Zatrudnienie odpowiednich pracowników przekłada się na sukces firmy. Dobrze przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna pozwoli ci wybrać kandydata o najlepszych kompetencjach, zdolnościach oraz największej motywacji do pracy, którego zatrudnienie przyniesie firmie wymierne korzyści. Skorzystaj z poniższych porad dla rekrutera, które pozwolą ci zakończyć twoje rozmowy o pracę sukcesem (czyli dokonaniem odpowiedniej oceny kandydata):

Przygotowanie do rozmowy

Aby przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne odniosły pożądany efekt, wcześniej szczegółowo przeanalizuj CV kandydatów, notując pytania, jakie chciałbyś im zadać podczas spotkania. Skup się na ich cechach osobowości oraz kompetencjach zawodowych, nabytych na poprzednich stanowiskach. Zastanów się, jak podczas interview przedstawić mocne strony firmy oraz korzyści płynące z oferty pracy, której dotyczy rekrutacja. Zapewnij odpowiednie miejsce i warunki do przeprowadzenia rozmowy. Upewnij się, że twoi współpracownicy, którzy będą obecni podczas spotkania, również zapoznali się z treścią dokumentów aplikacyjnych kandydata.

Ułożenie listy pytań

Rozmowę rekrutacyjną możesz poprzedzić testem psychologicznym weryfikującym cechy osobowości i umiejętności wymagane na danym stanowisku. Test pozwoli ci sprawdzić, jak kandydat zwykł zachowywać się w określonych sytuacjach w przeszłości. Następnie, odnosząc się do opisu stanowiska, wynotuj niezbędne cechy, kompetencje i umiejętności. Na ich podstawie ułóż listę pytań do kandydata. Zaznacz, iż w odpowiedziach oczekujesz przywołania konkretnych przykładów i doświadczeń.

Przeprowadzenie interview

Rozpocznij od przedstawienia siebie oraz pozostałych uczestników rozmowy kwalifikacyjnej. Zapoznaj kandydata z formą rozmowy, krótko scharakteryzuj profil firmy, jej strukturę, kondycję finansową, plan rozwoju i kulturę organizacyjną. Nawiązując do ogłoszenia o pracę, przypomnij specyfikę stanowiska, na które jest prowadzona rekrutacja, a także przedstaw zwięźle możliwości awansu zawodowego. Podczas przeprowadzania rozmowy uważnie słuchaj i notuj odpowiedzi kandydata. Zwróć uwagę, czy próbuje uniknąć pewnych odpowiedzi. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, zadaj dodatkowe pytania, by zgłębić zagadnienie. Uważnie obserwuj styl bycia, postawę i poglądy wygłaszane przez rozmówcę. Te niuanse mogą mieć decydujący wpływ na wybór odpowiedniego kandydata.

Podsumowanie rozmowy

Na koniec zapytaj kandydata, czy ma jakiekolwiek pytania dotyczące stanowiska i firmy. Poznasz w ten sposób jego opinię na temat atrakcyjności oferty pracy i sprawdzisz, na ile był skoncentrowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podziękuj za zainteresowanie i poświęcony czas. Poinformuj, w jakim terminie może się spodziewać decyzji. Postaraj się podsumować swoje refleksje i notatki od razu po zakończeniu spotkania. Dzięki temu nie stracisz pierwszego wrażenia, jakie pozostawił po sobie kandydat i będzie ci łatwiej podjąć decyzję po odbyciu wszystkich rozmów rekrutacyjnych.

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.