Jesteś tutaj

Umiejętności płynne

Jednym z głównych sposobów, w jaki technologia zmieni pracowników będzie ewolucja niezbędnych zestawów umiejętności. Gwałtowny rozwój technologii, dłuższe życie i rosnąca potrzeba zapewnienia sobie samowystarczalności finansowej – to wszystko sprawi, że ludzie będą mieli do wyboru wiele ścieżek kariery, a od gotowości do ciągłego uczenia się i płynnego podejścia do umiejętności zależeć będzie zdolność danej osoby do znalezienia pracy.

Naturalnie, ciągłe uczenie się i elastyczne podejście do kariery zawodowej wciąż będą niezbędne. Miejsca pracy szybko się zmieniają – technologia zaczyna bowiem uzupełniać i na nowo definiować, a także może zastąpić wiele istniejących dziś stanowisk. Pracownicy będą więc musieli być czujni i aktywnie szukać szans na rozwój swojej kariery, a także zdobywać nowe umiejętności i niezbędną wiedzę. Bieżące, proaktywne zarządzanie karierą będzie miało zasadniczy wpływ na ciągłość zatrudnienia danego pracownika.

– Corinne Mills, doradca zawodowy, autor i dyrektor zarządzający Personal Career Management.

W przyszłość z wieloma umiejętnościami

W swojej książce „100-letnie życie. Codzienność i praca w erze długowieczności”, Lynda Gratton i Andrew Scott przewidują, że ludzie będą musieli zdobyć nowe umiejętności, by obrać od 4 do 6 ścieżek kariery zawodowej w ciągu swego życia. Jak piszą autorzy, jedną z ostatnich zmian w zarządzaniu przyniosła nowa, powstała w 2015 roku koncepcja „pionowego rozwoju przywództwa”. Według Gratton i Scotta liderzy powinni rozwijać umiejętność radzenia sobie ze złożonymi zagadnieniami i uczyć się współzależności. Pomoże to w zarządzaniu zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością (z ang. VUCA – volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) w procesach decyzyjnych. Przy takiej liczbie nowych narzędzi i usług, wiedza może być zdobywana na żądanie, uzupełniana bez wysiłku i odrzucana, gdy nie będzie już potrzebna. Weszliśmy w erę „płynnych umiejętności”.

Pracodawcy powinni wspierać edukację

Wartość formalnej edukacji nie polega już na zdobywaniu wiedzy – dziś liczy się rozwijanie umiejętności uczenia się. Dzięki szerokiej gamie spersonalizowanych programów edukacyjnych opartych na danych, pracownicy mogą – w zależności od potrzeb – przyswajać nowe informacje i stawać się ekspertami w konkretnej dziedzinie znacznie szybciej i łatwiej niż kiedyś. Od pracodawców oczekiwać się będzie umożliwienia i ułatwienia pracownikom uczenia się oraz rozwoju nowych umiejętności. Nauka będzie musiała odbywać się w modułach, by zaspokoić potrzeby zarówno osób, które chcą przejść intensywne szkolenie w krótkim czasie, jak i tych chcących uczyć się w wolniejszym tempie. Organizacje, które nie umożliwią zatrudnionym podnoszenia kwalifikacji, ryzykują pozostanie w tyle – pracownicy doceniają bowiem firmy, które wspierają ich rozwój.

Nowe przestrzenie do nauki

Nowe metody zdobywania wiedzy, jak np. Massive Online Open Courses (MOOCs), czyli masowe otwarte kursy online, wspierają retencję i umożliwiają firmom uzupełnienie luk w kwalifikacjach pracowników. Start-up edukacyjny Udacity od 2016 roku oferuje kursy w wirtualnej rzeczywistości (VR). Firma prowadzi krótkie, trwające kilka miesięcy „nanokursy”, które powstały, by sprostać oczekiwaniom rynku i rozpropagować zjawisko zdobywania wiedzy „na żądanie”. I choć udział w kursie online wydaje się rzeczą prostą, przestrzeń biurowa rzadko kiedy jest odpowiednim miejscem do nauki. Sieć japońskich kawiarni naukowych Benkyo Café w ramach członkostwa umożliwia dorosłym klientom uczenie się w lokalach i – w przeciwieństwie do typowych kawiarni – oferuje im środowisko sprzyjające zdobywaniu wiedzy. Firma planuje otworzyć sześć nowych lokali do lata 2019 roku.

Elastyczność sprawą najwyższej wagi

Niestabilność rynku pracy, związana z tym presja, oraz fakt, że dostęp do wiedzy jest coraz łatwiejszy sprawiają, że ciągłe doskonalenie się jest niezbędne i staje się dla pracowników warunkiem przetrwania. Możemy się spodziewać, że firmy będą inwestować w podnoszenie umiejętności swoich pracowników, tworząc „wewnętrzne centra karier”, mające pomóc zatrudnionym w przyjęciu nowych funkcji i ról.

Rozwój technologiczny może potencjalnie wyprzeć ludzi z rynku pracy. By nadal być przydatnym, pracownicy powinni szybko się przekwalifikować, by wrócić do gry. Elastyczność i zdolność adaptacji będą podstawowymi cechami charakteru, a szybkie uczenie się w pracy – kluczowe.

Rozwój szyty na miarę

Skład zasobów ludzkich na rynku pracy ulega szybkim zmianom. Młode matki mogą szybko się przekwalifikować i znaleźć pracę, cyfrowi nomadzi podróżują po świecie i dzielą się wiedzą, a nowe technologie umożliwiają efektywną wymianę informacji. By w pełni wykorzystać te talenty, potrzebne może być nowe podejście do nauki, dopasowane do warunków pracy tych grup.  The Pregnancy Pause – projekt stworzony na potrzeby kampanii społecznej przez nowojorską agencję Mother w 2017 roku – daje matkom narzędzia mające pomóc im w powrocie na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Nacisk kładziony jest na podnoszenie konkretnych umiejętności. Dzięki wspomnianym narzędziom uczą się one tylko tego, czego potrzebują – bez potrzeby uczęszczania na kursy i zdobywania mniej przydatnej wiedzy. Powstała w Kopenhadze inicjatywa Inspired Beyond Babies umożliwia z kolei pracującym matkom zdobycie nowych umiejętności w ich własnym tempie podczas urlopu macierzyńskiego.

Poznaj trendy przyszłości. Jakie są kluczowe trendy, które wpłyną na rynek pracy jutra? 

O badaniuFirma Michael Page, wspólnie ze specjalistami z Foresight Factory, przeanalizowała trendy, które będą kształtować rynek pracy jutra. Przyjrzeliśmy się wynikom naszych poszukiwań i z pomocą ekspertów do spraw rekrutacji w Michael Page przewidujemy, jak trendy te wpłyną na umiejętności pracowników w kluczowych sektorach rynku.