Przyszłość rekrutacji


Podejście ludzi do pracy zmienia się. W związku z tym firmy powinny dostosować się do rynku, aby jak najlepiej spożytkować potencjał obecnych i przyszłych pracowników. Tak jak w przypadku ludzi, również w świecie biznesu nie ma dwóch takich samych organizacji. Najlepsze z nich rozwijają kulturę organizacyjną nastawioną na człowieka - odpowiadającą obecnym i przyszłym celom biznesowym oraz taką, z którą identyfikują się pracownicy. Poznanie przyszłości rekrutacji pomoże Ci sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy oraz lepiej wykorzystać możliwości nowej rzeczywistości. Spożytkuj wartość kompetencji miękkich, pozwól najlepszym pracownikom pozyskać do zespołu nowe talenty i sprawdź, w jaki sposób Michael Page może pomóc Ci w znalezieniu właściwych kandydatów do Twojej firmy.

Zmienia się nasze podejście do pracy

Pracownicy dużą wagę przykładają do celu i wartości swojej pracy. Chcą widzieć głębszy sens roli, jaką pełnią i być dumni z wykonywanych obowiązków. Uwzględnienie tych elementów w rekrutacji pomoże pracodawcom znaleźć i przyciągnąć do firmy najlepsze talenty, czyli osoby o dużym potencjale na rozwój.

Kompetencje i umiejętności miękkie zyskują na znaczeniu

Przedstawiane pracodawcom listy potencjalnych kandydatów powinny odzwierciedlać rzeczywisty świat i jego różnorodność. W procesie rekrutacji warto więc skupić się zarówno na ocenie potrzebnych już dzisiaj umiejętności merytorycznych, jak i uwzględnić osobowość kandydatów, gdyż ci mogą wyróżniać się dużym potencjałem, który będzie można spożytkować w przyszłości. Dzięki takiemu podejściu, firmy osiągną większą elastyczność na rynku, poprawią mobilność przyszłych pracowników i sprawią, że miejsca pracy będą bardziej różnorodne.  

Najlepsi przyciągają talenty 

Kluczem do sukcesu firmy są ludzie. Zatem, aby poprawić efektywność organizacji, należy zrozumieć, co jest ważne dla kandydatów i co motywuje ich do pracy. Obie strony – zarówno pracownicy, jak i pracodawcy - powinni również poznać swoje potrzeby i dążyć wzajemnie do tego, aby jak najlepiej na nie odpowiedzieć. Najlepszym sposobem są szczere rozmowy, które pozwolą zidentyfikować możliwe do spełnienia oczekiwania względem miejsca pracy. 

Wyzwania współczesnego rynku pracy 

Pozyskanie i zatrzymanie w firmie talentów staje się coraz trudniejsze. Pierwszą rzeczą, która może skutecznie zwrócić uwagę kandydatów na organizację jest dobrze przygotowany opis stanowiska, na które aplikują. Ogłoszenia o pracę powinny być zatem transparentne i odpowiadać potrzebom współczesnego rynku pracy. Warto przedstawić w nich misję i cel firmy oraz dokładny zakres obowiązków, aby przyszły pracownik mógł wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać jego dzień pracy.