Contracting

Outsourcing jako nowoczesna strategia zarządzania polegająca na oddaniu na zewnątrz zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy to coraz bardziej powszechna koncepcja biznesowa. Choć obecnie zyskuje na popularności w różnych sektorach, branża IT jest szczególnie podatna na wykorzystywanie tego modelu. Głównie z uwagi na charakter pracy rozproszonych zespołów w ramach zróżnicowanych projektów, często rozsianych także pod względem lokalizacji. Usługa IT Contracting Michael Page polega na ,,wypożyczaniu” dla klientów konsultantów IT, którzy są gotowi w krótkim czasie rozpocząć pracę w ramach konkretnego projektu technologicznego. Zdaniem ekspertów to przyszłość branży.

Kontrakt z IT Contracting

IT Contracting umożliwia elastyczną formę współpracy pomiędzy Michael Page, a specjalistą lub managerem z branży IT. Jest to rodzaj „wypożyczenia” od firmy wykwalifikowanych specjalistów na z góry określony czas do realizacji konkretnego projektu. Michael Page swoją strategię opiera na pozyskiwaniu kontraktorów z najwyższymi kompetencjami na rynku. Usługa polega na tym, że klienci wynajmują specjalistów IT w celu realizacji projektów technologicznych w określonym horyzoncie czasowym. Jest to w pełni elastyczny serwis IT, a nie usługa rekrutacyjna. Wypożyczający konsultanta do danego projektu utrzymuje z nim stały kontakt - nawet wtedy, gdy rozpocznie już pracę w ramach określonego projektu. Odpowiada za niego i raz w miesiącu rozlicza godziny pracy, delegując jego umiejętności w ramach kontraktów B2B dla klientów.

Zasada komplementarności

Z rozwiązania skorzystać mogą firmy technologiczne, start-upy, instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy konsultingowe, spółki telekomunikacyjne oraz produkcyjne. W ramach usługi IT Contracting klient może elastycznie zaplanować start projektu oraz dopasować liczbę kontraktorów, którzy realizują zadania w różnych fazach jego trwania. Na zespole IT Contracting spoczywa znalezienie i zatrudnienie odpowiedniego kontraktora, podpisanie umowy i obsługa administracyjna, kadrowo – płacowa oraz stały monitoring jakości współpracy po obu stronach.

Model dostosowany do potrzeb

Usługa IT Contractingu może być świadczona w różnych modelach, w zależności od potrzeb danego projektu. Body leasing to usługa polegająca na wynajęciu pojedynczego Konsultanta IT do realizacji krótko lub długoterminowego projektu w siedzibie Klienta lub zdalnie. Ekspert IT zapewnia Klientowi swoją wiedzę i doświadczenie z obszaru IT w zakresie zleconych mu zadań. Z kolei Team leasing polega na wynajęciu całego zespołu projektowego do realizacji krótko lub długoterminowego projektu lub jego jednej wybranej fazy. Natomiast wśród zalet modelu Try & Hire polegającego na tym, że po zakończeniu pracy projektowej Konsultant może otrzymać od Klienta propozycję współpracy etatowej, jest możliwość sprawdzenia jego kompetencji oraz dopasowania do kultury organizacji.

Elastyczność na miarę oczekiwań

Odbiorcami usługi są wszelkie podmioty, które zgłaszają konkretne zapotrzebowanie na specjalistów. Mogą nie dysponować w danej chwili wakatem bądź nie chcą się wiązać z pracownikiem na stałe, a potrzebują skorzystać z tych kompetencji w krótkiej perspektywie, 6, 9 czy 12 miesięcy. Z kolei kontraktorzy bardzo chętnie decydują się na tego typu projekty, ponieważ dla nich oznacza to elastyczność. Nie są związani z jedną firmą przez 3 czy 5 lat, nie są pracownikami firmy, nie obowiązują ich urlop czy dodatkowe świadczenia. Nie potrzebują procesu wdrożenia, tylko otrzymując konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do ich umiejętności, od pierwszego dnia pracy wnoszą wartość dodaną dla klientów. W dowolnym momencie trwania prac klient może swobodnie powiększać lub zmniejszać pulę kontraktorów bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wymierne korzyści

Kluczową korzyścią płynącą z usługi IT Contracting jest elastyczność. Klient może wybierać te kompetencje IT, które są dla jego firmy niezbędne w danym projekcie bez konieczności podpisywania długoterminowej umowy. Ponadto konsultanci IT są wypożyczani na ściśle określony czas, co pozwala na zaplanowanie i kontrolę wydatków. Firma może również ograniczyć koszty dodatkowe, które są generowane przez pracowników etatowych. Usługa stanowi także dla klientów dużą oszczędność czasu. Michael Page pozwala im skupić się na kluczowej działalności biznesowej, bez konieczności inwestowania finansów i czasu na poszukiwanie odpowiednich zasobów IT na rynku. Jako agencja przejmuje na siebie cały proces zatrudnienia i opieki nad Kontraktorem w trakcie realizacji projektu. Dbając o satysfakcję i zaangażowanie Konsultantów, w znaczącym stopniu przyczynia się do ograniczania rotacji w firmach.

Bartosz Maligłówka, Head of IT Contracting w Michael Page

[email protected] 
+48 668 440 999

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.