Jak rozwijać uniwersalne umiejętności?

 
Rozwój zawodowy nieodzownie łączy się z nabywaniem wiedzy i umiejętności. Każde stanowisko wymaga innych kompetencji, jednak istnieją także umiejętności uniwersalne – tak zwane „miękkie” – przydatne na każdym etapie rozwoju kariery. Sukcesywne ich nabywanie i rozwijanie pozwala otworzyć nowe perspektywy zawodowe. Jakie uniwersalne umiejętności są szczególnie cenione przez pracodawców i jak je skutecznie zdobyć? Oto kilka wskazówek:

Umiejętności komunikacyjne

 
Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie jest kluczowa na każdym stanowisku wiążącym się z pracą z ludźmi. Aby inni dokładnie rozumieli to, co chcesz im przekazać, naucz się:
 
• zwięźle przelewać swoje myśli na papier i skutecznie przemawiać;
• uważnie słuchać innych i zapewniać im adekwatną informację zwrotną (feedback);
• wyrażać uczucia i myśli w zrozumiały sposób;
• skutecznie negocjować i przekonywać innych do swoich racji;
• dążyć do osiągnięcia konsensu.

Umiejętności przywódcze

 
Stanowisko menedżerskie wymaga określonych zdolności, które mają służyć skutecznemu zarządzaniu zespołem. Bez umiejętności przywódczych trudno zmotywować podwładnych do zespołowego działania, zmierzającego ku osiągnięciu celów – zarówno wspólnych, jak i indywidualnych. Rozwijanie tego zestawu umiejętności przydatne będzie przy realizacji takich zadań, jak:
 
• dokonywanie racjonalnego podziału zadań i obowiązków;
• tworzenie planu działania;
• opracowywanie strategii na wypadek kryzysu;
• łagodzenie sporów i rozwiązywanie problemów;
• podejmowanie decyzji i czuwanie nad wprowadzaniem ich w życie;
• prowadzenie szkoleń, mentoring, coaching i skuteczne motywowanie.

Umiejętności planowania i analizy

 
Jako menedżer będziesz musiał zmierzyć z problemami, z którymi dotąd nie miałeś do czynienia. W tym celu powinieneś rozwijać umiejętność analitycznego myślenia, która pomoże ci nie tylko w rozwiązywaniu konkretnych problemów, ale przyczyni się również do rozwoju kariery. Musisz nauczyć się:
 
• identyfikować potrzeby i określać dostępne możliwości działania;
• ustalać piramidę priorytetów i planować kolejność działań;
• zdobywać przydatne informacje;
• przewidywać skutki podejmowanych działań;
• na bieżąco monitorować sytuację;
• dokonywać ewaluacji działań i prezentować ich wyniki.

Umiejętności interpersonalne

 
Nabywanie umiejętności interpersonalnych odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu zespołem. Sprawdzają się one w skutecznym motywowaniu wszystkich członków teamu do osiągania konkretnych celów. Umiejętności te polegają na:
 
• wzbudzaniu szacunku i zaufania;
• sprawiedliwym podziale obowiązków;
• inspirowaniu do tworzenia i stosowania innowacyjnych rozwiązań;
• umiejętnym szkoleniu i przekazywaniu wiedzy;
• słuchaniu opinii innych i stosowaniu kompromisów;
• asertywności i zdolnościach perswazyjnych;
• elastyczności w działaniu i sposobie komunikacji – w zależności od sytuacji.

Samodyscyplina


Umiejętność zarządzania sobą i swoim czasem ma zasadniczy wpływ na rozwój zawodowy. To także kompetencja, którą musi nabyć każdy menedżer. W tym celu naucz się:
 
• pracować pod presją czasu i ze świadomością odpowiedzialności;
• tworzyć listy priorytetów;
• terminowo realizować powierzone zadania;
• skutecznie rozwiązywać problemy;
• podtrzymywać dobre relacje i przyjazną atmosferę w zespole;
• szybko podejmować właściwe decyzje;
• dokonywać rzetelnej oceny swoich działań.