You are here

Contact us

Contact

Our offices in Poland are located in Warsaw, Katowice and Wroclaw.

Warsaw (HQ):

ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Złote Tarasy
Budynek Lumen 5 piętro

E-mail:
[email protected]

Phone: +48 (22) 319 30 00

Katowice:

ul. Uniwersytecka 13
Budynek Altus
40-007 Katowice

E-mail:
[email protected]

Phone: +48 (32) 793 97 35

Wrocław:

ul. Łaciarska 4B
Budynek Twelve
50-104 Wrocław

E-mail:
[email protected]

Phone: +48 (71) 725 35 34

NIP: 525-23-45-586, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział KRS, Nr KRS 0000241698, Kapitał zakładowy: 3.620.000 zł, Register no. in the register of employment agencies: 6359