Obserwujemy kontynuację zjawiska „wielkiej rezygnacji”, czyli masowego opuszczania stanowisk pracy, które nasiliło się w 2021 roku. W 2022 roku odnotowano poziom odejść prawie trzykrotnie wyższy niż w 2021 (44 wobec 15%). Nawet zadowoleni pracownicy są otwarci na nowe możliwości, wyższe zarobki i większą elastyczność w miejscu pracy. Może to skutkować koniecznością przeformułowania modeli zatrudniania pracowników. W niektórych przedsiębiorstwach rekrutacja będzie musiała być realizowana w trybie ciągłym, a nie w zależności od potrzeb.   

Trendy w zatrudnieniu w Polsce wyraźnie wskazują na rosnącą mobilność pracowników. Nasze badanie Talent Trends pokazuje, że 74% kandydatów jest gotowych szukać nowej pracy podczas niestabilności gospodarczej, co w porównaniu z 58% w skali Europy, świadczy o dużej elastyczności Polaków.  

Dopasowanie do potrzeb

Czym kierują się kandydaci przy wyborze pracodawcy, gdzie szukają informacji o firmie i co musi zawierać oferta pracy, by ich skutecznie przyciągnąć? 

Po pierwsze – łowcy talentów powinni przygotować ogłoszenie o pracy, które będzie ciekawe i spójne. Jak się okazuje, niemal 70% poszukujących zatrudnienia twierdzi, że czyta całe ogłoszenie, dlatego ważne jest, by przykuwało uwagę od początku do końca. Ponad 60% oczekuje bardzo precyzyjnego i klarownego podania wszelkich szczegółów. Dotyczy to nie tylko wynagrodzenia czy benefitów, ale także technicznego opisu stanowiska czy zakresu codziennych obowiązków. 

Trend home office ma bardzo wyraźne odwzorowanie w idealnie przygotowanej ofercie. Aż 60% osób szuka w ogłoszeniu o pracy przede wszystkim informacji o lokalizacji – czy praca jest stacjonarna w biurze czy jednak zdalna, z domowej kanapy lub innego preferowanego miejsca. Zapoznając się z ogłoszeniem o wakacie kandydaci zwracają także uwagę na typ umowy i wynagrodzenie. Informacji o wysokości oferowanej pensji poszukuje w ofercie co trzecia osoba. 

Co ciekawe, znaczenie ma także nazwa stanowiska, a już mniejsze jego poziom w strukturze firmy, czy nawet nazwa zatrudniającego. 

9 na 10 osób, ubiegając się o pracę, szuka informacji o potencjalnym pracodawcy na jego stronie firmowej. Stanowi to więc jasny drogowskaz dla zatrudniających – jak Cię widzą, tak Cię piszą. Warto, by dbali o aktualizację strony internetowej, zawartość mediów społecznościowych, czy o atrakcyjną szatę graficzną mającą szansę zatrzymać uwagę na dłużej. Ten warunek w równym stopniu dotyczy również samej prezentowanej oferty, która musi być przede wszystkim aktualna. 

Wśród czynników, które z kolei mogą zniechęcić do udziału w procesie rekrutacyjnym jest niejasny opis stanowiska, zawiłości w sposobie prezentacji oferty utrudniające jej zrozumienie oraz niezrozumiałe formularze aplikacyjne, generujące u kandydata zniecierpliwienie a nawet irytację. 

Idealna oferta pracy kusi dobrą pensją i benefitami  

Współczesnych kandydatów charakteryzuje nastawienie na wysokie zarobki. To w dużym stopniu pokłosie globalnego kryzysu ekonomicznego. Przeciętna pensja wystarcza dziś na wiele mniej niż jeszcze rok temu. Gdy jednak wynagrodzenie zaspokaja oczekiwania pracownika, skupia się on w dalszej kolejności na benefitach, które oferuje firma. Tu potrzeby idealnie odzwierciedlają ogólną tendencję. Skoro kandydaci i zatrudnieni priorytetowo traktują balans między karierą a życiem prywatnym, to wszystko poza sferą pracy nabiera większego znaczenia. Prywatna opieka zdrowotna dla pracownika i jego rodziny jest wciąż najbardziej pożądanym benefitem. 

Idealna oferta pracy spełnia wiele kryteriów. By skutecznie przyciągała talenty, musi być dopasowana do profilu poszukiwanego kandydata i powinna szczegółowo odpowiadać na wszelkie wątpliwości. Jednak nawet najlepiej przygotowane ogłoszenie nie spełni swojej roli w perspektywie długofalowej, jeśli obietnice w nim zawarte nie okażą się tożsame z faktyczną ofertą zatrudniającego. 

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.