Dużo się o niej mówi, lecz czy naprawdę istnieje coś takiego, jak „równowaga między życiem osobistym i zawodowym”? Co to pojęcie tak naprawdę dla nas oznacza i czy można w ogóle ją osiągnąć w „świecie na hiperłączach”?

W ostatniej dekadzie technologia stała się coraz bardziej znaczącym elementem naszego życia zawodowego – świata, w którym firmy udostępniają swoim pracownikom telefony komórkowe, laptopy i, od czasu do czasu, również tablety. Wielu pracowników w Polsce wykorzystuje skomunikowane ze sobą urządzenia do celów osobistych poza godzinami pracy, co sprawia, że granice pomiędzy życiem w pracy a czasem wolnym i rozrywką ulegają zatarciu.

W jaki sposób wpływa to na nasze postrzeganie zrównoważonego życia?

Takie zacieranie się granic pomiędzy tym, co stanowi domenę pracy i tym, co tworzy świat czasu wolnego, ma istotny wpływ na poczucie szczęścia. W jaki sposób zjawisko to kształtuje sposób, w jaki współcześni ludzie postrzegają swoje życie zawodowe i sferę prywatną?

Michael Page, będący częścią PageGroup, postanowił dogłębnie zbadać to zagadnienie, przeprowadzając w Polsce w lipcu 2018 roku ankietę wśród 543 osób. Uzyskane wyniki pokazują znaczący poziom swoistego „zacierania się” granic pomiędzy tym, co tworzy sferę życia zawodowego i tego, co stanowi sferę życia prywatnego – aż 83% polskich specjalistów korzysta z co najmniej jednego podłączonego do internetu urządzenia, które służy im do pracy po godzinach.

Coraz więcej pracowników posiada profesjonalne urządzenia do komunikacji

Wydaje się, że stare powiedzenie „być zawsze pod telefonem” jeszcze nigdy nie brzmiało tak dosłownie. Ponad 83% respondentów posiada co najmniej jedno urządzenie elektroniczne (komórkę, laptop, tablet), w które wyposażyła ich firma. Zapytani o to, do jakich celów służy im takie urządzenie, 40% stwierdziło, że korzystają z niego w celach służbowych. Jednakże im wyższe stanowisko w hierarchii firmy, tym bardziej granice rozdzielające wspomniane wyżej dwa światy zacierają się – 59% menadżerów potwierdza, że wykorzystują urządzenia zarówno do celów zawodowych, jak i osobistych.

Czy pracownicy stają się zatem „niewolnikami” swych urządzeń?

77% respondentów zgadza się z tezą, że urządzenia, którymi wspomagają się w pracy, zmieniły ich życie, a 61% zauważa, że zmiana ta ma charakter negatywny. Dane dobitnie pokazują, że życie zawodowe faktycznie nieustannie wkracza coraz głębiej w sferę prywatną. Ponad 70% respondentów odpowiada na e-maile lub odbiera telefony służbowe po godzinach pracy. Czy to naprawdę jest „nowy wzór” do naśladowania dla zapracowanych pracowników biurowych i ich przełożonych? Dlaczego tak się dzieje?

Dwa zasadnicze powody ukazują, dlaczego pracownicy pozostają skomunikowani ze swoim światem zawodowym po godzinach – poczucie odpowiedzialności (65%) oraz obowiązku (42%). Co ciekawe rozdźwięk pomiędzy tymi dwoma przyczynami ma związek z płcią – wymaga się dyspozycyjności od 55% kobiet, podczas gdy wskaźnik ten w przypadku mężczyzn wynosi aż 72%.

Prawie 48% z nas pracuje podczas urlopu

Jak pokazało badanie, prawie połowa respondentów (48%) byłaby gotowa wykonywać pracę podczas urlopu. Nawet jeśli miałoby to być jedynie sprawdzenie skrzynki pocztowej bądź odebranie telefonu (czy dwóch), czy to oznacza, że faktyczne wyłączenie się z tego, co dzieje się w miejscu pracy, jest coraz większym wyzwaniem w XXI wieku?

Europejskie i polskie przepisy prawa pracy mają co prawda chronić pracowników przed przepracowaniem, stresem i wypaleniem zawodowym, lecz czy naprawdę dobrze wypełniają swoje zadanie? Jednym ze sposobów, aby pomóc zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi w odnalezieniu tej równowagi jest instytucja pracy zdalnej.

Praca zdalna – „wyważony kompromis”?

Praca zdalna umożliwia pracownikom wykonywanie pracy poza biurem, z reguły na zasadzie dobrowolności, przy wykorzystaniu urządzeń służących komunikacji, które firma im zapewnia. Jedną z zalet pracy zdalnej z perspektywy pracownika (niezależnie od tego, czy pełni funkcję kierowniczą, czy też nie) jest wzrost poziomu kontroli ich trybu i czasu pracy. Oznacza to, że pracownicy mogą zrównoważyć swój nakład pracy, dostosowując go do zakresu innych obowiązków.

Kilka słów o badaniu

Próba reprezentatywna: badanie zostało przeprowadzone na grupie 534 osób w Polsce, w tym osób bezrobotnych, pracowników i menedżerów.

Metodyka: reprezentatywność próbki została potwierdzona stopniem dopasowania danych (płeć i wykonywany zawód respondenta, proporcja osób wykonujących dany rodzaj pracy).

Metoda zbierania danych: wywiady polegały na udostępnieniu respondentom kwestionariuszy do samodzielnego wypełnienia online od lipca 2018 roku. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak uzyskać życiową równowagę, sprawdź inne nasze artykuły na temat jakości życia w pracy.

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.