You are here

Contact us

 
Our offices in Poland are located in Warsaw, Katowice and Wroclaw.

Warsaw (HQ):

 
ul. Złota 59
00-120 Warsaw
Złote Tarasy
Budynek Lumen 5 piętro
Phone: +48 (22) 319 30 00 
Fax: + 48 (22) 319 30 55
 

Katowice: 

 
ul. Uniwersytecka 13
Budynek Altus
40-007 Katowice
Phone: +48 (32) 793 97 35 
Fax: + 48 (22) 319 30 55
 

Wroclaw: 

 
ul. Łaciarska 4
Save the World Business Center
50-104 Wroclaw
Phone: +48 (71) 725 35 34
Fax: + 48 (22) 319 30 55
 
 
NIP: 525-23-45-586, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział KRS, Nr KRS 0000241698, Kapitał zakładowy: 3.620.000 zł, Register no. in the register of employment agencies: 6359