W ubiegłym roku 93% wszystkich pracodawców na świecie chciało zatrudnić nowych pracowników. To obrazuje, jak trudnym zadaniem może być rekrutacja – firmy są zmuszone rywalizować ze sobą na przepełnionym rynku, by pozyskać najlepszych i najzdolniejszych kandydatów.  

Dziś największym talentom bardzo zależy na zrównoważonym rozwoju – niezależnie od tego, czy odnosi się on do troski o środowisko, czy do spraw społecznych. Statystyki pokazują, że firmy bez ciekawych inicjatyw w tym zakresie są mniej atrakcyjne dla kandydatów. Badanie PageGroup Sustainability Insights dostarczy Ci wszystkich potrzebnych danych.  

Pomiędzy majem a czerwcem 2022 r. firma PageGroup przeprowadziła ankietę wśród 4755 pracowników i kandydatów z Europy kontynentalnej, by odkryć ich opinię nie tylko na temat 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) oraz ich wpływu na rynek pracy, ale – w szczególności – poszukiwania pracy i znaczenia, jakie ma dla nich zrównoważony rozwój.  

W badaniu PageGroup zdecydowana większość respondentów stwierdziła, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny do tego stopnia, że już zmienili swoje zachowania i praktyki. Istnieje ogromna pula potencjalnych pracowników, którzy chcą pracować dla firmy o takich samych wartościach, jak ich własne i która udowadnia, że dba o zrównoważony rozwój tak bardzo, jak oni sami.  

Zrównoważony rozwój jest kluczowy dla ochrony planety, walki z nierównościami i poprawy jakości życia ludzi – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Jest także kluczem do przyciągnięcia pracowników, którzy pomogą Ci zrealizować Twoje strategiczne cele. Przyszłość zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy jest tutaj już dziś. Czy jesteś na nią gotów/gotowa? 

Dlaczego Strategia Zrównoważonego Rozwoju jest ważna? 

Zrównoważony rozwój jest podkreślany na każdym kroku, ale to nie jest po prostu modne słowo. Ogromna większość, bo aż 90% liderów biznesu uważa, że to istotna sprawa. Zgadzają się z tym pracownicy. Według badania PageGroup Sustainability Insights, 2 na 3 pracowników twierdzi, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny, gdy starają się o pracę. 4 na 10 przyznaje, że brak programu zrównoważonego rozwoju w firmie miałby wpływ na ich decyzję o dołączeniu do jej zespołu.

66% respondentów uważa, że zobowiązania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju są ważne przy aplikowaniu o pracę

Warto jednak zauważyć, że tworzenie zrównoważonej przyszłości oznacza coś więcej, niż tylko ochronę środowiska. Wiele Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ skupia się na trosce o przyrodę, ale niektóre kładą nacisk na inne sprawy. Na przykład Cel 5 to „osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt”. Cel 1 odnosi się do eliminacji biedy we wszystkich formach na całym świecie. Wiele spośród Celów Zrównoważonego Rozwoju jest wyrazem przekonania, że zrównoważony rozwój to szerokie pojęcie – obejmuje ono różne zazębiające się aspekty ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego (ESG).  

Gdy mówimy o aspekcie społecznym, 1 na 3 europejskich pracowników twierdzi, że „zdrowie i jakość życia” to temat z obszaru zrównoważonego rozwoju, który jest dla niego/niej najbardziej istotny. Inne ważne cele wymieniane w badaniu PageGroup Sustainability Insights obejmują zapewnienie godnej pracy i wzrostu gospodarczego, oraz dostęp do wysokiej jakości edukacji. Aby w pełni podążać za tymi ideałami, firmy muszą wziąć pod uwagę wszystkie aspekty ESG. 

Zdaniem 1 z 3 europejskich pracowników, zdrowie i dobre samopoczucie to inicjatywa w zakresie zrównoważonego rozwoju, którą najbardziej cenią

Bycie atrakcyjnym dla „odpowiedzialnych społecznie” kandydatów jest kluczowe, jeśli firmy chcą wysunąć się na prowadzenie w wyścigu o talenty. Kandydat odpowiedzialny społecznie to taki, który chętnie zwraca uwagę na wpływ działań organizacji – zarówno pozytywny, jak i negatywny – na ludzi. Tematy takie, jak różnorodność, nierówność i prawa pracy są dla niego bardzo ważne.

Warto zauważyć, że rodzaj inicjatyw istotnych dla kandydatów może różnić się w zależności od ich cech demograficznych, włączając w to stanowisko, branżę, lokalizację i wiek. W istocie, 86% młodych ludzi woli wspierać lub pracować dla organizacji, które dbają o te same sprawy, co oni sami, a 30% opuściło firmę, gdyż ta nie realizowała żadnych programów zrównoważonego rozwoju.  

Podejmowanie decyzji o dokładnym kształcie planu zrównoważonego rozwoju firmy powinno angażować wszystkie zainteresowane osoby oraz obejmować zarówno inicjatywy środowiskowe, jak i społeczne. Na przykład, różnorodność i włączanie są najważniejsze dla wielu kandydatów, szczególnie z pokolenia Z, spośród których 86% wymieniło ten obszar jako istotny przy wyborze pracodawcy.  

Kandydaci mogą chcieć pracować dla bardziej odpowiedzialnych społecznie pracodawców, ale to działa w obie strony. Firma McKinsey & Company odkryła, że organizacje z bardziej etnicznie i kulturowo zróżnicowaną kadrą zarządzającą notowały lepsze wyniki. Najnowszy raport BlackRock dotyczący wyników finansowych firm pokazał, że organizacje z lepszymi działaniami ESG wyprzedziły konkurencję. Ta poprawa wyników z pewnością jest zauważalna dla kandydatów, jeszcze bardziej przyciągając ich do firmy. W istocie zrównoważony rozwój może wspomóc rekrutację na wiele sposobów.  

Zrównoważona rekrutacja

Choć dużo mówi się o istotnej roli, jaką odgrywa zrównoważony rozwój w procesie rekrutacji, dowody wskazują, że liczne firmy wciąż mają wiele do zrobienia w tym obszarze. W odpowiedzi na naszą ankietę, około 4 z 10 (37%) pracowników zgodziło się, że ich firma „robi wystarczająco dużo w zakresie zrównoważonego rozwoju”, z czym nie zgodziło się 3 z 10 (28%). Te niejednoznaczne dane sugerują, że inicjatywy z tego obszaru mogą z pewnością zostać rozwinięte. 

37% pracowników twierdzi, że ich firma „robi wystarczająco dużo dla zrównoważonego rozwoju”, podczas gdy 28% uważa odwrotnie

Mamy też dobre wiadomości: 70% respondentów pracujących na stanowiskach kierowniczych (zarząd, dyrektor, manager) zgodziło się, że zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju są ważne – to wyższy odsetek niż wśród osób na stanowiskach niemanagerskich. Wygląda na to, że inicjatywy z obszaru zrównoważonego rozwoju mają poparcie na najwyższych szczeblach organizacji.  

Dlatego tak ważne jest stworzenie ogłoszeń o pracę, które przejrzyście i prosto stwierdzają, w jaki sposób realizujesz inicjatywy rozwojowe. Zadbaj też o to, by Twoje ogłoszenie było inspirujące. Twoi kandydaci podchodzą do tematu z pasją – udowodnij zatem, że Ty też! 

Komunikuj także swoje wartości i upewnij się, że spójnie pokazujesz swoje wartości we wszystkich odpowiednich kanałach. Przykładowo, w Michael Page stworzyliśmy stronę www, na której dodajemy oferty o pracę, które mają Positive Impact, czyli stanowiska, które mocno skupiają się na ESG. Kiedy głośno mówisz, jak pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo może mieć praca w Twojej firmie, przyciągniesz szerszą, bardziej zróżnicowaną grupę kandydatów.  

Ponad połowa (51%) europejskich pracowników powiedziała, że doświadczyła dyskryminacji w pracy raz lub częściej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wygląda na to, że wiele firm ma wciąż dużo do zrobienia na rzecz tworzenia różnorodnego środowiska pracy, które będzie przyciągać kandydatów. Więcej niż dwie trzecie (69%) respondentów naszej ankiety powiedziało nam, że bycie częścią firmy, która praktykuje różnorodność, jest dla nich ważne. Widać, że priorytetowe traktowanie zrównoważonego rozwoju jest istotne dla pracowników.  

Przyjęcie podejścia opartego o kompetencje to kolejny sposób, by tego dokonać. W przeszłości większość organizacji poszukiwała talentów, publikując ogłoszenia o pracy koncentrujące się na wcześniejszym doświadczeniu kandydatów. W rozmowie ze Światowym Forum Ekonomicznym współzałożyciel LinkedIn, Allen Blue, rekomenduje skupienie się zamiast tego na kompetencjach. To stworzy więcej możliwości, by kandydaci z mniej typowymi ścieżkami edukacyjnymi stali się częścią bardziej inkluzywnej i różnorodnej organizacji. Ponieważ przewiduje się, że połowa pracowników na świecie będzie musiała zdobyć nowe umiejętności do roku 2050, rekrutacja oparta o kompetencje może być dla firm świetnym sposobem, by przygotować swoje plany zatrudnienia na przyszłość – upewnij się zatem, że mogą one być utrzymane w dłuższej perspektywie.  

Jak ulepszyć swoje programy zrównoważonego rozwoju? 

Coraz więcej firm na całym świecie skupia się na zrównoważonym rozwoju. Niektóre znane organizacje, które wiele robią na jego rzecz, to: 

  • Unilever – międzynarodowa firma FMCG, Unilever, publikuje Unilever Compass, swoją strategię biznesową uwzględniającą zrównoważony rozwój, by podkreślić pracę, jaką wykonuje w obszarze podnoszenia standardów życia, równych praw, różnorodności, włączania i świata wolnego od odpadów.  
  • IBM – jako jeden z pierwszych orędowników zrównoważonego rozwoju, dziś IBM pracuje nad tym, by ograniczyć popyt na zasoby i pozyskiwać surowce z odnawialnych źródeł, realizując holistyczny plan rozwojowy. Firma dba o to, by jej cele ESG prowadziły do rzeczywistej zmiany. 
  • Air Liquide – firma na pierwszym miejscu stawia inicjatywy środowiskowe i społeczne, aby pomóc w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Obejmuje to prace nad stworzeniem niskoemisyjnej gospodarki wodorowej i poprawą efektów opieki zdrowotnej. 
  • Nike – celem inicjatywy Nike „Move to Zero” jest stworzenie lepszej przyszłości dla każdego z nas. Obejmuje to skupienie się na zeroemisyjności i zerowej ilości odpadów. Wiodący producent odzieży sportowej korzysta z materiałów z recyklingu, kiedy to tylko możliwe oraz uczy swoich klientów, w jaki sposób mogą przedłużyć życie zakupionych dóbr. 
  • IKEA – międzynarodowa firma meblarska IKEA ma kilka ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju, włączając wykorzystanie skali działania do usprawnienia globalnej gospodarki lasami. Firma pracuje także nad stworzeniem produktów i usług, które wspierają ludzi w dokonywaniu pozytywnych zmian stylu życia i konsumowaniu w bardziej zrównoważony sposób.   
  • AXA – strategia zrównoważonego rozwoju AXA na lata 2023–26, zatytułowana „Roots of Resilience” to przejrzysty plan działań firmy w obszarze wspierania zielonych biznesów i ulepszania systemu zgłaszania spraw związanych ze zrównoważonym rozwojem. Firma także wspiera społeczności, w których działa, dzięki swojemu programowi „Hearts in Action”. 

Inspirując się działaniami wymienionych wyżej organizacji, firmy mogą znaleźć wiele sposobów, by ulepszyć swoje programy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rozpocznij od postawienia przejrzystych celów. Wymień swoje obecne wyzwania – czy dotyczą one kultury firmy, czy marnotrawstwa zasobów – i oceń, jak możesz na nie odpowiedzieć. Następnie stwórz strategię zrównoważonego rozwoju, korzystając z wkładu wszystkich zainteresowanych stron, w tym managerów, pracowników i klientów. Nie zapomnij śledzić wyników swojej strategii – tylko w ten sposób możesz stwierdzić, czy nastąpiła poprawa.  

Dlaczego zrównoważony rozwój jest kluczem do sukcesu w biznesie?

W PageGroup pomagamy firmom, z różnych branż, w projektach rekrutacyjnych, uwzględniając tematy związane ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki naszej eksperckiej wiedzy zaprezentujemy Twoją firmę jako miejsce, z którego pracownicy mogą być dumni oraz organizację, która głęboko troszczy się o ludzi i planetę. Jednocześnie zadbamy o spełnienie wszystkich wymogów prawnych, a także o to, by w procesie rekrutacji nie było żadnych uprzedzeń – pomagając Ci znaleźć najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb talenty. 

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.