Analityk Rynku Energii

Warsaw Perm / Contract B2B

Updated on 22/05/2024

 • Praca dla międzynarodowego inwestora w farmy wiatrowe, fotowoltaiczne i magazy
 • Dział Rozwoju Biznesu

About Our Client

Międzynarodowy inwestor projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Job Description

 • Analiza zarówno polskiego i europejskiego rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii.
 • Analiza cen energii na RDN, RDB oraz rynku bilansującym w tym analiza cen usług systemowych (FCR, FRR, RR)
 • Analiza innowacyjnych modeli biznesowych związanych z wykorzystaniem magazynów energii na rynku energii elektrycznej w Polsce oraz wybranych krajach europejskich.
 • Monitorowanie obecnych oraz planowanych regulacji dotyczących funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce oraz w ramach ENTSO-E
 • Przygotowywanie zaawansowanych modeli techniczno-finansowych dla źródeł OZE, instalacji hybrydowych systemów magazynowania energii.
 • Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz analiza złożonych zbiorów danych mających na celu wsparcie budowy modeli.
 • Przedstawianie wyników analiz oraz modeli dotyczących rynku energii.
 • Wsparcie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi związanymi z magazynami energii, od etapu koncepcyjnego po wdrożenie.The Successful Applicant

 • Minimum 4 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia związanego z rynkiem energii elektrycznej i co najmniej 2 lata pracy z modelami finansowymi/wycenowymi.
 • Znajomość budowania zaawansowanych modeli finansowych w MS Excel oraz zagadnień dotyczących oceny opłacalności inwestycji (DCF, NPV, IRR, WACC).
 • Dogłębne zrozumienie funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce oraz na obszarze ENTSO-E, w tym zasad dotyczących handlu energią, rynku mocy oraz rynku bilansującego, najlepiej z uwzględnieniem OZE i magazynów energii.
 • Znajomość języków programowania do przetwarzania i analizy danych (np. Python, R) oraz doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu algorytmów optymalizacyjnych (np. programowanie liniowe)

What's on Offer

 • Udział w interesujących i nowoczesnych projektach inwestycyjnych w międzynarodowym środowisku pracy.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Dostęp do prywatnej opieki medycznej.
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
Contact
Malgorzata Wojdyna
Quote job ref
JN-042024-6408826

Job summary

Sector
Property, Construction, Facilities Management
Sub Sector
Energy Consulting
Industry
Property
Location
Warsaw
Contract Type
Perm / Contract B2B
Consultant name
Malgorzata Wojdyna
Job Reference
JN-042024-6408826