Jesteś tutaj

Polityka prywatności

Niniejsza strona internetowa www.michaelpage.pl należy do Michael Page International (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Michael Page Poland). Osoby korzystające z niniejszej strony prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest możliwe bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli dobrowolnie zdecydują się Państwo na ich podanie, Michael Page Poland będzie z tych danych korzystać zgodnie z niżej opisanymi zasadami ochrony danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami. W przypadku niezaakceptowania sposobu przetwarzania danych osobowych, przedstawionego w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o nieprzesyłanie nam danych osobowych ani dokumentów zawierających takie dane osobowe.

Jakie dane osobowe są zbierane i do czego są wykorzystywane?

 
Dobrowolnie przekazane Michael Page Poland za pośrednictwem tej strony dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail czy jakiekolwiek informacje przekazane w formularzu zgłoszeniowym, zawarte w przekazanym CV, bądź korespondencji kierowanej do Michael Page Poland, są zbierane i przetwarzane przez Michael Page Poland w następujących celach:
 
1. Umieszczenia w bazie danych kandydatów Michael Page Poland;
2. Wykorzystania do obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych przez Michael Page Poland;
3. Udostępniania potencjalnym pracodawcom;
4. Marketingu bezpośredniego usług Michael Page Poland;
5. Powierzenia Michael Page Poland przez pracodawców ich projektów związanych z rekrutacją pracowników;
6. Dopasowania wyglądu i funkcjonowania niniejszej strony do potrzeb jej użytkowników.

Dostęp do danych osobowych

 
Osoby korzystające z niniejszej strony mają prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, jak też mają prawo je skorygować lub usunąć. Skorygowanie lub usunięcie danych może nastąpić poprzez kontakt z Michael Page Poland pod adresem poczty elektronicznej: [email protected].

Przetwarzanie danych osobowych

 
Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem strony Michael Page Poland przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wskazanych celów. Poprzez dostarczanie swoich danych osobowych, kandydaci zgadzają się na ich przetwarzanie w wyżej wskazanych celach, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

Zabezpieczenie danych osobowych

 
Dostarczane Michael Page Poland dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uwagi na fakt, że żaden transfer danych przez internet nie jest w pełni bezpieczny, Michael Page Poland nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa przesyłanych do Michael Page Poland danych osobowych. Dokładamy jednak starań dla zapewnienia jak najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa za pomocą dostępnych środków technicznych i organizacyjnych.

Udostępnianie danych osobowych

 
Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszej strony jest Michael Page International (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy Michael Page Poland. Ponadto dane te mogą zostać udostępnione innym spółkom z grupy PageGroup oraz naszym klientom, poszukującym kandydatów na oferowane przez nich stanowiska pracy. Dane mogą również zostać udostępnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi na rzecz Michael Page Poland, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty usług na rzecz Michael Page Poland. Jednocześnie informujemy, że przed przekazaniem danych osobowych klientom w związku z procesem rekrutacyjnym prowadzonym na rzecz takich klientów kontaktujemy się z kandydatami w celu uzyskania od nich zgody na przekazanie danych. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym przez przepisy organom w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące prawo. Jednocześnie w przypadku wykupienia, fuzji, przejęcia, likwidacji albo upadłości Michael Page Poland oraz w przypadku sprzedaży wszystkich lub prawie wszystkich aktywów Michael Page Poland zastrzega sobie prawo do transferu danych, w tym danych osobowych, osobom trzecim. Kandydaci zostaną niezwłocznie poinformowani o takiej sytuacji i będą mieli możliwość usunięcia swoich danych.

Powiadomienia o nowych ofertach pracy („Job Alerts”)

 
Kandydaci, którzy przekażą Michael Page Poland swój adres e-mail, mogą otrzymywać od Michael Page Poland informacje o aktualnych ofertach pracy. Na dole każdej wiadomości znajduje się link, za pomocą którego użytkownik może zrezygnować z subskrypcji. Ponadto istnieje możliwość wypisania się z tej usługi bezpośrednio poprzez przesłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej: [email protected].

Zbieranie informacji statystycznych o odwiedzających oraz cookies

 
Ponadto strona zbiera dane o sposobach jej wykorzystania przez osoby ją odwiedzające. Nie są to jednak dane umożliwiające identyfikację użytkowników. Mają one na celu jedynie usprawnienie działania strony i dopasowanie jej do potrzeb użytkowników. Niniejsza strona wykorzystuje także pliki cookie. Więcej informacji o sposobie przetwarzania plików cookie przez Michael Page Poland znajdą Państwo pod tym adresem: https://www.michaelpage.pl/Ciasteczka

Inne witryny internetowe

 
Na stronie www.michaelpage.pl mogą znaleźć się linki do innych stron internetowych. Wejście w taki link spowoduje przeniesienie do innej strony internetowej. Michael Page Poland nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania i przetwarzania danych osobowych przez inne strony internetowe. Należy zapoznać się z polityką prywatności każdej strony internetowej przed rozpoczęciem korzystania z niej.

Zmiany w Polityce Prywatności

 
Niniejsza Polityka Prywatności może zostać w każdej chwili zmieniona przez Michael Page Poland. W takim przypadku zostanie niezwłocznie umieszczona na niniejszej stronie, tak aby osoby z niej korzystające mogły się z nią zapoznać. W razie jakichkolwiek pytań w tej sprawie prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: [email protected].

Równe traktowanie

 
Michael Page Poland zapewnia każdemu równe szanse. Z tego powodu wszyscy kandydaci traktowani są przez Michael Page Poland jednakowo, bez względu na pochodzenie etniczne, religię, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, narodowość, niepełnosprawność czy wiek.

Prawa autorskie

 
Właścicielem praw autorskich niniejszej strony internetowej, zamieszczonych na niej tekstów, logotypów Michael Page oraz innych logotypów należących do grupy Page Group, innych elementów graficznych i dźwiękowych znajdujących się na stronie jest Michael Page Poland. Właścicielem znaków towarowych pojawiających się na stronach wchodzących w skład witryny jest Michael Page Poland lub nasi partnerzy handlowi. Zabronione jest pobieranie danych, kopiowanie lub drukowanie wszelkich treści i materiałów umieszczonych na stronie z wyjątkiem korzystania z nich przez użytkownika wyłącznie na własny użytek i pod warunkiem niezmieniania ich autorskiej formy i zastrzeżonych prawnie uwag. Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja tych treści na jakikolwiek użytek bez uprzedniej zgody Michael Page Poland. Ponadto zabronione są wszelkie próby odszyfrowania, demontowania lub modyfikowania oprogramowania, kodowania informacji zawartych na stronie oraz umieszczania treści, które naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa Michael Page.