Page Insights Logo

Niewidzialna Rewolucja

Talent Trends Polska 2023

Największa transformacja w kulturze pracy od początku istnienia Internetu – tak można podsumować obecną sytuację na rynku pracy na podstawie wyników globalnego badania Talent Trends 2023.

!UWAGA! Raport dostępny jest w wersji globalnej, regionalnej i lokalnej. Po otrzymaniu maila należy kliknąć w wybrany dokument.

Pobierz teraz

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym raportem Talent Trends 2023 – najbardziej kompleksowym badaniem dotyczącym talentów na świecie. Raport pozwala odkryć nowy świat pracy, w którym pracownicy wymagają atrakcyjnego wynagrodzenia, elastyczności, rozwoju kariery i kultury przedsiębiorstwa, z którą mogą się identyfikować. Nasze dane pokazują, że rynek pracy ulega nieustannej transformacji, a pracodawcy muszą na nowo stworzyć strategie zatrzymania pracowników i dostosować je do zachodzących zmian. Skuteczne metody pozyskiwania talentów będą wymagały przygotowania solidnych podstaw opartych na nowych standardach.

 

Główne trendy dot. talentów w 2023 roku

Nasze kompleksowe badanie pokazuje
głęboką transformację w kulturze pracy.

94%

pracowników
jest
otwartych
na nowe
możliwości
zatrudnienia

 

Rewolucyjna zmiana

Redefinicja postrzegania lojalności wobec pracodawcy

7 na 10

osób uważa, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest ważniejsza niż sukces zawodowy

 

Całkowita rewolucja kultury pracy

Co wywołało „Niewidzialną Rewolucję”?

#3
Rozwój kariery
#2
Elastyczność
#1
Pensja

Trzy czynniki mające największy wpływ na zatrzymanie pracowników i przyciągnięcie
talentów

 

Równowaga między życiem zawodowym a prywanym

3 główne czynniki, które zadecydują o tym, czy pracownicy będą odnosili sukcesy w pracy

Kluczowe wnioski

  • Zmiany w postawach i motywacjach pracowników mają ogromny wpływ na obraz talentów we wszystkich grupach wiekowych, krajach i sektorach.
  • Obserwowane przez nas dzisiaj zmiany będą się utrzymywać - są częścią transformacji, która rozpoczęła się w trakcie pandemii COVID-19.
  • Lojalność jest obecnie uważana raczej za wyjątek niż regułę. Nawet pracownicy, którzy są zadowoleni z obecnego miejsca pracy są otwarci na lepsze możliwości zatrudnienia w przyszłości.
  • „Wielka rezygnacja” pracowników nie zwolni tempa w najbliższym czasie. To nowa norma, standard w erze zmian.
Photo of Regional Marketing Director

Radosław SzafrańskiManaging Director PageGroup Polska

Jesteśmy właśnie świadkami najgłębszej transformacji w kulturze miejsca pracy od czasu powstania Internetu.

Uważamy, że zmiany te składają się na „Niewidzialną Rewolucję”, która niesie za sobą istotne konsekwencje dla pracodawców. Określenie tych wydarzeń mianem rewolucyjnych stanowi bardzo świadome nawiązanie do powstania Internetu. Dotyczy ono skali zmian, jakie obserwujemy – w zakresie zmiany wartości, sposobu myślenia i stosunku ludzi do pracy.

 

Informacje o Page Insights

Page Insights jest liderem w dziedzinie rekrutacji prowadzonej na podstawie danych i wniosków, który wykorzystuje dane rynkowe i wywiady, aby wyposażyć klientów w bezcenną wiedzę na temat motywacji, postaw i wartości talentów. Nasze kompleksowe rozwiązanie pozwala pracodawcom zrozumieć talenty jako ludzi, zatrudniać ich z empatią, a ostatecznie podejmować świadome i strategiczne decyzje rekrutacyjne. Dzięki naszej solidnej i inteligentnej platformie strategii zarządzania talentami, klienci mogą przenieść proces rekrutacji na zupełnie nowy poziom wydajności i skuteczności.

Często zadawane pytania – trendy HR w 2023 roku

„Wielka rezygnacja”, która nabrała rozpędu po pandemii, gdy znaczna liczba osób zrezygnowała z pracy, nie wygasła i dalej mierzymy się z jej konsekwencjami.

Nasze dane pokazują, że wciąż utrzymuje się trend odchodzenia z pracy. Wielu pracowników, którzy do tej pory nie zrezygnowali z pracy, planuje zrobić to w najbliższych miesiącach i nieustannie poszukuje lepszych możliwości.

Work-life balance wpływa na ogólne samopoczucie pracowników, ich wydajność i zadowolenie z pracy.

Pracodawcy, dla których priorytetem jest utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, mogą odnieść korzyści w postaci większego zaangażowania pracowników. Pracodawcy powinni otwarcie komunikować się ze swoimi pracownikami w celu znalezienia sposobu na stworzenie odpowiedniej równowagi, która będzie zgodna z ich indywidualnymi potrzebami.

Elastyczność jest integralną częścią utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym na wysokim poziomie, dlatego pracodawcy powinni dostosować swoje metody do doświadczeń pracowników.

Częsta zmiana pracy (ang. job hopping) to praktyka, w której pracownicy często przechodzą z jednej organizacji do drugiej. Na popularność tego zjawiska składa się kilka istotnych czynników:

Atrakcyjne wynagrodzenie: część osób zmienia pracę w poszukiwaniu lepszego wynagrodzenia i korzyści, w tym wyższych premii, konkurencyjnych benefitów lub innych benefitów finansowych.

Elastyczność: równowaga między życiem zawodowym a prywatnym i elastyczność stają się coraz ważniejsze dla wielu pracowników. Niektóre osoby mogą często zmieniać pracę, aby znajdować taką, która oferuje większą elastyczność pod kątem pracy zdalnej, harmonogramów lub innych form organizacji pracy, które bardziej pasują do ich stylu życia.

Rozwój kariery: częsta zmiana pracy może być strategią budowania kariery, zwłaszcza dla tych osób, które poszukują szybszego rozwoju zawodowego. Częsta zmiana pracy pozwala na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, które mogą przyspieszyć rozwój kariery.

Niezadowolenie z obecnej pracy: częsta zmiana pracy może być powodowana niezadowoleniem z obecnej firmy, brakiem perspektyw na dalszy rozwój zawodowy czy konfliktem z kolegami lub przełożonym.

Zmiana zainteresowań zawodowych: niektórzy mogą decydować się na całkowitą zmianę zawodu, badając różne ścieżki kariery i branże, aby realizować swoje pasje lub zainteresowania.

Dla pracodawców ten trend jest okazją do wyróżnienia się w wyścigu o talenty. Wynagrodzenie to obszar, w którym pracodawcy muszą dostosować się do wymogów branży, jednak dzięki tworzeniu przestrzeni, w której pracownicy mają możliwości rozwoju swojej kariery, pojawia się perspektywa rywalizacji na bardziej jakościowym poziomie.

Kandydaci na całym świecie na pierwszym miejscu stawiają pracę w przedsiębiorstwach, które inwestują w ich rozwój zawodowy.

Rozwój kariery zawodowej jest głównym czynnikiem, który pracownicy biorą pod uwagę przy ocenie możliwości zatrudnienia. Obejmuje on różne aspekty, takie jak możliwości rozwoju umiejętności, awansu i wzrostu w organizacji. Poniżej kilka powodów, dla których rozwój kariery jest priorytetem dla osób poszukujących pracy przy wyborze zatrudnienia.

Długoterminowy rozwój kariery: zapewnienie rozwoju kariery pozwoli kandydatom na awans w danej dziedzinie, zdobycie nowych umiejętności i osiągnięcie długoterminowych celów. Dzięki temu pracownicy mają nakreśloną jasną ścieżkę kariery, co pomaga im na podnoszenie kwalifikacji w danej dziedzinie.

Większe zadowolenie z pracy: pracownicy są bardziej zaangażowani, zmotywowani i zadowoleni z obowiązków, kiedy mają zapewnione możliwości rozwoju, a to prowadzi do większej produktywności i wydajności ich pracy.

Zwiększone szanse na rynku: nieustanny rozwój kariery sprawi, że osoby poszukujące pracy będą bardziej atrakcyjne na konkurencyjnym rynku pracy. Zdobycie nowych umiejętności, certyfikatów lub doświadczeń może pomóc im wyróżnić się wśród innych kandydatów i zwiększyć szanse na zdobycie interesujących ofert pracy w przyszłości.

Rozwój osobisty i spełnienie: rozwój kariery to nie tylko rozwój zawodowy, ale także osobisty. Pozwala stawiać sobie wyzwania, uczyć się nowych rzeczy i doskonalić swój potencjał. Może również zapewnić poczucie realizacji i spełnienia, przyczyniając się do ogólnego zadowolenia z życia.

Lojalność: organizacje, które stawiają na pierwszym miejscu rozwój kariery, mają większe szanse na przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów. Kandydaci chętniej wybierają organizacje, które inwestują w rozwój zawodowy swoich pracowników i oferują możliwości awansu, co w efekcie buduje ich lojalność i zaangażowanie.

Możliwości rozwoju kariery, poza zwiększeniem lojalności pracowników, prowadzą do długoterminowego progresu zawodowego, większego zadowolenia z pracy, poprawy szans na rynku, a także rozwoju osobistego.

O raporcie
Talent Trends 2023

Raport Page Insights Talent Trends to najbardziej wszechstronne i kompleksowe badanie wykwalifikowanych specjalistów ze wszystkich branż. Łączy on analizę najważniejszych trendów z praktycznymi spostrzeżeniami dotyczącymi rynku pracy w 2023 roku, aby pomóc organizacjom w poruszaniu się po szybko zmieniającym się środowisku i kształtowaniu strategii pozyskiwania najlepszych talentów.

W badaniu od IV kwartału 2022 roku do I kwartału 2023 roku wzięło udział łącznie 70 000 uczestników z 37 rynków (Afryka, region Azji i Pacyfiku, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Bliski Wschód).

Raport przedstawia analizę zachowań przebadanych pracowników oraz kandydatów, którzy ujawniają w badaniu swoje motywacje, postawy, przekonania i wartości. Ustala on wśród (lokalnych i globalnych) talentów podstawowe czynniki motywujące ich do zmiany pracy takie jak: wynagrodzenie, kultura i wartości, work-life balance, różnorodność, równość i integracja w środowisku pracy oraz rozwój kariery. Raport dostępny jest w wersji globalnej, regionalnej i lokalnej.