Jesteś tutaj

Jak dobrać pracowników do realizacji celów firmy?

Opracowywanie planów biznesowych oraz celów dla firmy jest zadaniem trudnym i czasochłonnym. Chociaż elementy te są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, menedżerowie często tracą je z oczu na rzecz codziennych, rutynowych działań w firmie. Jeśli chcesz wyznaczyć ambitne cele biznesowe, musisz zrozumieć, w jaki sposób przekuć teorię w praktykę. W jaki sposób przełożyć dalekosiężne plany na konkretne stanowiska, umiejętności i obowiązki. Dlatego też powinieneś zwrócić uwagę na to, czy twoi pracownicy są „właściwymi osobami na właściwym miejscu”. Dobierając kadrę pod kątem celów biznesowych, musisz być pewien, że inwestycja w ich rozwój jest trafiona i odzwierciedla strategiczne kierunki rozwoju firmy. Oto kilka działań, które pozwolą ci zorientować się, czy twoi pracownicy są odpowiednio dobrani i wykwalifikowani:

Przeanalizuj plany i cele

Pierwszym krokiem jest analiza celów biznesowych firmy. Gdzie widzisz ją za rok, 5 oraz 10 lat? Które elementy działalności organizacji są istotne w chwili obecnej, a które będą kluczowe dla jej przyszłego wzrostu?

Ustal wymagane umiejętności

Kolejnym krokiem jest określenie kluczowych kompetencji, wymaganych do realizacji tych zadań. Które umiejętności są niezbędne dziś, a które będą cenne w przyszłości? Czy istnieją umiejętności, które są wymagane tu i teraz, a których z jakiegoś powodu twoi pracownicy nie posiadają? Proces określania kompetencji powinien rozpocząć się na poziomie kadry kierowniczej. To właśnie zarządzający firmą są najlepiej przygotowani do kontrolowania realizacji planów biznesowych oraz identyfikowania umiejętności, wymaganych na różnych stanowiskach w firmie.

Przeprowadź audyt talentów

Przeprowadź audyt zasobów ludzkich w firmie. Czy twoi pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje, dzięki którym firma jest w stanie osiągać obecne cele biznesowe? Czy dysponujesz pracownikami, których potencjał pomoże ci osiągać cele w przyszłości? Czy istnieją braki w zakresie umiejętności posiadanych przez zespół, które wymagają zatrudnienia nowych pracowników? Przeprowadzenie audytu zasobów ludzkich pomoże ci wykryć „luki w systemie”, które trzeba będzie wyeliminować, by sprostać wymaganiom rynku – zarówno tym obecnym, jak i przyszłym.

Uzupełnij braki

Powinieneś mieć jasny obraz sytuacji – wiedzieć, dokąd zmierza firma oraz czy masz na pokładzie ludzi, którzy pomogą ci osiągnąć cele. Jeśli obecni pracownicy nie mają kompetencji niezbędnych do realizacji stawianych przed nimi celów, rozważ ścieżkę rozwoju, którą będą musieli przejść, by zdobyć wymagane umiejętności. Mogą to być takie działania jak: mentoring, coaching, przesunięcie na inne stanowisko w firmie, staże lub szkolenia. Jeśli konieczne jest rozszerzenie zespołu o nowych pracowników, poszukaj kandydatów, których doświadczenie i umiejętności w dłuższej perspektywie przyniosą firmie korzyści. Dobieranie pracowników do realizacji konkretnych celów biznesowych wymaga stałego zaangażowania. Menedżerowie wszystkich działów powinni nieustannie nadzorować, czy umiejętności zespołu są kompatybilne z obecnymi oraz przyszłymi planami biznesowymi firmy. To pozwoli zyskać pewność, że ewentualne braki w tym zakresie zostaną zauważone odpowiednio wcześnie, a zespół będzie rozwijał swoje kompetencje zgodnie z wizją firmy.