Cyfryzacja ma wpływ nie tylko na nasze codzienne życie, ale także na organizację i działanie przedsiębiorstw. W dobie cyfrowej rewolucji liderzy HR powinni spodziewać się, a także być motorem, dwóch istotnych zmian. Po pierwsze, muszą skupić się na stymulowaniu rozwoju nowego sposobu myślenia u swoich pracowników i wspierać ich w radzeniu sobie ze zmieniającymi się obowiązkami zawodowymi. Po drugie, działy zasobów ludzkich staną przed koniecznością zaadaptowania na swoje potrzeby nowych narzędzi cyfrowego HR, takich jak platformy edukacyjne czy aplikacje. Te zmiany można podsumować za pomocą trendu znanego jako SMAC – skrót pochodzi od słów Social, Mobile, Analytics oraz Cloud i reprezentuje synergię czterech technologii, które pozwalają zmaksymalizować dotarcie do kandydatów oraz lepiej poznać zarówno potencjalnych, jak i obecnych pracowników, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Ideą SMAC jest płynne i spójne współdziałanie tych technologii, z których każda jest równie istotna.

SMAC w Polsce

Usługi HR stanowią dużą część polskiego sektora usług biznesowych. Koncept SMAC zyskuje na popularności w kontekście cyfryzacji HR, a polskie firmy podjęły działania w celu przełożenia tej idei na standardowe procedury. Zgodnie z danymi z raportu opracowanego przez Deloitte, 74% polskich firm uważa cyfryzację HR za bardzo ważny element swojej struktury korporacyjnej.

Działanie w oparciu o SMAC będzie wkrótce codziennością dla klientów i kandydatów w całej Europie. Dzięki wdrażaniu tego inteligentnego podejścia, Polska ma szansę stać się prekursorem rewolucji HR na naszym kontynencie. Działy HR muszą przygotować się do prowadzenia działań rekrutacyjnych w niestandardowy sposób – za pośrednictwem mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych. Biorąc pod uwagę, że 59,6% Polaków przynajmniej raz dziennie odwiedza Facebooka, jest to dobra metoda kontaktu z potencjalnym pracownikiem. Social media umożliwiają także przyszłemu pracodawcy przyjrzenie się kandydatowi m.in. pod kątem jego dopasowania do zespołu. Poza ogólnoświatowymi portalami społecznościowymi, takimi jak jak Facebook, Twitter czy LinkedIn, polscy rekruterzy powinni skupić się na popularnym w naszym kraju GoldenLine.

W związku z tym, że coraz większą część rynku pracy tworzą przedstawiciele pokolenia Y, którzy praktycznie nie rozstają się ze smartfonami i tabletami, dzisiejsi HR-owcy muszą płynnie poruszać się w świecie aplikacji mobilnych – dzięki temu mogą dotrzeć do kandydatów w ich naturalnym środowisku.

Wzrośnie również zapotrzebowanie na osoby z przygotowaniem z zakresu psychologii społecznej, które pomogą zrozumieć i oswoić pokoleniowe zmiany na rynku pracownika. Warto dodać, że każdego dnia we wszystkich branżach – a nie inaczej jest w HR – codziennie powstają ogromne ilości danych. Dlatego ważne jest, by w działach zajmujących się zasobami ludzkimi znaleźli się eksperci od analizy big data. Ułatwi to podejmowanie wielu decyzji, dotyczących np. awansów, zwolnień czy podwyżek. A czy można wyobrazić sobie lepsze miejsce do przechowywania terabajtów danych niż cyfrowa chmura? Technologia cloud rodzi z kolei zapotrzebowanie na specjalistów ds. bezpieczeństwa danych, w tym również prawników.

SMAC a rekrutacja

W dobie cyfryzacji polskiego rynku HR i wzrostu znaczenia SMAC, coraz łatwiejsze – i coraz ważniejsze – jest szybkie dotarcie do kandydatów za pomocą zróżnicowanej sieci kanałów. W związku z postępującą digitalizacją, nie bez znaczenia będzie także rozwijanie kompetencji pracowników działów HR w zakresie posługiwania się nowymi technologiami – co otwiera perspektywy zatrudnienia dla firm szkoleniowych, które będą poszukiwać doświadczonych trenerów. Poszukiwani będą również twórcy aplikacji mobilnych, z kolei upowszechnianie się technologii cloud wymagać będzie od firm zatrudniania specjalistów od bezpieczeństwa danych, zaś po stronie dostawców tych usług – specjalistów z dziedziny IT.

 

Więcej o Trend Watch

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej