Rozmowa kwalifikacyjna – najczęściej zadawane pytania

 
Twoim celem na rozmowie kwalifikacyjnej jest przekonanie potencjalnego pracodawcy, że jesteś najlepszym kandydatem na oferowane stanowisko. Dlatego powinieneś odpowiednio przygotować się do interview, przewidując pytania, które mogą paść w trakcie rozmowy o pracę. Chociaż nigdy nie wiesz, o co dokładnie zapyta rekruter lub pracodawca, przejrzyj listę najpopularniejszych pytań i przygotuj odpowiedzi. Przemyśl swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe pod kątem wymagań pracodawcy i obowiązków w nowym miejscu pracy. Przypomnij sobie sytuacje ze swojej kariery zawodowej, które mogą służyć za przykład. Odpowiednie przygotowanie, pozytywne nastawienie i przekonujące przykłady zdecydują o twoim sukcesie podczas rozmowy o pracę. Poniżej znajdziesz porady dotyczące udzielania odpowiedzi na najpopularniejsze pytania.

Pytanie: Proszę opowiedzieć mi coś o sobie

 
To pytanie pojawia się zwykle na początku rozmowy. Zwięzłe, konkretne i przemyślane odpowiedzi wyróżnią cię z grona kandydatów zamęczających rekruterów szczegółami swojej biografii. Swoją dotychczasową drogę zawodową przedstaw pod kątem wymagań stanowiska, na które aplikujesz.  

Pytanie: Dlaczego chce Pan/Pani pracować właśnie u nas?

 
Przekonaj potencjalnego pracodawcę, że zależy ci na pracy u niego, czego dowodem jest twoja wiedza o firmie i prowadzonej przez nią działalności. Wymień powody ubiegania się o pracę w firmie, a następnie podkreśl te cechy charakteru i nabyte umiejętności, które czynią cię idealnym kandydatem na dane stanowisko.  

Pytanie: Jakie są Pana/Pani mocne strony?

 
Sformułuj swoją wypowiedź w taki sposób, by pokazać swoje mocne strony w kontekście wymagań na stanowisko, o które się ubiegasz. Wymień kilka cech i przytocz przykłady, świadczące o umiejętności ich wykorzystania. Warto podkreślić łatwość uczenia się nowych rzeczy, radzenie sobie w stresujących sytuacjach, wielozadaniowość oraz – adekwatnie do natury stanowiska – umiejętność pracy w zespole lub samodzielność.  

Pytanie: Jakie są Pana/Pani największe wady?

 
Zamiast o wadach, mów o „trudnościach”, lub „nieumiejętności” oraz wykaż chęć nauczenia się nowych, skuteczniejszych wzorców zachowania. Twoje „trudności” nie powinny dotyczyć kompetencji niezbędnych do skutecznego wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiegasz. Opisz sytuacje, kiedy zdołałeś osiągnąć swoje cele mimo wymienionych ograniczeń.  

Pytanie: Czy może mi Pan/Pani opowiedzieć o swoich osiągnięciach?

 
Udowodnij potencjalnemu pracodawcy, że potrafisz skutecznie działać i że firma zyska, zatrudniając właśnie ciebie. Opowiedz o swoich ostatnich osiągnięciach, dobierając przykłady pod kątem zainteresowań nowego pracodawcy. Podkreśl swoją aktywność i zastosowane przez ciebie rozwiązania, dzięki którym z sukcesem ukończyłeś zadanie. Wyjaśnij, w jaki sposób firma zyskała na twoim zaangażowaniu oraz zaoferuj gotowość wykorzystania zdobytego doświadczenia w nowym miejscu pracy.  

Pytanie: Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pana/Pani dotychczasowej karierze?

 
Postaraj się wykazać, że dobrze sobie radzisz z rozwiązywaniem problemów. Opisz trudną sytuację, spowodowaną niezależnymi od ciebie czynnikami i opowiedz, jak znalazłeś z niej wyjście oraz jak poradziłeś sobie z frustracją. Twoja dojrzała i wyważona reakcja na kryzys to argument przemawiający na twoją korzyść.  

Pytanie: Co się Panu/Pani (nie) podobało w ostatniej pracy?

 
Opisz te zalety swojej dotychczasowej pracy, które spodziewasz się znaleźć także na nowym stanowisku. Nie krytykuj byłego pracodawcy. Wymieniając wady, wskaż niezależne ograniczenia, na przykład: wielkość przedsiębiorstwa, odległość od miejsca zamieszkania, zbyt długie procesy decyzyjne lub problemy z przepływem informacji. Fakt, że trudno ci było zaakceptować takie sytuacje, świadczy o twoim zaangażowaniu, odpowiedzialności i gotowości do działania.  

Pytanie: Dlaczego chce Pan/Pani zmienić pracę?

 
Wypowiedz się pozytywnie o swoim dotychczasowym miejscu pracy, ale podkreśl swoje pragnienie rozwoju zawodowego, chęć zdobycia nowych doświadczeń i spróbowania sił w innym środowisku. Dodaj, że nie mogłeś w pełni zrealizować swojego potencjału na obecnym stanowisku, a nowe może ci to zagwarantować.  

Pytanie: Jakie są Pana/Pani plany na przyszłość?

 
Zaprezentuj się jako osoba ambitna i realistycznie planująca swoją drogę zawodową. Rozwiej obawy pracodawcy, że nie traktujesz pracy u niego jako odskoczni do lepszej posady. Opowiedz o swojej chęci uczenia się nowych rzeczy i rozwoju zawodowego.  

Pytanie: Jak radzi sobie Pan/Pani w sytuacjach stresowych?

 
Opisz, jak radzisz sobie z trudnościami, natłokiem obowiązków i jakie masz sposoby panowania nad emocjami. Podaj przykład sytuacji, w której poradziłeś sobie z zadaniem pomimo nieprzewidzianych trudności i braku pomocy ze strony współpracowników.  

Pytanie: Proszę opowiedzieć o jakimś projekcie, w którym brał/brała Pan/Pani aktywny udział. Co zadecydowało o jego sukcesie i jaka była w nim Pana/Pani rola?

 
Umiejętność pracy w zespole to twój duży atut. Przytocz historię jakiegoś grupowego projektu, w którym wykazałeś się kompetencjami negocjacyjnymi bądź interpersonalnymi i miałeś znaczący udział w sukcesie zespołu. Podkreśl, że cenisz sobie pracę grupową, opartą na efektywnej komunikacji, która prowadzi do skutecznego rozwiązywania problemów i realizacji celów.