Jesteś tutaj

CFO Insights: współczesny dyrektor finansowy

Cztery role CFO w roku 2018

Przyglądamy się największym wyzwaniom, z którymi mierzą się CFO pracujący w organizacjach różnej wielkości – od MŚP po globalnych gigantów – pod kątem czterech podejść do radzenia sobie z nimi.


Nasze wywiady z dyrektorami finansowymi reprezentującymi firmy z różnych branż i regionów pokazały wyraźnie odmienne podejścia do kwestii rozwiązywania problemów. Podejścia te to: coach, pilot, naukowiec i inżynier. Wybierz jedną z opcji poniżej, aby poznać definicję każdej z tych ról i jej wpływ na proces podejmowania decyzji przez CFO.

 

Nasze wywiady i badanie odnoszą się do wybranych wyzwań, z którymi CFO będą musieli zmierzyć się w roku 2018:

  • compliance
  • wdrażanie nowych technologii
  • pozyskiwanie talentów
  • cyberbezpieczeństwo

Kliknij poniżej, aby poznać wyzwania i rozwiązania proponowane przez CFO, z którymi rozmawialiśmy.

O badaniu:

W ramach badania "CFO Insights: współczesny dyrektor finansowy" rozmawialiśmy z międzynarodowym gronem CFO pracujących w firmach różnej wielkości – zarówno o lokalnej, jak i o globalnej skali działania. Rozmowy miały miejsce pomiędzy grudniem 2017 a styczniem 2018 i dotyczyły wyzwań, na jakie napotykają ankietowani oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Przeanalizowaliśmy również teoretyczną i praktyczną literaturę na temat roli CFO, łącząc te informacje z naszym doświadczeniem we współpracy z członkami zarządów. Na podstawie badania i analizy wyróżniliśmy cztery typy współczesnego CFO, z których każdy wyróżnia się innym podejściem do pełnionej funkcji.