Jesteś tutaj

MENEDŻER POSZUKIWANY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Wyższe wynagrodzenie i więcej pracy w produkcji i finansach. Tak według firmy Michael Page, która właśnie
otworzyła biuro we Wrocławiu, ma wyglądać w 2015 r. rynek pracy dla menedżerów na Dolnym Śląsku.
 
Wrocław i całe województwo dolnośląskie charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem rozwoju biznesu. Region ten jest
drugą co do wielkości strefą ekonomiczną w Polsce i czwartą w Europie. Bezrobocie jest tu dwukrotnie niższe niż średnia dla
całej Polski i wynosi około 5 proc., a poziom rozwoju gospodarczego liczony jako PKB na jednego mieszkańca drugi,
najwyższy w całym kraju. Silny ośrodek akademicki i badawczo-rozwojowy we Wrocławiu, dobrze rozwinięta infrastruktura
komunikacyjna oraz atrakcyjne położenie dodatkowo wzmacniają znaczenie regionu jako atrakcyjnego rynku pracy.
 
„Na Dolnym Śląsku mamy szczególnie duże zagęszczenie firm produkcyjnych, w tym motoryzacyjnych oraz AGD. Koncerny
globalne otwierają tu centra R&D. Powstaje wiele nowych miejsc pracy, a zapotrzebowanie na finansistów i menedżerów
produkcji stale rośnie. I choć najczęściej wynagrodzenia są tu niższe niż w stolicy nawet o 20 proc., to nie w przypadku
takich projektów” – mówi Jacek Łuć z Michael Page, międzynarodowej firmy doradztwa personalnego, która na początku br.,
właśnie we Wrocławiu otworzyła swoje trzecie biuro w Polsce. Dynamiczny rozwój firmy mierzony dwucyfrowym wzrostem
zatrudnienia w 2014 r. oraz zapotrzebowanie dolnośląskiego rynku pracy spowodowały, że firma zdecydowała się ulokować
swoje kolejne biuro w stolicy tego województwa. To także dobra informacja dla osób zaintersowanych rozwojem kariery w
obszarze rekrutacji i doradztwa personalnego, gdyż Michael Page, pierwsza i dotychczas jedyna firma rekrutacyjna w Polsce
z prestiżowym tytułem Najlepszego Pracodwacy przyznawanym przez AON Hewitt, będzie poszukiwał nowych konsultantów.
Wrocławski oddział Michael Page prowadzi rekrutacje na stanowiska menedżerskie średniego i wyższego szczebla przede
wszystkim w województwie dolnośląskim, ale swoim zasięgiem obejmuje także: lubuskie, opolskie oraz część województwa
wielkopolskiego. Z uwagi na duże zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy specjalizuje się w pozyskiwaniu menedżerów
finansów i księgowości oraz produkcji, logistyki i łańcucha dostaw. „Zapotrzebowanie na menedżerów rośnie w tym regionie
nie tylko z powodu rozwoju biznesu. Dolny Śląsk to zagłębie firm koreańskich, włoskich, amerykańskich, francuskich, a także
niemieckich, które prowadzą tu działalność od wielu lat. Wraz z upływem czasu zarządy tych organizacji coraz bardziej cenią
umiejętności polskich menedżerów średniego i wyższego szczebla i coraz częściej powierzają im kluczowe stanowiska
kierownicze” – uważa Jacek Łuć z Michael Page.
 
Najwięcej projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez wrocławski oddział Michael Page dotyczy stanowisk: dyrektorów
finansowych, głównych księgowych, szefów SSC/BPO, dyrektorów fabryk, kierowników logistyki, produkcji, jakości i łańcucha
dostaw. Wszystkie z bardzo dobrymi płacami. „Wymagania pracodawców w stosunku do tych menedżerów są bardzo
wysokie, a grupa osób, które je spełnia – ograniczona. W efekcie, w tym obszarze rekrutacji na Dolnym Śląsku, mamy do
czynienia z rynkiem pracownika, a co za tym idzie wyższymi płacami, po które mogą sięgać najlepsi kandydaci” – przekonuje
Jacek Łuć z Michael Page. 
 
Jakich kwalifikacji oczekują pracodawcy i ile są za nie gotowi zapłacić? Eksperci ds. finansów i księgowości powinni
posiadać doświadczenie w kontroli kosztów związanych z R&D, łańcuchem dostaw i logistyką, a także w corporate finance i
procesach konsolidacji. Wymagana jest znajomość podstaw księgowości podatkowej oraz posiadanie certyfikatów, takich jak
biegły rewident w przypadku Głównych Księgowych, ACCA czy CIMA dla Dyrektorów Finansowych i Kontrolerów
Finansowych. Równie ważna co wiedza i doświadczenie jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz drugiego
języka obcego, najczęściej niemieckiego, włoskiego, francuskiego. Wynagrodzenie osób spełniających te wymogi jest bardzo
atrakcyjne. Dyrektor finansowy, który odgrywa kluczową rolę w organizacji pod względem strategicznym i operacyjnym oraz
stanowi część zespołu zarządzającego może liczyć na 18 tys. – 28 tys. zł brutto miesięcznie, w zależności od tego czy
pracuje w firmie zatrudniającej do 100, czy też powyżej 1000 osób. Z kolei główny księgowy odpowiedzialny za całokształt
działalności firmy, a także operacyjną efektywność zespołu, może otrzymać ok. 11 – 13 tys. zł brutto.
 
Najbardziej pożądani menedżerowie sektora produkcji powinni łączyć wykształcenie biznesowe i techniczne, znać doskonale
systemy ERP, takie jak SAP, IFS oraz posiadać doświadczenie w międzynarodowej korporacji lub złożonych strukturach
kapitałowych. Oprócz doskonałej znajomości branży i obszaru specjalizacji, konieczne jest także dogłębne zrozumienie
procesów biznesowych oraz płynna znajomość dwóch języków obcych, w tym angielskiego. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie
dyrektora zakładu produkcyjnego spełniającego powyższe wymagania wynosi ono najczęściej 30 tys. zł brutto miesięcznie.
Dyrektor logistyki zarabia najczęściej 22 tys. zł, kierownik ds. ciągłego doskonalenia 14 tys., kierownik magazynu i
dystrybucji 10 tys., a planista materiałów i produkcji 8 tys.
 
****
 
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z: Joanną Stankiewicz, Effective Public Relations, tel. +48 22 822 07 52,
605 106 740, e-mail: [email protected]
 
Michael Page jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa personalnego. Firma założona w 1976 roku w Londynie posiada dziś biura
w 36 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, większości krajów Europy Zachodniej, w Azji, rejonie Pacyfiku oraz Ameryce Północnej
i Południowej. Firma jest częścią PageGroup, w skład której wchodzą: Michael Page rekrutujący managerów średniego i wyższego
szczebla, Page Peronnel - zajmujący się rekrutacjami specjalistów i ekspertów oraz Page Executive poszukujący kadry zarządzającej
najwyższego szczebla. Michael Page Poland specjalizuje się w rekrutacji profesjonalistów w takich obszarach jak: Finance & Accounting,
Banking & Financial Services, Sales & Marketing, Procurement & Supply Chain, Manufacturing, Information Technology oraz Human
Resources. W 2014 r. firma zdobyła tytuł Najlepszy Pracodawca w Polsce przyznawany przez AON Hewitt. Więcej informacji: