Miejsca pracy mające #PozytywnyWpływ na nasze społeczeństwo

Organizacja Narodów Zjednoczonych zdefiniowała zrównoważony rozwój jako „zaspokajanie potrzeb teraźniejszości bez uszczerbku dla możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb”.

Zrównoważony rozwój w miejscu pracy staje się coraz bardziej istotny dla potencjalnych pracodawców i coraz więcej firm stara się promować praktyki przyjazne dla środowiska. Ale czym dokładnie jest miejsce pracy posiadające #PositiveImpact?

Zrównoważone miejsce pracy to takie, które jest zaprojektowane i eksploatowane w sposób minimalizujący jego negatywny wpływ na środowisko. Biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie ma to dla przyszłości naszej planety, nie jest zaskakujące, że konsumenci stają się coraz bardziej świadomi ekologicznie i wolą kupować produkty i usługi od firm, które są zaangażowane w ochronę środowiska i ogólne dobro ludzi.

W ten sposób my – w Michael Page mamy szasę zaobserwować, że trend ten staje się jednym z głównych priorytetów nie tylko dla prezesów i członków zarządów, ale także dla Was - kandydatów. Umieściwszy zrównoważony rozwój w centrum kultury naszej własnej firmy, jesteśmy zwolennikami działań, które składają się na #PositiveImpact.

Mówimy nie tylko o zatrudnieniu, które napędza zrównoważony rozwój, ale także o zatrudnieniu, które jest zróżnicowane, integracyjne i zaangażowane w dobrostan oraz przyczynia się do tworzenia lepszego społeczeństwa.

Drogi do zrównoważonego rozwoju powodują, że profesjonaliści biorą na siebie nowe obowiązki, tworzą nowe stanowiska czy nawet nowe biznesy dążące do osiągnięcie tych celów.

Sprawdź zrównoważone oferty pracy , które mają #PositiveImpact na społeczeństwo.