Osoba Wykwalifikowana

Wrocław Stała

Updated on 10/08/2023

 • Dział Jakości, Branża Medyczna i Farmaceutyczna
 • Jelcz-Laskowice

O naszym kliencie

Naszym klientem jest międzynarodowa firma produkcyjna z branży medycznej ulokowana w Jelczu Laskowicach, zatrudniająca ok. 350 osób.

Opis stanowiska

 • Zapewnienie zgodności procesu wytwarzania z przepisami prawa oraz wymaganiami określonymi
  w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu serii produktów leczniczych.
 • Zapewnienie, że każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie
  z przepisami prawa oraz z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu,
  w zakresie wytwarzania kontraktowego.
 • Nadzór i zatwierdzanie umów technicznych i kontraktowych dot. wytwarzania produktów leczniczych na zlecenie.
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z harmonogramem audytów.
 • Udział w inspekcjach GIF/FDA.
 • Sprawdzanie dokumentacji rejestrującej proces wytwarzania każdej serii produktu leczniczego.
 • Zapewnienie właściwej identyfikacji, przechowywania dokumentów i zapisów jakości dla produktów leczniczych.
 • Uczestnictwo w pracach walidacyjnych oraz zatwierdzanie protokołów i raportów walidacji procesu i kwalifikacji urządzeń.
 • Udział w procesach reklamacyjnych.
 • Proponowanie i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych będących wynikiem stwierdzonych niezgodności.
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny wynikających z pakowania produktów leczniczych w pomieszczeniach czystych.

Profil kandydata

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub innego równorzędnego lub posiadanie dyplomu, o którym mowa w art. 191a PF potwierdzanie dyplomów uczelni działającą w systemie szkolnictwa wyższego innych państw ust. 1 pkt 2 lub 3 lub ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, medycznych lub weterynaryjnych;
 • Posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy u wytwórcy lub importera produktu leczniczego posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 38 PF zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego ust. 1, lub zgodę, o której mowa w art. 38a PF zgoda na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej ust. 1, obejmującego przeprowadzanie analizy jakościowej i ilościowej produktów leczniczych i substancji czynnych oraz przeprowadzanie badań i czynności kontrolnych koniecznych do zapewnienia jakości produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu
 • Znajomość przepisów prawa Farmaceutycznego, Dobrej Praktyki Wytwarzania, 21 CFR 210/211.
 • Dobra znajomość MS Office.
 • Dobra znajomość j. angielskiego
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy

 • Zatrudnienie w stabilnej i perspektywicznej firmie z branży medycznej
 • Rozbudowany pakiet prywatnej opieki medycznej oraz benefitów pozapłacowych
 • Możliwość pracy zdalnej - 1 dzień w tygodniu
 • Elastyczny czas pracy
 • Siłownia w biurze
 • Pracę w profesjonalnym i zgranym zespołem
 • Ciekawe wyzwania i możliwość ciągłego rozwoju
Kontakt
Marta Kozak
Numer referencyjny
JN-062023-6095263

Szczegóły oferty

Sektor
Inżynieria i produkcja
Obszar
Inżynieria jakości
Branża
Industrial / Manufacturing
Lokalizacja
Wrocław
Rodzaj umowy
Stała
Twoja aplikacja trafi do
Marta Kozak
Numer referencyjny
JN-062023-6095263