Jak wspomnieliśmy w artykule „Zacierające się granice pomiędzy pracą a życiem prywatnym”, dość łatwo jest zrozumieć, w jaki sposób technologia powoduje zatarcie się cienkiej linii, która dzieli naszą pracę od życia osobistego, a także w jaki sposób wpływa to na nasze poczucie szczęścia. Trudniej jest natomiast wychwycić korelację między poczuciem szczęścia a zjawiskiem łączenia się relacji zawodowych i prywatnych. Mając na uwadze opinię 534 respondentów, którzy wzięli udział w naszym badaniu w Polsce, twierdząc, że dobre relacje w pracy są dla nich istotne, temat ten na pewno na dłużej zagości w naszej świadomości.

Znaczenie relacji w miejscu pracy i poza biurem

Michael Page, będący częścią PageGroup, postanowił dogłębnie przyjrzeć się zjawisku równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. W tym celu przeprowadzono w Polsce w lipcu 2018 roku badanie na grupie 534 osób. Rozdział sfery osobistej od zawodowej staje się coraz większym wyzwaniem z uwagi na obecność urządzeń skomunikowanych ze sobą, czynności wykonywane poza miejscem pracy i utrzymywanie relacji osobistych poza pracą. Wejście na rynek pracy tzw. millenialsów –  przedstawicieli pokolenia Y – również zaburzyło swoistą równowagę, jaka funkcjonowała w środowisku pracy, uwidaczniając różne oczekiwania osób z tej grupy w stosunku do tego, co miejsce pracy powinno oferować.

W Polsce XXI wieku 62% pracowników utrzymuje kontakty z kolegami i koleżankami z pracy po godzinach. Oznacza to wysyłanie wiadomości lub dzwonienie w sprawach, które nie są związane z pracą (47%), spotykanie się po pracy w celach towarzyskich (42%), organizowanie imprez w weekendy (22%), bądź nawet wspólne wyjazdy na wakacje (12%).

Badanie pokazuje również, że te normy społeczne zmieniają się wraz z wiekiem ludzi i wraz z zakładaniem przez nich rodzin, a także z coraz większym zakresem obowiązków w pracy, co z kolei dowodzi, że nowe pokolenie wchodzące na rynek pracy kieruje się zupełnie innymi kryteriami, jeśli chodzi o tworzenie więzi z ich kolegami i koleżankami z pracy. Dla przykładu 36% respondentów w wieku powyżej 35 lat utrzymuje kontakty towarzyskie po pracy, w porównaniu z 50% osób poniżej 35 roku życia, a prawie dwa razy tyle respondentów poniżej 35 roku życia jeździ na wycieczki z kolegami lub koleżankami z pracy. Wraz ze wzrostem znaczenia rodziny maleje istota relacji tworzonych z osobami z pracy. Czy ma to wpływ na produktywność?

Dobre relacje zwiększają efektywność pracy

Obecnie w Polsce 72% osób uważa, że dobre relacje ze współpracownikami w miejscu pracy mają pozytywny wpływ na wydajność, podczas gdy 60% zgadza się z takim twierdzeniem w odniesieniu do relacji z szefem. Dobrostan pracownika i spełnianie się w ramach realizowanych obowiązków to prawdziwa siła napędowa wydajności pracy. Gdy pracownik poznaje i nawiązuje nić porozumienia z osobami, z którymi pracuje, pojawiają się zaufanie i swoista więź, co pozytywnie wpływa na poziom wykonywanych obowiązków. Pracodawcy doskonale zdają sobie z tego sprawę i zachęcają swych pracowników do tego, by spotykali się po pracy w celach towarzyskich. Okazuje się, że nawet 70% rodzin pracowników poznało ich współpracowników, a w przypadku 46% stało się to z ich własnej inicjatywy.

Pracownicy w bliższym kontakcie z kolegami i koleżankami z pracy niż przełożonymi

Jak mawia stare powiedzenie, jedyną stałą w biznesie jest zmiana. Wzrost znaczenia technologii oraz stopniowe spłaszczanie się piramidy zarządzania obrazują prawdziwą rewolucję w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. Aby podnieść poziom oferowanych usług, wzmacnia się rolę zespołów w celu umożliwienia pracownikom poszerzania kwalifikacji i zapewnienia ściślejszej współpracy.

Mimo tego poczucie dystansu pozostaje głęboko zakorzenionym czynnikiem kształtującym relacje pomiędzy przełożonymi i ich podwładnymi. Zaledwie 31% pracowników deklaruje utrzymywanie kontaktów z bezpośrednimi przełożonymi po pracy. Jedynie 19% respondentów dzwoni lub wysyła wiadomości w sprawach, które nie są związane z obowiązkami zawodowymi, 25% spędza z nimi czas wieczorami bądź w weekendy – to jest 6% mniej niż ze współpracownikami tego samego szczebla. Fakt ten podkreślają dane statystyczne, zgodnie z którymi o ile aż 36% respondentów twierdzi, że przyjaźni się ze współpracownikami, zaledwie 13% określiłoby swą relację z przełożonym jako przyjacielską.

Kilka słów o badaniu

Próbka reprezentatywna: badanie przeprowadzono na grupie 534 osób w Polsce, w tym osób bezrobotnych, pracowników i menedżerów.

Metodyka: reprezentatywność próbki gwarantuje dopasowanie danych (płci i wykonywanego zawodu respondentów, a także proporcji liczby osób wykonujących dany zawód).

Metoda zbierania danych: wywiady polegały na udostępnieniu respondentom kwestionariuszy do samodzielnego wypełnienia online od lipca 2018 roku.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak uzyskać życiową równowagę, sprawdź inne nasze artykuły na temat jakości życia w pra​cy.

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.