznesowych z klientami firmy
 • Budowanie świadomości dotyczącej Polityki Jakości wśród pracowników firmy

The Successful Applicant

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej o specjalność spawalnictwo (konstrukcje spawane, urządzenia ciśnieniowe, prace serwisowo-remontowe dla przemysłu energetycznego i petrochemicznego)
 • Znajomość aktualnych norm i przepisów EN, UDT, VdTÜV Merkblatt
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność zarządzania czasem i działania pod jego presją
 • Bardzo dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Obsługa pakietu MS Office, AutoCad
 • Uprawnienia VT2, PT2, UT2
 • Mile widziana znajomość wymagań ASME

What's on Offer

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Niezależność i możliwość realnego wplywania na kształt działu Kontroli Jakości
 • Możliwość rozwijania swoich kompetencji w zaawansowanej technologicznie organizacji
 • Pakiet benefitów
Contact
Agnieszka Golebiewska
Quote job ref
JN-012021-2002192

Job summary

Sub Sector
Location
Contract Type
Consultant name
Agnieszka Golebiewska
Job Reference
JN-012021-2002192