Manager ds. procesów zakupowych (Manager Purchasing Excellence)

Katowice Permanent PLN20.000 - PLN20.000 per month (PLN240.000 per year) Home Office

Updated on 13/11/2023

 • 5-letnie doświadczenie w zakupach strategicznych dla branży automotive
 • Doskonalenie procesów (process excellence), SAP ERP, ENG min. B2

About Our Client

Firma jest światowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa mobilności, dostarczającym komponenty, systemy i technologie o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa na rynku motoryzacyjnym.

Job Description

Do zadań Kandydata należeć będą:

 • Aktywne wspieranie członków zespołu w osiąganiu ustalonych celów.
 • Zarządzanie, rozwijanie, wdrażanie i rozwijanie określonych obszarów tematycznych zgodnie z Globalnym Działem Zakupów (np. procesy, metody i narzędzia, szkolenia, inicjatywy strategiczne itp.)
 • Definiowanie i kierowanie tworzeniem, wdrażaniem i realizacją projektów, w tym między innymi budżetem, harmonogramami z użyciem dostępnych zasobów.
 • Działanie jako łącznik między różnymi interesariuszami, działami, agencjami zewnętrznymi i dostawcami; dostarczanie raportów o stanie i zapewnienie przepływu komunikacji między grupami.
 • Zarządzanie scentralizowanymi danymi w dziale zakupów.
 • Raportowanie operacyjne - opracowywanie codziennej rzeczywistej przejrzystości za pomocą inteligentnego systemu KPI opartego na danych dostawców.
 • SRM - monitorowanie relacji z dostawcami - miesięczna zautomatyzowana ocena dostawców na podstawie informacji opartych na faktach.
 • Definicja zasad zakupów i zarządzania ryzykiem w firmie.
 • Ciągłe doskonalenie i regularne szkolenia dla kupujących w dziale zakupów EMEA.
 • Bieżące monitorowanie dostawców pod kątem ryzyka i niewypłacalności.
 • Koordynowanie wszystkich europejskich audytów wewnętrznych, zewnętrznych i audytów systemu jakości związanych z zakupami.
 • Przeprowadzanie wewnętrznych audytów wewnętrznych; wspieranie zespołu ds. zakupów w opracowywaniu i wdrażaniu wspólnych planów poprawy/działań naprawczych.
 • Sugerowanie i wdrażanie pomysłów na ciągłe doskonalenie procesów.
 • Zapewnienie zgodności działań zakupowych z praktykami, zasadami i standardowymi procedurami operacyjnymi.
 • Ścisła interakcja z odpowiednimi decydentami w organizacji zakupowej w zakresie realizacji przydzielonych obszarów tematycznych.

The Successful Applicant

Idealny profil Kandydata:

 • Silne umiejętności planowania projektów, w tym umiejętność przekładania wymagań projektowych na cele i zadania projektowe, zarządzanie przypisywaniem zadań do zasobów projektowych oraz raportowanie i zarządzanie zakresem projektu w całym cyklu życia.
 • Solidne umiejętności opracowywania procesów i prowadzenia inicjatyw usprawniających procesy w celu umożliwienia lepszej współpracy.
 • Skonsolidowane doświadczenie w zakresie zamówień w branży motoryzacyjnej.
 • Doskonałe umiejętności zarządzania spotkaniami. Musi czuć się komfortowo prowadząc spotkania projektowe i ustalając/zarządzając oczekiwaniami interesariuszy poprzez rozwiązywanie złożonych kwestii i zmian w stosownych przypadkach.
 • Wrażliwość na terminy i proaktywne nastawienie w znajdowaniu rozwiązań problemów.
 • Doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej w języku angielskim.
 • Umiejętności miękkie: odpowiedzialność, nastawienie na osiągnięcia, świadomość organizacyjna, motywacja własna i praca zespołowa
 • Preferowany tytuł licencjata w zakresie zarządzania biznesem, zarządzania projektami.
 • 5 lat doświadczenia w dziale zakupów w branży motoryzacyjnej
 • Gotowość do podróżowania
 • Preferowana znajomość systemu SAP

What's on Offer

Oferta:

- Praca w międzynarodowej organizacji.

- Kompleksowe wdrożenie.

- Możliwość rozwoju w obszarze doskonalenia zakupów projektowych.

- Umowa o pracę.

- Pakiety socjalne dla pracowników.

- Możliwość pracy zdalnej.

Contact
Igor Charytanowicz
Quote job ref
JN-112023-6244481

Job summary

Sector
Procurement & Supply Chain
Sub Sector
Procurement Management
Industry
Industrial / Manufacturing
Location
Katowice
Contract Type
Permanent
Consultant name
Igor Charytanowicz
Job Reference
JN-112023-6244481
Job Nature
Home Office