Jak dopasować aplikację do oczekiwań pracodawcy?

 
Określenie kryteriów wyboru pracownika to podstawowy warunek skutecznej rekrutacji. W opisie stanowiska najczęściej można znaleźć takie elementy jak: doświadczenie zawodowe, określone umiejętności i cechy osobowości oraz kwalifikacje, które są niezbędne na danym stanowisku. Oto kilka rad, które podpowiedzą ci, jak dopasować aplikację do oczekiwań pracodawcy, by wyróżniała się na tle innych.

Krok 1: Dobrze odczytać znaczenie

 
Niezwykle istotne jest, by dobrze zrozumieć znaczenie oczekiwań pracodawcy, zanim wyśle się CV. Czym innym jest wymaganie, które brzmi: „kandydat wykazuje się umiejętnościami”, aniżeli: „kandydat wykazuje się wiedzą”. Uważnie zapoznaj się ze szczegółami opisu stanowiska, aby stworzyć aplikację całkowicie adekwatną do wymagań. Dzięki temu masz szansę wyróżnić się na tle pozostałych kandydatów.

Krok 2: Rozłożyć na czynniki pierwsze

 
Niejednokrotnie kryteria wyboru składają się z wymagań dotyczących różnych obszarów kompetencji. Jeśli pracodawca oczekuje profesjonalnego i proaktywnego podejścia do klientów oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem, w swojej aplikacji powinieneś podkreślić takie kompetencje jak: profesjonalizm, prokliencka postawa i odporność na stres. Aby te określenia nie brzmiały jak puste frazesy, warto wzbogacić je o przykłady obrazujące wspomniane umiejętności.

Krok 3: Połączyć wymagania

 
Zanim zabierzesz się za rozsyłanie aplikacji, zastanów się, jak połączyć wszystkie wymagania, wspomniane w opisie stanowiska. W tym celu stwórz listę wszystkich swoich dotychczasowych doświadczeń, które są adekwatne do oczekiwanych kompetencji i cech osobowości. Spośród wszystkich przykładów wybierz te, które mogą zrobić na potencjalnym pracodawcy najlepsze wrażenie i odnoszą się do niedalekiej przeszłości. Stworzona w ten sposób lista powinna być punktem wyjścia do napisania listu motywacyjnego, który wyślesz w odpowiedzi na to konkretne ogłoszenie.

Krok 4: Przekonujące uzasadnienie

 
Tworząc aplikację, nie wystarczy tylko odnieść się do wymienionych w ogłoszeniu oczekiwań pracodawcy, ale trzeba również podać przykłady obrazujące posiadane kompetencje, doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia. Aby twoja aplikacja była przekonująca, zastosuj zasadę STAR: Sytuacja (której dotyczy twoje osiągnięcie), Temat (zadanie, które przydzielono ci do wykonania), Akcja (działania, które podjąłeś), Rezultat (wynik twoich działań). Posługuj się sformułowaniami, które najbardziej przemówią do wyobraźni rekrutera, np.: „obniżenie kosztów”, „usprawnienie procesów”, „wzrost produktywności”.

Krok 5: Odpowiedni styl

 
Pracodawcy i rekruterzy nie mają czasu na czytanie między wierszami, napisz zatem swoje CV i list motywacyjny prostym, zwięzłym językiem. Stosuj się do zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej; zwróć również uwagę na właściwy układ tekstu oraz jego objętość. Używaj języka nacechowanego pozytywnie oraz słownictwa w stronie czynnej. Uzasadniając posiadane kompetencje, posługuj się terminologią użytą w opisie stanowiska.