Praca to coś więcej niż tylko wynagrodzenie. Dziś – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – ludzie chcą czuć, że ich praca ma znaczenie i potencjał zmieniania świata. 

Coraz popularniejszą drogą, która pozwala pracownikom mieć wpływ na świat, jest zrównoważony rozwój. Zgodnie z wynikami naszego najnowszego badania Sustainability Insights, 66% osób uważa, że zobowiązania przyszłego pracodawcy w tym obszarze są dla nich bardzo istotne.  

Ta zmiana jest powodem, dla którego stanowiska związane ze zrównoważonym rozwojem zyskały na popularności. Wiele z nich to zawody z obszaru ESG (społecznej odpowiedzialności biznesu). Celem pracy na takich stanowiskach jest wsparcie firm w zakresie redukcji negatywnego wpływu na środowisko, promocja zrównoważonego rozwoju i tworzenie pozytywnych zmian społecznych.  

Jeśli ta tematyka jest Twoją pasją, być może zainteresują Cię informacje o różnych rodzajach stanowisk z zakresu ESG. Wymieniliśmy kilka poniżej, łącząc je z wybranymi spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, zaproponowanych przez ONZ.  

Czym jest 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju? 

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju to seria celów, które Organizacja Narodów Zjednoczonych uważa za warunek budowy lepszego i bardziej zrównoważonego świata – od eliminacji problemu głodu, poprzez promocję równości płci, po produkcję czystszej energii.  

Co ciekawe, gdy zapytaliśmy respondentów w naszej ankiecie, które cele są dla nich najważniejsze, otrzymaliśmy wiele różnych odpowiedzi. Oto pierwsza trójka:  

 • Dobre zdrowie i jakość życia (34%) 
 • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (32%) 
 • Czysta woda i energia (32%) 

Ale żeby móc osiągnąć jakiekolwiek cele, ludzie pracujący na stanowiskach ESG będą mieli ważną rolę do odegrania. Są oni także określani jako „Goalkeeperzy”, czyli osoby, które podejmują działania nakierowane na osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju. Bycie Goalkeeperem daje poczucie celu i ma prawdziwie pozytywny wpływ na świat.  

Jesteś więc ciekaw/a, w jaki sposób możesz przyłożyć rękę do realizacji niektórych spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju? Poniżej wymieniliśmy niektóre z celów wraz z przykładami stanowisk ESG, które mają wpływ na ich realizację. Przeczytaj i sprawdź, czy przy którymś z nich mocniej bije Ci serce! 

Stanowiska ESG, które zmieniają świat 

Lista stanowisk ESG, które pomogą osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju w 2023 r.

Koniec z ubóstwem 

Tym celem jest położenie kresu ubóstwu – we wszystkich formach – na całym świecie. Jest to uznawane za największe światowe wyzwanie – ONZ przewiduje, że do roku 2030 ponad 600 milionów ludzi będzie żyło w biedzie.   

Jeśli ta tematyka szczególnie Cię porusza, być może zainteresuje Cię jedno z tych stanowisk:  

 • Programme Officer: pracują ze społecznościami, rządami i innymi interesariuszami, by projektować, wdrażać i zarządzać programami przeciwdziałającymi ubóstwu.  
 • Financial Inclusion Officer: odpowiedzialny za zwiększanie dostępu do finansów i usług bankowych w nieuprzywilejowanych społecznościach.  
 • Microfinance Officer: pozwala zapewnić mikropożyczki dla przedsiębiorców o niskich dochodach, by mogli oni rozpocząć i rozwinąć biznes.  

Zero głodu 

Ten cel nakierowany jest na zakończenie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego, poprawę jakości wyżywienia i promowanie zrównoważonego rolnictwa.  

Niektóre ze stanowisk, na których możesz pracować nad realizacją tego celu, to:  

 • Food Technologist: pracuje nad poprawą bezpieczeństwa, jakości i wartości odżywczej pożywienia. Robi to, korzystając z wiedzy naukowej, by rozwijać nowe i innowacyjne sposoby hodowania i produkcji żywności. 
 • Food-Waste Supermarket Manager: działa na rzecz ograniczenia marnowania żywności, wdrażając takie strategie, jak jej odzyskiwanie, kompostowanie i recykling.  

Dobre zdrowie i jakość życia 

ONZ określa ten cel jako zapewnienie zdrowego życia oraz promowanie dobrego samopoczucia w każdym wieku. Jak wspomniano wyżej, nasze badanie Sustainability Insights pokazało, że to dla 34% respondentów najważniejszy cel. Niektóre zawody z nim związane to: 

 • Biomedical Engineer: na tym stanowisku będziesz pomagać tworzyć sprzęt oraz systemy medyczne i pokrewne, by poprawić jakość leczenia i opieki nad pacjentami.  
 • Environmental Health Officer: ta praca obejmuje analizę czynników środowiskowych, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i sposobów, w jaki można chronić członków społeczności. 

Dobra jakość edukacji 

Celem jest tutaj zapewnienie inkluzywnej, sprawiedliwej i wysokiej jakości edukacji dla wszystkich. Jest to postrzegane jako kluczowy krok ku redukcji nierówności, zwiększeniu mobilności socjoekonomicznej i pomaganiu ludziom w wyjściu z biedy.  

Niektóre ze stanowisk powiązanych z ESG to: 

 • Educational Technology Specialist: na tym stanowisku będziesz szkolić nauczycieli z użycia technologii wspierającej edukację, takiej jak kursy online czy interaktywne oprogramowanie. 
 • Education Advocate: osoba ta dba o to, by każdy miał dostęp do wysokiej jakości szans edukacyjnych – szczególnie osoby z nieuprzywilejowanych społeczności.

Równość płci 

Nasze badanie Sustainability Insights pokazało, że kobiety spotykają się z dyskryminacją płciową w pracy ponad trzy razy częściej niż mężczyźni, co pokazuje, ile wciąż jest to zrobienia, by ten cel stał się rzeczywistością. Płeć była drugim najczęściej zgłaszanym powodem dyskryminacji, zaraz po wieku.  

Jeśli chcesz dokonać zmian w tym obszarze, sprawdź dostępne ścieżki kariery: 

 • Gender Mainstreaming Officer: integruje zagadnienie płci ze wszystkimi aspektami działania firmy, dbając o to, by jej polityki i praktyki uwzględniały ten problem. 
 • Diversity and Inclusion Manager: pomaga firmom stworzyć bezpieczne i inkluzywne środowiska, które promują różnorodność pracowników. 

Czysta woda i warunki sanitarne 

Niemal jedna trzecia (32%) respondentów ankiety powiedziała, że ten cel – zapewnienie zrównoważonego dostępu do wody i sanitariatów dla wszystkich – jest dla nich najważniejszy. Zawody związane z tym celem to między innymi:  

 • Water Resource Management Engineer: wdraża zrównoważone systemy zarządzania wodą, by oszczędzać i dystrybuować czystą wodę.   
 • Sanitation Engineer: wprowadza systemy, które bezpiecznie gromadzą, przetwarzają i usuwają odpady i ścieki. 
 • Watershed Manager: odpowiedzialny za zarządzanie i ochronę zasobów lądowych i wodnych w obrębie określonego działu wodnego. Zapewnia to wystarczającą ilość czystej wody.

Czysta i dostępna energia 

W tym SDG chodzi o zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii dla każdego. Być może temat ten obił Ci się o uszy w ostatnich miesiącach w kontekście politycznym i gospodarczym, ale kwestia ta nie jest nowa. Cel ten będzie wciąż aktualny – opierając się o najnowsze trendy, ONZ uważa, że 679 milionów ludzi wciąż nie będzie miało elektryczności w roku 2030.  

Jeśli chcesz dołożyć swoją cegiełkę do tego celu, możesz sprawdzić poniższe stanowiska:  

 • Energy Storage System Engineer: tworzy systemy do magazynowania energii, takie jak baterie i ogniwa paliwowe, służące do przechowywania i dystrybucji energii odnawialnej. 
 • Smart Grid Engineer: projektuje i rozwija odnawialne systemy sieci elektrycznych, które mogą poprawić wydajność. 
 • Carbon Capture and Storage Engineer: wdraża technologie wychwytywania emisji dwutlenku węgla z procesów przemysłowych i składowania ich pod ziemią, by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja 

Niezrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji są postrzegane jako główna przyczyna zmiany klimatu, zanieczyszczenia i utraty różnorodności biologicznej. Nie jest więc zaskoczeniem, że to był trzeci najważniejszy cel z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju według respondentów naszej ankiety. 

Jeśli temat ten jest Ci bliski, być może zainteresują Cię zawody takie, jak: 

 • Clean Production Specialist: pomaga firmom identyfikować procesy, które ograniczają negatywny wpływ na środowisko. 
 • Sustainable Procurement Specialist: opracowuje i wdraża polityki zapewniające, że firma kupuje towary i usługi w sposób przyjazny dla środowiska i odpowiedzialny społecznie. 
 • Product Stewardship Coordinator: zarządza zagrożeniami środowiskowymi i zdrowotnymi związanymi z produktami firmy – przez cały cykl życia produktu.  

Działania w dziedzinie klimatu 

Prawdopodobnie nie jest zaskoczeniem, że to jeden z głównych Celów Zrównoważonego Rozwoju – przyczyny i skutki zmiany klimatu zostały dobrze poznane na przestrzeni lat. Ale na jakim stanowisku możesz pracować, by skutecznie walczyć z tym problemem? 

 • Carbon Offset Project Developer: skupia się na projektach, które ograniczają lub eliminują emisje gazów cieplarnianych, w celu zrównoważenia emisji z innych źródeł. Są to na przykład projekty dotyczące ponownego zalesiania lub energii odnawialnej. 
 • Energy Efficiency Consultant: identyfikuje i wdraża opłacalne sposoby ograniczania zużycia energii przez firmy. 
 • Climate-Smart Agriculture Advisor: pomaga rolnikom i firmom z branży rolniczej w dostosowaniu ich praktyk do zmieniających się warunków klimatycznych.

Kluczowe wnioski

Aby dowiedzieć się więcej o wszystkich 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, odwiedź stronę internetową organizacji. W Michael Page poszukujemy talentów, które chcą zmieniać świat i dopasowujemy ich do odpowiednich stanowisk ESG – sprawdź nasze najnowsze oferty pracy

Zawsze warto brać pod uwagę tematy, które Cię pasjonują, i od tego zacząć działanie. Obecnie dostępnych jest wiele możliwości pracy w firmach, których cele mogą współgrać z Twoimi wartościami, szczególnie w zakresie zrównoważonego rozwoju. Poznając zarówno firmę, jak i branżę, możesz zostać Goalkeeperem i zadbać o to, żeby Twoja kariera odzwierciedlała Twoje wartości!

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.