Jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o przesłanie jej za pomocą tego formularza lub o pisemny kontakt pod poniższym adresem:
 
Bird & Bird DPO Services SRL
Avenue Louise 235 box 1
1050 Brussels
Belgium