Pandemiczna rzeczywistość, a wraz z nią wzrost popularności pracy zdalnej, wymusiły na firmach całkowite przeformatowanie myślenia o zarządzaniu. Różnorodność, równość i inkluzja (ang. diversity, equity & inclusion – w skrócie: DEI) nie tracą jednak na znaczeniu. Jak zadbać o te wartości w zespołach pracujących na odległość?

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Diversity Council Australia, pracownicy inkluzywnych zespołów są pięć razy częściej zadowoleni ze swojej pracy i trzykrotnie rzadziej skłonni, by z niej odejść. Co więcej, dane pokazują, że milenialsom i młodszym pokoleniom – bardziej niż ich starszym kolegom – zależy w pracy na różnorodności i inkluzji. Wszystko wskazuje więc na to, że DEI (skrót od angielskich słów: diversity, equity, inclusion) jest dziś podstawą efektywnej rekrutacji i retencji pracowników. A ponieważ praca z domu jest już normą, uwaga specjalistów HR musi być przekierowana na tworzenie inkluzywnego i dynamicznego, ale wirtualnego środowiska.

Strategie promocji DEI w zdalnym miejscu pracy

Brak różnorodności i inkluzji w firmie niesie ze sobą poważne konsekwencje. Spada zaangażowanie, innowacyjne nastawienie u pracowników, w zespole rośnie rotacja i pojawia się syndrom grupowego myślenia (czyli uleganie naciskowi grupy, której jest się członkiem). Aby zatrzymać te zjawiska, trzeba szybko interweniować, bo sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Pomoże w tym przede wszystkim dobra komunikacja i elastyczne podejście. Jak otworzyć nowe możliwości promowania inkluzji oraz efektywnego wykorzystywania potencjału zatrudnionych? Oto cztery strategie wzmacniające DEI w pracy zdalnej.

Postaw na wirtualną współpracę

Niektórzy twierdzą, że praca zdalna ma zły wpływ na kreatywne aspekty współdziałania. Trudniej wymieniać pomysły czy prowadzić burze mózgów. Tymczasem to także zupełnie nowe możliwości. Zespoły i pracownicy o różnych funkcjach, różnych szczebli, rozsiani po licznych miastach, mogą współpracować tak, jak nigdy wcześniej. Należy aktywnie zachęcać ludzi do współpracy, stosując narzędzia ułatwiające otwartą dyskusję i budujące u wszystkich członków zespołu poczucie możliwości włączania się we wspólne działania.

Wzmacniaj zespoły

Bez dostępu do niewątpliwych korzyści płynących z kontaktu twarzą w twarz, należy szukać możliwości budowania zespołów i wzmacniania interakcji w całej kadrze. Działania te mogą obejmować:

 • zdalne przedstawianie nowych członków zespołu na „callach”,
 • przydzielanie wspólnych zadań osobom, które słabo się znają,
 • wprowadzanie ćwiczeń lub gier, które wzmacniają interakcje w zespole,
 • organizowanie wirtualnych spotkań towarzyskich, takich jak piątkowe „drinki”
  lub tematyczne lunche.

Ułatw dostęp do rozwoju

Zdalne środowisko pracy wymaga bardziej proaktywnego podejścia do szkoleń i rozwoju pracowników. Dobrze w tym celu zapewnić pracownikom dostęp do wielofunkcyjnych szkoleń i do grupowej nauki, a także eksperymentować z nowymi sposobami wspierania inkluzywnego uczenia. Mogą to być wirtualne sesje wymiany doświadczeń czy programy mentoringowe. Warto zadbać też o regularne spotkania w cztery oczy z członkami zespołu, aby przekonać się czy są na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów rozwojowych i mają równy dostęp do możliwości pogłębiania wiedzy.

Zachęć pracowników do działań na rzecz DEI

DEI w zdalnym środowisku pracy to wspólna odpowiedzialność. Członkowie zespołu powinni mieć możliwość ustalania swoich własnych, możliwych do realizacji celów związanych z tym tematem. Na przykład:

 • przynajmniej raz w miesiącu porozmawiać z kimś, kogo słabo się zna,
 • ponownie kierować uwagę na kogoś, komu przerwano wypowiedź,
 • dołączyć do grupy zajmującej się inicjatywą z zakresu DEI,
 • dowiedzieć się więcej na temat wartości i doświadczeń innych ludzi,
 • reagować na symptomy złego traktowania lub wykluczania (np. zwracać uwagę na dyskryminujący język).

Praca zdalna wiąże się niewątpliwie z wieloma wyzwaniami, ale wysiłek włożony w konsekwentne i wyprzedzające działania promujące DEI, zaowocuje wzrostem zaangażowania i lojalności w zintegrowanym zespole – niezależnie od tego, jak będzie wyglądać przyszłość pracy.

Jeśli poszukujesz wsparcia w zdalnej rekrutacji, skontaktuj się z konsultantem Michael Page, by porozmawiać o swoich potrzebach.

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.