Polityka prywatności

Kim jesteśmy i jak przetwarzamy dane osobowe użytkownika

PageGroup, w tym jej spółki zależne (dalej łącznie: „PageGroup”, „nas”, „nami”, „nam”, „my”) jest firmą rekrutacyjną prowadzącą rekrutację specjalistów, działającą pod markami Michael Page, Page Personnel, Page Executive i Page Outsourcing. Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Niniejsza Polityka prywatności informuje o kategoriach danych osobowych, które gromadzimy, celach, do których je wykorzystujemy oraz sposobie przetwarzania danych, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, gdy ubiega się o pracę u nas, gdy przedstawiamy się użytkownikowi, gdy świadczymy usługi rekrutacji i zatrudnienia na rzecz użytkownika, gdy utrzymujemy z nim relacje po wykonaniu usługi na jego rzecz lub gdy użytkownik świadczy dla nas usługę. Poniższe informacje są skierowane do osób należących do jednej z poniższych kategorii:

•    kandydaci, dla których świadczymy usługi zatrudnienia lub którzy aplikują do nas na wolne stanowisko i kontaktują się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, portali z ofertami pracy, mediów społecznościowych lub innych źródeł;
•    klienci i ich kontakty, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe i których wspieramy w obsadzaniu wolnych stanowisk; 
•    potencjalni kandydaci, a także potencjalni klienci i ich kontakty, z którymi mamy kontakt w celu zaprezentowania naszych produktów i usług;
•    dostawcy usług i ich kontakty, którzy świadczą dla nas różne usługi; 
•    użytkownicy naszych stron internetowych i aplikacji
(zwanych łącznie „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”). 

 Administrator

Administratorem danych użytkownika jest spółka PageGroup, która kontaktuje się z użytkownikiem i przetwarza jego dane na własną odpowiedzialność, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, gdy dany podmiot świadczy na jego rzecz usługi rekrutacji i zatrudnienia, utrzymuje z nim relację po znalezieniu przez podmiot pracy dla użytkownika, wysyła komunikaty marketingowe, zatrudnia go na wolne stanowisko lub w przypadku świadczenia przez użytkownika usług na rzecz danego podmiotu. Aby uzyskać dostęp do pełnej listy europejskich spółek zależnych PageGroup, w tym ich danych kontaktowych, kliknij tutaj

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych

Poniżej znajduje się przegląd rodzajów danych osobowych, które przetwarzamy, w jakich celach, na jakiej podstawie prawnej i gdzie gromadzimy te dane. 
Jeśli użytkownik nie przekaże nam swoich danych osobowych, mimo że musimy je zebrać w celu przetworzenia jego zamówienia lub wykonania umowy z użytkownikiem, lub ponieważ jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa, możemy być zmuszeni do odrzucenia zamówienia użytkownika lub nie być w stanie wypełnić naszych zobowiązań umownych wobec niego.

Użytkownicy naszej strony internetowej i aplikacji

Cel

Kategorie danych

Podstawa prawna

Gromadzenie danych użytkownika

Odbiorcy danych użytkownika

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową lub aplikację, przetwarzamy jego dane w następujących celach:

 • wywołanie strony internetowej/aplikacji,
 • zapewnienie płynnego nawiązywania połączeń,
 • zapewnienie i optymalizacja wydajności naszej strony internetowej oraz jej przyjazności dla użytkownika,
 • zapewnienie i ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.

W tym kontekście używamy również różnych plików cookie i innych technologii. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

W tym kontekście przetwarzamy następujące dane:

 • adres IP żądającego urządzenia z dostępem do Internetu,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL pobieranego pliku,
 • strona internetowa/aplikacja, z której uzyskano dostęp (adres URL strony odsyłającej), używana przeglądarka i, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera z dostępem do Internetu,
 • nazwa dostawcy usług dostępu.

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (b) RODO - zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy z użytkownikiem,

art. 6 (1) (f) RODO - nasz uzasadniony interes dotyczący bezpieczeństwa, stabilności i użyteczności naszej strony internetowej,

art. 6 (1) (a) RODO - zgoda użytkownika.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

W kontekście tego przetwarzania danych możliwe jest, że następujący wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika:

 • dostawcy usług IT,
 • dostawca narzędzi do analizy danych,
 • dostawca usług marketingowych.

Przetwarzamy dane użytkownika w celu dostarczania mu spersonalizowanych reklam na stronie internetowej w oparciu o jego zachowanie podczas przeglądania. W tym celu używamy różnych plików cookie i innych technologii. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

W tym kontekście przetwarzamy następujące dane:

 • adres IP żądającego urządzenia z dostępem do Internetu,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL pobieranego pliku,
 • strona internetowa/aplikacja, z której uzyskano dostęp (adres URL strony odsyłającej), używana przeglądarka i, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera z dostępem do Internetu,
 • nazwa dostawcy usług dostępu.

Przetwarzanie danych opiera się na następującej podstawie prawnej:

art. 6 (1) (a) RODO - zgoda użytkownika

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

W kontekście tego przetwarzania danych możliwe jest, że następujący wewnętrzni lub zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika:

 • dostawcy usług IT,
 • dostawcy narzędzi analitycznych,
 • firmy marketingowe.

Kandydaci

Cel

Kategorie danych

Podstawa prawna/ uzasadniony interes

Gromadzenie danych użytkownika

Kategorie odbiorców

Przetwarzamy dane użytkownika w celu świadczenia mu usług zatrudnienia i pośrednictwa pracy lub przeprowadzenia z nim procesu aplikacyjnego w celu nawiązania z nim stosunku pracy.

W tym kontekście możemy wykorzystywać dane użytkownika do komunikowania się z nim, odpowiadania na jego pytania, analizowania jego CV i znajdowania dla niego odpowiedniego stanowiska, tworzenia profilu kandydata, udzielania porad dotyczących wynagrodzenia, organizowania rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzania z nim testów umiejętności, przekazywania jego dokumentów aplikacyjnych wybranemu przez niego pracodawcy.

W tym kontekście możemy przetwarzać następujące dane:

 • imię i nazwisko, nazwa i adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • informacje zawarte w CV,
 • informacje o ścieżce edukacyjnej,
 • referencje,
 • doświadczenie zawodowe,
 • świadectwa pracy,
 • oczekiwane wynagrodzenie,
 • aspiracje zawodowe,
 • wyniki audytów bezpieczeństwa,
 • narodowość,
 • zezwolenie na pobyt i pracę,
 • zdjęcia,
 • znajomość języków,
 • wyniki testów oceny zintegrowanej.
 • W niektórych przypadkach szczególne kategorie danych, takie jak:
 • niepełnosprawność,
 • informacje o zdrowiu,
 • badania z zakresu medycyny pracy,
 • wyroki skazujące, przestępstwa.

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (b) RODO - zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy z użytkownikiem,

art. 6 (1) (c) RODO - zgodność z obowiązkami prawnymi w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego,

art. 6 (1) (f) RODO - nasz prawnie uzasadniony interes polegający na efektywnych procesach organizacji pracy, współdzieleniu pracy i usług w ramach PageGroup, a także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z klientami.

Przetwarzamy dane należące do szczególnych kategorii wyłącznie na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO oraz w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani ze względu na prawo pracy i prawo socjalne, a także ze względu na równość szans. W takich przypadkach przetwarzanie danych użytkownika odbywa się na podstawie art. 9 (2) (b), (g) i (h) RODO.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

Ponadto możemy również gromadzić dane użytkownika od osób trzecich, takich, jak:

 • referencje, np. poprzedni pracodawcy lub byli klienci w celu potwierdzenia referencji i kwalifikacji;
 • instytucje edukacyjne;
 • publicznie dostępne sieci zawodowe, takie jak LinkedIn, StepStone lub Xing, w celu zwiększenia dostępnych już informacji o użytkowniku, abyśmy mieli większe szanse na znalezienie dla niego odpowiednich stanowisk;
 • klienci, którym przekazaliśmy CV użytkownika i którzy kontaktowali się z nim w związku z jego aplikacją o pracę.

Będziemy kontaktować się wyłącznie z tymi podmiotami z referencji, których użytkownik wskazał nam podczas procesu składania wniosku i korzystania z naszych usług.

W celu świadczenia naszych usług zatrudnienia możemy udostępniać dane osobowe użytkownika potencjalnym pracodawcom, oferującym stanowiska pracy, którymi użytkownik jest zainteresowany.

W kontekście opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest również, że zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika. Należą do nich podmioty przetwarzające oraz nasi administratorzy danych z następujących obszarów:

 • wsparcie IT,
 • hosting, usługi IT,
 • rozwiązania IT poprawiające jakość usług.
 • analiza danych,
 • wsparcie rekrutacji,
 • sprzedaż,
 • administracja i zarządzanie globalnymi, regionalnymi lub kierowniczymi stanowiskami lub rozwój kluczowych klientów w ramach Page Group,
 • firmy spedycyjne i logistyczne,
 • dostawcy usług telekomunikacyjnych,
 • dostawcy profesjonalnych sieci,
 • dostawcy ocen psychometrycznych lub testów umiejętności.

Nasi kontrahenci są przez nas zobowiązani umową do zachowania poufności i przestrzegania standardów i przepisów dotyczących ochrony danych.

Przetwarzamy dane użytkownika, gdy ten rejestruje się u nas i udostępnia nam swoje dane aplikacyjne, i ostatecznie potencjalnym pracodawcom.

Jeśli użytkownik zarejestruje się w różnych firmach PageGroup, połączymy podane przez niego dane kandydata w jeden rekord danych i jedno konto kandydata. Pojedynczy rekord pozwala na uniknięcie duplikatów i zapewnienie poprawności danych osobowych. Z tego powodu odpowiednie spółki z PageGroup będą współdzielić dane osobowe użytkownika jako niezależni administratorzy danych.

W tym kontekście możemy przetwarzać następujące dane:

 • imię i nazwisko, nazwa i adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • informacje zawarte w CV,
 • informacje o ścieżce edukacyjnej,
 • referencje,
 • doświadczenie zawodowe,
 • świadectwa pracy,
 • oczekiwane wynagrodzenie,
 • aspiracje zawodowe,
 • W niektórych przypadkach szczególne kategorie danych, takie jak:
 • niepełnosprawność,
 • informacje o zdrowiu,
 • wyroki skazujące, przestępstwa.

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (b) RODO - zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy z użytkownikiem w celu świadczenia usługi rejestracji kandydatów;

art. 6 (1) (f) RODO - nasz prawnie uzasadniony interes polegający na efektywnych procesach organizacji pracy, współdzieleniu pracy i usług w ramach PageGroup, a także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z klientami.

W takim przypadku przetwarzamy dane należące do szczególnych kategorii wyłącznie na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 (1) (a), art. 9 (2) (a) RODO.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

Jeśli użytkownik aplikuje na konkretne stanowisko, przekażemy jego dane potencjalnemu pracodawcy, którego wybrał.

W kontekście opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest również, że opisani powyżej wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika.

Przetwarzamy dane użytkownika w celu wysyłania mu informacji promocyjnych, newsletterów i innych elektronicznych informacji promocyjnych, aby informować go o możliwościach zatrudnienia, raportach i spostrzeżeniach branżowych, wydarzeniach i innych treściach.

W tym kontekście możemy przetwarzać następujące dane:

 • imię i nazwisko, nazwa,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • informacje marketingowe i preferencje dotyczące pracy.

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (a) RODO - zgoda użytkownika,

art. 6 (1) (f) RODO nasz uzasadniony interes w działaniach marketingu bezpośredniego i wysyłaniu treści reklamowych.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

W kontekście opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest również, że opisani powyżej wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika:

 • marketing,
 • sprzedaż,
 • rozwiązania IT,
 • wsparcie IT,
 • usługi pocztowe i spedycyjne,
 • telekomunikacja,
 • analiza danych.

Przetwarzamy dane użytkownika w celu wysyłania mu ankiet satysfakcji, aby dowiedzieć się, czy jest zadowolony z naszych usług, aby ulepszać nasze istniejące usługi i rozwijać nowe usługi.

W tym kontekście możemy przetwarzać następujące dane:

 • imię i nazwisko, nazwa,
 • adres e-mail,
 • poprzednie pośrednictwa i świadczone usługi,
 • informacje podane w kwestionariuszu satysfakcji.

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (a) RODO - zgoda użytkownika,

art. 6 (1) (f) RODO - nasz uzasadniony interes w zakresie działań marketingu bezpośredniego i wysyłania treści reklamowych, a także ulepszania i rozwoju naszych usług.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

W kontekście opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest również, że opisani powyżej wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika:

 • marketing,
 • sprzedaż,
 • rozwiązania IT,
 • wsparcie IT,
 • usługi pocztowe i spedycyjne,
 • telekomunikacja,
 • analiza danych,
 • dostawca usług w zakresie przeprowadzania ankiet,
 • dostawca usług prowadzący działania testowe i rozwojowe, świadczący usługi badawcze, mailingowe lub inne usługi marketingu bezpośredniego.

W niektórych przypadkach może być konieczne sprawdzenie podanych przez użytkownika informacji na temat jego historii zatrudnienia lub sprawdzenie, czy użytkownik posiada kwalifikacje i wiarygodność niezbędne na danym stanowisku pracy. W takich przypadkach przeprowadzamy tak zwaną weryfikację życiorysu. W tym celu konsultujemy się z podmiotami z referencji i instytucjami wczesnej edukacji. Ponadto prowadzimy badania w Internecie przy użyciu wyszukiwarek i publicznie dostępnych internetowych baz danych. Poza tym oceniamy prasę krajową i międzynarodową.

Tylko w bardzo ograniczonych przypadkach i tylko w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, porównujemy dane podstawowe użytkownika z listami sankcyjnymi i innymi publicznymi listami i rejestrami, w tym z listami terrorystów i embarga oraz listami PEP (osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).

W tym kontekście możemy przetwarzać następujące dane:

 • imię i nazwisko, nazwa i adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • informacje zawarte w CV,
 • informacje o ścieżce edukacyjnej,
 • referencje,
 • doświadczenie zawodowe,
 • świadectwa pracy,
 • wyniki audytów bezpieczeństwa,
 • narodowość,
 • zezwolenie na pobyt i pracę,
 • zdjęcia,
 • znajomość języków,
 • wyniki testów oceny zintegrowanej,
 • wyroki skazujące, przestępstwa (np. oszustwa związane z zatrudnieniem, przestępstwa gospodarcze, przestępczość zorganizowana),
 • naruszenia prawa konkurencji lub prawa antymonopolowego,
 • naruszenia innych wymogów prawnych lub przepisów,
 • niewypłacalność,
 • istniejące konflikty interesów.

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (a) RODO - zgoda użytkownika,

art. 6 (1) (c) RODO - nasz prawny obowiązek przeprowadzania weryfikacji życiorysu,

art. 6 (1) (b) RODO - zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy z użytkownikiem,

art. 6 (1) (f) RODO - nasz prawnie uzasadniony interes w przeprowadzaniu weryfikacji życiorysu w celu weryfikacji informacji o użytkowniku, nasz prawnie uzasadniony interes w przeprowadzaniu weryfikacji życiorysu w celu wypełnienia obowiązków prawnych naszych klientów, prawnie uzasadniony interes naszych klientów w przeprowadzaniu weryfikacji życiorysu w celu zapewnienia wymaganej przydatności i wiarygodności na specjalnych stanowiskach oraz weryfikacji informacji o użytkowniku.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

Ponadto możemy również gromadzić dane użytkownika od osób trzecich, takich, jak:

 • podmioty z referencji, takie jak poprzedni pracodawcy lub byli klienci w celu sprawdzenia danych użytkownika,
 • placówki edukacyjne - w celu sprawdzenia kwalifikacji w zakresie wykształcenia użytkownika;
 • publicznie dostępne sieci zawodowe, takie jak LinkedIn, Xing lub StepStone itp.,
 • listy sankcyjne oraz inne publiczne listy i rejestry, w tym listy terrorystów i embarga, a także listy PEP,
 • źródło publiczne, książki telefoniczne, artykuły prasowe,
 • ogólnie dostępne bazy danych.

Będziemy kontaktować się wyłącznie z tymi podmiotami z referencji, których wskazał nam użytkownik podczas procesu selekcji i korzystania z naszych usług.

W kontekście opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest również, że opisani powyżej wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika:

 • bezpieczeństwo IT,
 • rozwiązania IT,
 • hosting,
 • telekomunikacja,
 • dostawca usług przeprowadzający kontrolę referencji zawodowych,
 • dostawca usług przeprowadzający kontrolę kwalifikacji,
 • dostawca usług przeprowadza weryfikację wyroków skazujących (jeśli jest to wymagane),
 • dostawca usług w celu weryfikacji informacji dostarczonych przez użytkownika ze źródeł zewnętrznych,
 • dostawca usług przeprowadzający oceny psychometryczne lub testy umiejętności.

Nasi kontrahenci są przez nas zobowiązani umową do zachowania poufności i przestrzegania standardów i przepisów dotyczących ochrony danych.

Przeprowadzanie ankiet dotyczących trendów w zakresie talentów

Aby stale ulepszać nasze usługi i aktualizować je, będziemy wybiórczo zapraszać do udziału w ankietach dotyczących trendów w zakresie talentów.

W tym kontekście możemy przetwarzać następujące dane:

 • imię i nazwisko, nazwa,
 • poprzednie pośrednictwa i świadczone usługi,
 • adres e-mail,
 • informacje zawarte w kwestionariuszu ankiety.

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (a) RODO - zgoda użytkownika,

art. 6 (1) (f) RODO - nasz prawnie uzasadniony interes polegający na identyfikowaniu aktualnych trendów w zakresie talentów oraz dalszym rozwijaniu naszych usług i ofert.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

W kontekście opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest również, że opisani powyżej wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika:

 • marketing,
 • badanie rynku,
 • analiza rynku,
 • sprzedaż,
 • rozwiązania IT,
 • wsparcie IT,
 • usługi pocztowe i spedycyjne,
 • telekomunikacja,
 • analiza danych,

Potencjalni kandydaci i klienci

Cel

Kategorie danych

Podstawa prawna/ uzasadniony interes

Gromadzenie danych

Kategorie odbiorców

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu prezentowania naszych usług oraz kontaktowania się z nim i odpowiadania na jego zapytania. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, które nam przekazuje, kontaktując się z nami i składając zapytanie. Ponadto możemy przetwarzać dane o użytkowniku uzyskane z publicznie dostępnych źródeł oraz z sieci zawodowych i społecznościowych, takich jak LinkedIn, Xing, StepStone, firmy lub innych portali z ofertami pracy, w celu skontaktowania się z użytkownikiem, jeśli uważamy, że może być zainteresowany naszymi usługami zatrudnienia.

Ponadto możemy dowiedzieć się o kandydacie poprzez rekomendację innego kandydata lub klienta i skontaktować się z nim.

Jeśli użytkownik działa jako osoba kontaktowa w imieniu firmy, będziemy przetwarzać jego służbowe dane kontaktowe.

W tym kontekście możemy przetwarzać następujące dane:

 • imię i nazwisko, nazwa i adres,
 • stanowisko w firmie,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • profesjonalne dane kontaktowe,
 • nazwa firmy, dla której użytkownik pracuje,
 • informacje zawarte w CV, profilu zawodowym, profilu firmy,
 • informacje o ścieżce edukacyjnej,
 • referencje,
 • doświadczenie zawodowe,
 • świadectwa pracy,
 • oczekiwane wynagrodzenie,
 • aspiracje zawodowe,
 • otwarte ogłoszenia o pracę,
 • narodowość,
 • zdjęcia,
 • znajomość języków,
 • status w sieciach zawodowych, np. otwartość na oferty pracy.

art. 6 (1) (a) RODO - zgoda użytkownika,

art. 6 (1) (b) RODO - zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy z użytkownikiem,

art. 6 (1) (f) RODO - nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie działań marketingu bezpośredniego i dystrybucji naszych usług rekrutacyjnych i pośrednictwa pracy, a także nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych, klientów i potencjalnych kandydatów.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

Ponadto możemy również gromadzić dane użytkownika od osób trzecich, takich, jak:

 • Publicznie dostępne sieci zawodowe, strony internetowe, artykuły prasowe, ogłoszenia o pracę
 • sieci zawodowe, takie jak LinkedIn, StepStone, Freeslance.de, Xing itp.
 • profile zawodowe lub firmowe użytkownika opublikowane w publicznych bazach danych,
 • inni kandydaci lub klienci.

W kontekście opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest również, że opisani powyżej wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika:

 • marketing,
 • sprzedaż,
 • rozwiązania IT,
 • wsparcie IT,
 • usługi pocztowe i spedycyjne,
 • telekomunikacja,
 • analiza danych,

Klienci (B2B) i nasze kontakty

Cel

Kategorie danych

Podstawa prawna/ uzasadniony interes

Gromadzenie danych

Kategorie odbiorców

Przetwarzamy dane użytkownika w celu świadczenia mu naszych usług rekrutacyjnych. W tym kontekście przetwarzamy dane użytkownika i jego kontaktów biznesowych w celu komunikacji z użytkownikiem i znalezienia odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska pracy.

W tym kontekście możemy przetwarzać następujące dane:

 • nazwa firmy,
 • imię i nazwisko, nazwa i adres,
 • dane kontaktowe kontaktów biznesowych,
 • numer telefonu,
 • opinia użytkownika o kandydatach,
 • dane umowne i dane księgowe,
 • informacje o wakatach i profilach wymagań.

art. 6 (1) (b) RODO - zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy z użytkownikiem,

art. 6 (1) (f) RODO - nasz prawnie uzasadniony interes w efektywnych procesach organizacji pracy, współdzieleniu pracy i usług w ramach PageGroup.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

Ponadto możemy również gromadzić dane użytkownika od osób trzecich, takich, jak:

 • Publicznie dostępne sieci zawodowe, strony internetowe, artykuły prasowe, ogłoszenia o pracę
 • sieci zawodowe, takie jak LinkedIn, StepStone, Freeslance.de, Xing itp.
 • profile zawodowe lub firmowe użytkownika opublikowane w publicznych bazach danych,
 • inni klienci i kandydaci.

W kontekście opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest również, że opisani powyżej wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika:

 • marketing,
 • sprzedaż,
 • rozwiązania IT,
 • wsparcie IT,
 • usługi pocztowe i spedycyjne,
 • telekomunikacja,
 • analiza danych,
 • księgowość,
 • administracja,
 • bankowość,
 • zarządzanie globalnymi, regionalnymi lub wyższymi stanowiskami kierowniczymi lub rozwój kluczowych klientów, który wymagałby współpracy różnych firm w całej grupie.

Przetwarzamy dane użytkownika w celu wysyłania mu ankiet satysfakcji, aby dowiedzieć się, czy jest zadowolony z naszych usług, aby ulepszać nasze istniejące usługi i rozwijać nowe usługi.

W tym kontekście możemy przetwarzać następujące dane:

 • nazwa firmy,
 • imię i nazwisko, nazwa i adres,
 • dane kontaktowe kontaktu biznesowego,
 • numer telefonu,
 • poprzednie pośrednictwa i świadczone usługi,

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (a) RODO - zgoda użytkownika,

art. 6 (1) (f) RODO - nasz prawnie uzasadniony interes w działaniach marketingu bezpośredniego i wysyłaniu treści reklamowych oraz w dalszym rozwijaniu naszych usług i ofert.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

W kontekście opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest również, że opisani powyżej wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika:

 • marketing,
 • analiza rynku,
 • sprzedaż,
 • rozwiązania IT,
 • wsparcie IT,
 • usługi pocztowe i spedycyjne,
 • telekomunikacja,
 • analiza danych,

Przetwarzamy dane użytkownika w celu wysyłania mu informacji promocyjnych, newsletterów i innych elektronicznych informacji promocyjnych, aby informować go o możliwościach zatrudnienia, raportach i spostrzeżeniach branżowych, wydarzeniach i innych treściach.

W tym kontekście możemy przetwarzać następujące dane:

 • imię i nazwisko, nazwa,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • informacje marketingowe i preferencje dotyczące pracy.

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (a) RODO - zgoda użytkownika,

art. 6 (1) (f) RODO - nasz prawnie uzasadniony interes w działaniach marketingu bezpośredniego i wysyłaniu treści reklamowych.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

W kontekście opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest również, że opisani powyżej wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika:

 • marketing,
 • wysyłka newslettera,
 • sprzedaż,
 • rozwiązania IT,
 • wsparcie IT,
 • usługi pocztowe i spedycyjne,
 • telekomunikacja,
 • analiza danych,

Dostawcy usług i nasze kontakty biznesowe od naszych dostawców usług

Cel

Kategorie danych

Podstawa prawna/ uzasadniony interes

Gromadzenie danych

Odbiorcy danych użytkownika

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu zawarcia z nim umowy o świadczenie usług, otrzymywania od niego usług oraz komunikowania się z nim w kontekście naszych relacji biznesowych. Ponadto przetwarzamy dane użytkownika do celów księgowych.

W tym kontekście możemy przetwarzać następujące dane:

 • nazwa firmy,
 • imię i nazwisko, nazwa i adres,
 • dane kontaktowe osób kontaktowych,
 • numer telefonu,
 • przegląd świadczonych usług,
 • dane umowne i dane księgowe.

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (b) RODO - zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy z użytkownikiem,

art. 6 (1) (f) RODO - nasz prawnie uzasadniony interes w efektywnych procesach organizacji pracy, współdzieleniu pracy i usług w ramach PageGroup.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

W kontekście opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest również, że opisani powyżej wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika:

 • marketing,
 • sprzedaż,
 • rozwiązania IT,
 • wsparcie IT,
 • usługi pocztowe i spedycyjne,
 • telekomunikacja,
 • analiza danych,
 • księgowość,
 • administracja,
 • bankowość,

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu oceny jego przydatności jako naszego dostawcy.

W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, w bardzo ograniczonych przypadkach i tylko w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, porównujemy dane podstawowe użytkownika z listami sankcyjnymi oraz innymi publicznymi listami i rejestrami, w tym listami terrorystów i embarga oraz listami PEP (osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).

W tym kontekście możemy przetwarzać następujące dane:

 • nazwa firmy,
 • imię i nazwisko, nazwa i adres,
 • dane kontaktowe osób kontaktowych,
 • numer telefonu,
 • referencje,

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (c) RODO - nasz prawny obowiązek przeprowadzania weryfikacji życiorysu,

art. 6 (1) (b) RODO - zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy z użytkownikiem,

art. 6 (1) (f) RODO - nasz prawnie uzasadniony interes w przeprowadzaniu ocen w celu określenia przydatności użytkownika.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

Możemy również wykorzystywać dane z rejestrów publicznych i list sankcyjnych.

W kontekście opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest również, że opisani powyżej wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych użytkownika:

 • zamówienia,
 • rozwiązania IT,
 • wsparcie IT,
 • usługi pocztowe i spedycyjne,
 • telekomunikacja,
 • administracja,

Przetwarzanie danych w celu wypełnienia zobowiązań prawnych oraz obrony i dochodzenia roszczeń prawnych

Cel

Kategorie danych

Podstawa prawna/ uzasadniony interes

Gromadzenie danych

Odbiorcy danych użytkownika

Przetwarzamy dane użytkownika w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia oficjalnych obowiązków w zakresie kontroli i monitorowania oraz audytu, w tym oficjalnych obowiązków w zakresie informowania i powiadamiania, a także obowiązków wynikających z prawa handlowego lub podatkowego.

W tym kontekście przetwarzamy następujące dane:

 • nazwa firmy,
 • imię i nazwisko, nazwa i adres,
 • dane kontaktowe osób kontaktowych,
 • numer telefonu,
 • przegląd świadczonych usług,
 • dane umowne i dane księgowe.
 • wymagane dane.

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (c) RODO - zgodność z obowiązkami prawnymi

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

W ramach opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest, że następujący odbiorcy będą mieli dostęp do danych użytkownika:

 • organy ścigania lub inne podmioty publiczne,
 • sądy,
 • prawnicy,
 • konsultanci.

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy również dane użytkownika w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami prawnymi.

W tym kontekście przetwarzamy następujące dane:

 • nazwa firmy,
 • imię i nazwisko, nazwa i adres,
 • dane kontaktowe osób kontaktowych,
 • numer telefonu,
 • przegląd świadczonych usług,
 • dane umowne i dane księgowe.
 • dane wymagane do obrony i dochodzenia roszczeń.

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (f) RODO - nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie obrony przed dochodzeniem roszczeń prawnych.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

W ramach opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest, że następujący odbiorcy będą mieli dostęp do danych użytkownika:

 • prawnicy,
 • konsultanci,
 • sądy,
 • mediatorzy.

Będziemy przetwarzać dane użytkownika w przypadku restrukturyzacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji lub innego przeniesienia lub zbycia całości lub części naszej działalności w zakresie niezbędnym do tych celów.

W tym kontekście przetwarzamy następujące dane:

 • nazwa firmy,
 • imię i nazwisko, nazwa i adres,
 • dane kontaktowe osób kontaktowych,
 • numer telefonu,
 • przegląd świadczonych usług,
 • dane umowne i dane księgowe.

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (f) RODO - nasz uzasadniony interes w restrukturyzacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji lub innym przeniesieniu lub zbyciu całości lub części naszej firmy,

art. 6 (1) (a) – za zgodą użytkownika.

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

W ramach opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest, że następujący odbiorcy będą mieli dostęp do danych użytkownika:

 • prawnicy,
 • nowi właściciele firm i ich doradcy,
 • sądy,

Przetwarzamy również dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych, w szczególności w celu zagwarantowania praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą.

W tym kontekście przetwarzamy następujące dane:

 • nazwa firmy,
 • imię i nazwisko, nazwa i adres,
 • dane kontaktowe osób kontaktowych,
 • numer telefonu,
 • dane dotyczące umów i rozliczeń,
 • oświadczenia o ochronie danych (np. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie),
 • oświadczenia o cofnięciu zgody udzielonej przez użytkownika,
 • oświadczenia o sprzeciwie wobec przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenia o dochodzeniu praw do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, w tym informacje, które użytkownik przekazuje nam, dochodząc swoich praw.

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

art. 6 (1) (c) RODO - zgodność z obowiązkami prawnymi

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

W ramach opisanego tutaj przetwarzania danych możliwe jest, że następujący odbiorcy będą mieli dostęp do danych użytkownika:

 • prawnicy,
 • sądy,
 • wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług z zakresu administracji, compliance, ochrony danych i wsparcia.

Pliki cookie, narzędzie analityczne i media społecznościowe

Korzystamy z mediów społecznościowych i stosujemy różne pliki cookie i inne technologie analityczne na naszej stronie internetowej. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie

Zautomatyzowane decyzje i profilowanie

Nie podejmujemy decyzji wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych; przed podjęciem decyzji zawsze konieczna jest interwencja ludzka.
Na podstawie danych osobowych kandydatów tworzymy dwa rodzaje profili:

 • JobMatch to narzędzie dostępne na naszej stronie internetowej, umożliwiające kandydatom przesyłanie CV. Narzędzie to, dopasowane do umiejętności, aspiracji zawodowych i informacji zawartych w CV, pomaga nam rekomendować oferty pracy odpowiadające aspiracjom i umiejętnościom kandydata. Profilowanie to nie ogranicza jednak ani nie uniemożliwia dostępu do innych stanowisk pracy.
 • Korzystamy z narzędzia analitycznego opartego na technologii wyszukiwania semantycznego (rodzaj sztucznej inteligencji), które pozwala nam na inteligentne wyszukiwanie i filtrowanie CV z naszej bazy danych. Po wprowadzeniu do tego narzędzia odpowiednich słów kluczowych, takich jak lata doświadczenia lub dziedzina praktyki, wszystkie przesłane CV są następnie analizowane, a pula kandydatów jest dostarczana poprzez dopasowanie słów kluczowych w CV kandydatów i uszeregowanie kandydatów według ich przydatności do pracy. Używamy go, aby usprawnić nasze procesy rekrutacyjne, dzięki możliwości lepszego dopasowania kandydatów do bardziej odpowiednich ofert pracy. Jak wyjaśniono powyżej, proces ten jest zawsze kontrolowany przez rekrutera, więc decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Należy pamiętać, że żadna z tych czynności profilowania nie ma żadnych znaczących skutków prawnych ani podobnych skutków dla kandydatów. Jeśli jednak użytkownik chce dowiedzieć się więcej, może skontaktować się z nami.

Przekazywanie danych do krajów spoza EOG

W niektórych przypadkach przetwarzamy również dane osobowe użytkownika poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeśli przekazanie danych ma miejsce do jednego z wyżej wymienionych odbiorców, którego siedziba lub miejsce przetwarzania danych znajduje się poza EOG lub państwem, dla którego odpowiedni poziom ochrony danych został ustanowiony decyzją Komisji Europejskiej, przed przekazaniem danych upewnimy się, że jest ono objęte zezwoleniem prawnym i że istnieją gwarancje odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przekazania danych (np. poprzez gwarancje umowne, oficjalnie uznane przepisy lub wiążące wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych u odbiorcy) lub użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych. 

Wewnątrzgrupowe przekazywanie danych poza EOG

PageGroup to globalnie działająca grupa firm. Nasi eksperci ds. rekrutacji i kluczowi pracownicy biznesowi w takich działach jak wsparcie rekrutacji, zarządzanie płacami i wsparcie IT są zlokalizowani na całym świecie. W wyżej wymienionych celach, w kontekście naszej współpracy w ramach PageGroup, przekazujemy dane osobowe użytkownika zgodnie z art. 44 i nast. RODO również spółkom PageGroup spoza EOG lub zezwalamy pracownikom, którzy pracują w spółkach PageGroup spoza EOG, na dostęp do danych osobowych użytkownika w celu naszej współpracy i wypełnienia naszych zobowiązań umownych z użytkownikiem. Listę podmiotów PageGroup, które znajdują się poza EOG, można znaleźć tutaj.

Jeśli użytkownik przebywa, na przykład w Niemczech, odpowiednio do poszukiwanej pracy, lub jeśli poszukuje wykwalifikowanego specjalisty, który dołączy do jego organizacji lub partnera rekrutacyjnego, w razie potrzeby udostępniamy jego dane osobowe naszym rekruterom specjalizującym się w rynku niemieckim, którzy mają siedzibę w Turcji (szczegóły dotyczące tureckiej firmy można znaleźć na liście wspomnianej powyżej). Przetwarzają oni dane osobowe użytkowników w imieniu naszych niemieckich podmiotów. W związku z tym transferem zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z umową wewnątrzgrupową spółki i SKU, jak opisano poniżej.

Jesteśmy w posiadaniu umowy o wewnątrzgrupowym przekazywaniu danych, zawierającą zatwierdzone przez Komisję Europejską Standardowe Klauzule Umowne (SKU), które umożliwiają transgraniczne przekazywanie danych osobowych z EOG do krajów trzecich poza EOG (ponieważ przepisy o ochronie danych poza EOG mogą nie zapewniać poziomu ochrony równoważnego z przepisami o ochronie danych w EOG).

Aby otrzymać kopię SKU, należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Przekazywanie danych zewnętrznym dostawcom usług spoza EOG

Do wyżej wymienionych celów korzystamy z usług dostawców usług IT zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii, USA i Izraelu. W celu ochrony danych użytkowników zawarliśmy standardowe klauzule umowne (SKU) tam, gdzie jest to wymagane.

Aby otrzymać kopię SKU, należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Wdrożyliśmy i utrzymujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i zewnętrzni dostawcy usług na zasadzie ścisłej potrzeby i umownego zobowiązania do traktowania tych informacji jako poufne. 

Okres przechowywania danych osobowych użytkownika

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, dla którego je zebraliśmy, co może być celem ciągłym. Na przykład, jeśli użytkownik jest kandydatem, będziemy przechowywać jego dane osobowe przez cały okres trwania naszej relacji biznesowej z nim i dłużej, ponieważ często wspieramy kandydatów do pracy przez wiele lat i potencjalnie przez całą ich karierę. 

Niektóre dane osobowe przechowujemy dłużej niż pozostałe. W określeniu odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę takie czynniki, jak cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, w tym zobowiązania prawne, regulacyjne, księgowe i sprawozdawcze, charakter i ilość przechowywanych danych osobowych użytkownika, a także potencjalne ryzyko wyrządzenia użytkownikowi szkody w wyniku nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych. 

Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego, będziemy to robić do momentu, w którym użytkownik zwróci się do nas z prośbą o zaprzestanie i przez krótki czas później (aby umożliwić nam realizację prośby użytkownika). Aby móc spełnić prośbę użytkownika, przechowujemy również informację o prośbie użytkownika odnośnie zaprzestania marketingu bezpośredniego lub bezterminowego nieprzetwarzania jego danych.

Prawa użytkownika do ochrony danych

Przepisy UE o ochronie danych osobowych dają użytkownikowi wiele praw w odniesieniu do przetwarzania dotyczących go danych. Prawa te obejmują prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 (3) RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania kopii swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), do uzyskania przekazanych nam przez użytkownika danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do zwrócenia się do nas o przekazanie tych danych innemu administratorowi danych (art. 20 RODO).

Zgodnie z art. 21 RODO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, o ile wynika to z art. 6 (1) (e) RODO lub z ochrony „prawnie uzasadnionych interesów” zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO. Jeśli użytkownik skorzysta z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które przeważają nad prawami i interesami użytkownika.

Użytkownik może wycofać raz udzieloną zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych lub zrezygnować z przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, postępując zgodnie z krokami opisanymi w naszych powiadomieniach i rezygnując z otrzymywania komunikatów marketingowych lub kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce prywatności. Utworzyliśmy również Centrum Preferencji Marketingowych, w którym użytkownik może przeglądać i wybierać swoje preferencje oraz zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych w dowolnym momencie. Aby uzyskać dostęp do Centrum Preferencji Marketingowych, należy postępować według kroków opisanych w komunikacie marketingowym. 

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach prawa te mogą być ograniczone. Prawa użytkownika mogą być ograniczone, na przykład, jeśli zastosowanie się do żądania użytkownika spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby, jeśli naruszyłoby to prawa strony trzeciej (w tym nasze) lub jeśli użytkownik zażąda do nas usunięcia informacji, których zachowanie jest wymagane przez prawo lub których zachowanie leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Odpowiadając na wniosek użytkownika, poinformujemy go o wszelkich stosownych wyłączeniach, na których się opieramy. 

Ponadto w przypadku operacji przetwarzania opartych na uzasadnionych interesach Spółek przeprowadziliśmy ocenę uzasadnionych interesów, aby upewnić się, że nasze interesy nie naruszają interesów użytkownika ani jego podstawowych praw i wolności; użytkownik może zażądać takiej oceny za pośrednictwem osób kontaktowych wymienionych na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Pytania i skargi

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, lub w celu złożenia skargi, można skorzystać z naszego formularza lub wysłać wiadomość e-mail do nas lub do naszego inspektora ochrony danych na adres [email protected].

W przypadku nierozstrzygniętych wątpliwości lub przekonania, że dane osobowe użytkownika zostały naruszone, ten może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Lista odpowiednich organów w EOG jest dostępna tutaj.


Kontakt

Korzystanie z praw użytkownika

Aby skorzystać ze swoich praw, wycofać zgodę na przetwarzanie lub zrezygnować z subskrypcji naszych komunikatów handlowych, użytkownik może:
•    wypełnić nasz formularz zgłoszeniowy tutaj lub
•    wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected]lub
•    skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: [email protected] 

Inspektor Ochrony Danych
Bird & Bird DPO Services SRL
Avenue Louise 235 box 1
1050 Bruksela
Belgia

Page Group  
Compliance Department 
Plaza Europa 21 23, L'Hospitalet de Llobregat, 08908 Barcelona
Hiszpania

Zmiany w naszej Polityce prywatności

W dowolnej chwili możemy zmienić niniejszą politykę prywatności. Wszelkie istotne zmiany w niniejszej polityce prywatności będą należycie publikowane na tej stronie internetowej i będą przekazywane za pośrednictwem innych kanałów komunikacji, w stosownych przypadkach.