Prawdopodobnie widziałeś już nagłówki w stylu „Roboty zabiorą ci pracę!” Oczywiście nie ulega wątpliwości, że część zawodów straci rację bytu wraz z rozwojem technologii, lecz robotyka, automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji nie oznacza, że  maszyny przejmą kontrolę nad światem. Tak naprawdę ich celem jest usprawnianie naszych działań.

Są to narzędzia, dzięki którym stajemy się bardziej zwinni, elastyczni i ambitni. Innymi słowy, rynek pracy jutra będzie opanowany przez technologię tworzoną przez ludzi i dla ludzi.
 

Trendy na rynku pracy jutra, na które już dziś warto zwrócić uwagę:

Ludzkie umiejętności są i pozostaną niezastąpione

Technologia będzie raczej uzupełniać, usprawniać i redefiniować istniejące miejsca pracy, niż je zastępować. Skończą się czasy, w których ludzie musieli godzinami siedzieć nad arkuszami kalkulacyjnymi, przetwarzać informacje czy obsługiwać zapytania klientów. Maszyny usprawnią te zadania, a pracownicy będą mogli poświęcić czas na realizację bardziej skomplikowanych obowiązków, wymagających udziału człowieka. Poza pracą z postępującą technologią, młodsi pracownicy będą mieć większy udział w planowaniu, raportowaniu i pracy analitycznej, w wyniku czego zestaw umiejętności, których się od nich wymaga, ulegnie zmianie.

Rosnąca rola kompetencji miękkich

Dokonywanie osądów, ciekawość, rozumienie złożonych sytuacji i kreatywność to tylko kilka cech, których maszyny póki co nie potrafią odtworzyć. Umiejętności miękkie stają się kluczowe dla pracodawców, w związku z czym są wysoko cenione u pracowników. 

Na niedawnej konferencji dotyczącej robotyki stosowanej zapytałam dziesięciu prelegentów z kręgów akademickich o to, jakimi umiejętnościami powinni dysponować ich studenci zdobywający tytuły naukowe. Wymienili oni dociekliwość, kreatywność, ciekawość, elastyczność, ludzkie wartości, praktyczność, proaktywność, zapał, samoświadomość i pasję. To nie lada oczekiwania, lecz wydają się one zgodne z tym, czego już dziś poszukują pracodawcy i czego szukać będą u kandydatów w przyszłości.
– Nicola Strong, psycholog pracy i dyrektor generalny Strong Enterprises
Przesłanie płynące z badań przeprowadzonych wspólnie z Foresight Factory jest jasne: mimo iż sztuczna inteligencja, automatyzacja, robotyka i technologie „ulepszające ludzi” mogą oferować nowe, kuszące sposoby na rozwój biznesu i zwiększanie możliwości, największym atutem pracownika będą nadal typowo ludzkie umiejętności.
Zachęcamy cię do zapoznania i podzielenia się tymi badaniami ze swoim kierownictwem, szefami działów HR i zespołami zajmujących się innowacjami.