Przegląd globalnych trendów branżowych w kluczowych sektorach gospodarki

Przeanalizowaliśmy światowe trendy w IT, marketingu, produkcji, HR, finansach i sprzedaży, odnosząc je do perspektywy polskiego rynku oraz szans, które otwierają się przed kandydatami.

Przegląd trendów powstał na podstawie wiedzy zdobytej podczas tysięcy rozmów z kandydatami i naszymi klientami, reprezentującymi różne branże. Dzięki temu udało nam się zidentyfikować kluczowe zjawiska w najważniejszych sektorach gospodarki, związane głównie z globalizacją i rozwojem nowych technologii. Przedstawiamy trendy dotyczące marketingu, produkcji i łańcucha dostaw, HR, finansów, IT i sprzedaży oraz przewidujemy, w jaki sposób wpłyną one na przyszłość rynku pracy.