Rady dla młodych menedżerów

 
Osiągnąłeś swój cel zawodowy i awansowałeś. Co dalej? Jako początkujący menedżer musisz być przygotowany na stawienie czoła problemom, które dotąd nie były twoim udziałem. Umiejętność szybkiego uczenia się i dopasowywania do nowych warunków to podstawa sukcesu na stanowisku kierowniczym. Zapoznaj się z radami, które pomogą ci odnaleźć się w roli menedżera.

Konkretyzacja wymagań

 
Swoje działania na stanowisku kierowniczym rozpocznij od precyzyjnego określenia oczekiwań, jakie na tobie spoczywają. Znając konkretne cele, priorytety, terminy i zagrożenia, możesz opracować plan działania i właściwą strategię. Pamiętaj, że jako lider powinieneś równie precyzyjnie określić swoje wymagania wobec zespołu, którym zarządzasz. Bądź komunikatywny, zwięzły i rzeczowy.

Nabycie istotnych umiejętności

 
Awans na stanowisko kierownicze wiąże się ze stałym rozwojem kluczowych umiejętności. Jako menedżer musisz umieć analizować problemy i szukać rozwiązań, motywować podwładnych do osiągania założonych celów oraz nieustannie podnosić skuteczność swoich działań. Aby nabyć te umiejętności, warto brać aktywny udział w szkoleniach dla kadry zarządzającej. Znajdź mentora, od którego będziesz się uczył sztuki przywództwa. Systematycznie przeglądaj artykuły z poradami dla kierowników i dyrektorów, które znajdziesz w specjalistycznej prasie (skierowanej do kadry zarządzającej lub do konkretnych branż) oraz w portalach biznesowych i branżowych.

Szlifuj umiejętności przywódcze

 
Przywództwo to coś więcej niż tylko koordynacja, nadzór i wyciąganie konsekwencji. Skuteczny lider osiąga postawione cele zespołowo. Ale to na kierowniku spoczywa zadanie umożliwienia zespołowi efektywnej realizacji celów. Dlatego naucz się, jak odpowiednio motywować podwładnych, inspirować ich do aktywnego rozwoju, słuchać i szanować ich zdanie oraz odkrywać potencjał. To podstawa sukcesu na stanowisku menedżera.

Mentoring i coaching

 
Awans do kadry zarządzającej to realizacja twoich planów zawodowych i osobistych ambicji. Jednak teraz twoje podejście musi ulec zmianie. Zamiast dążyć do bycia najlepszym, zadbaj o to, być dać szansę wybicia się innym. Jako lider zespołu pełnisz rolę mentora, który ma służyć radą, wspomagać w realizacji zadań, inspirować do samorozwoju. Dziel się z zespołem zdobytym doświadczeniem i dobrymi praktykami. Pamiętaj, że wszyscy gracie do jednej bramki, a ty jesteś trenerem tego zespołu, a nie jego główną gwiazdą.

Ucz się od najlepszych

 
Aby odnaleźć się na stanowisku kierowniczym, podpatruj bardziej doświadczonych menedżerów, a nawet proś ich o rady i spostrzeżenia oceniające twoje metody. Wyciągaj wnioski z konstruktywnej krytyki. Przypomnij sobie również swoich poprzednich dyrektorów i kierowników, z którymi miałeś do czynienia przed awansem lub pracując w innych firmach. Jak zarządzali zespołem? Czym wzbudzali respekt podwładnych? Co pozwoliło im osiągnąć sukces? Wnioski z przemyśleń zastosuj w swoim sposobie zarządzania. Przywództwa ucz się od najlepszych.