Pracodawcy poszukują sposobów, które pozwoliłyby ich pracownikom uzyskać większe poczucie sprawczości i odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Nowocześni liderzy pragną mieć w swoim zespole podwładnych, którzy są niezależni i czują się pewnie w swoich rolach. Jednak takie zespoły nie powstają w ciągu jednego dnia (podobnie jak ich menedżerowie) – trzeba je z rozmysłem budować, by zyskać pewność, że w pełni wykorzysta się potencjał pracowników.

Zespół, który jest dobrze prowadzony i otrzymuje odpowiednią liczbę zachęt, gwarantuje firmie sukces, który zależy nie tylko od menedżera – brać i dawać muszą obie strony; zarówno kierownicy, jak i pracownicy. Ważne jest, by zespół miał silne poczucie wpływu na osiągane cele. Dlatego zadaniem menedżera powinno być stworzenie środowiska pracy, w którym panują jasne zasady, a każdy członek zespołu ma dobre powody, by pracować na rzecz wspólnego celu i czuć odpowiedzialność za wspólny sukces.

Zaufanie

Jak w każdej relacji, jednym z najważniejszych elementów jest zaufanie, nad którym należy nieustannie pracować. Pozwól swoim pracownikom popełniać błędy. Choć takie postępowanie może wydawać się ryzykowne, to jeśli okażesz podwładnym zaufanie i włączysz „zielone światło” na pomyłki, na dłuższą metę dasz im szansę doskonalenia swoich umiejętności – jak twierdzi Susan Credle. Twoi pracownicy – tak samo jak ty – chcą być odpowiedzialni za realizację ważnych zadań. Bez zaufania sukces będzie trudniejszy, a nawet w ogóle niemożliwy do osiągnięcia. Zaufaj swoim podwładnym i uwierz w ich umiejętności, a skutki będą zdumiewające. Pokazując dobre intencje, wierność zasadom oraz świetne umiejętności zarządzania, zyskasz zaufanie i staniesz się wzorem godnym naśladowania. Jeśli zatrudniłeś kogoś, żeby wykonał daną pracę, zaufaj mu na tyle, by mógł to zrobić. Nie próbuj uprawiać mikrozarządzania, bo wywoła to frustrację po obu stronach. Z drugiej strony, nie zostawiaj swoich pracowników samym sobie – prawdziwe przewodnictwo, wskazywanie kierunków działania i wsparcie pomoże im i zaprowadzi ich do sukcesu.

Otwarta komunikacja

Rezygnacja z hierarchicznego modelu zarządzania, który często ogranicza kreatywność, pozwoli twoim pracownikom rozwinąć skrzydła. Pamiętaj, że nie każdy pomysł „z góry” jest dobrym pomysłem – podobnie jak nie każda idea płynąca „z dołu”. Świetne pomysły pojawiają się na różnych szczeblach zarządzania, dlatego ważne jest, by zachęcać swój zespół – a szczególnie bardziej nieśmiałych pracowników – do otwartej wymiany informacji i idei. Pamiętaj również o tym, że w różnych kulturach panują różne style komunikacji pomiędzy liderem a podwładnym, co trzeba szczególnie wziąć pod uwagę, zarządzając różnorodnym kulturowo zespołem. Na przykład w USA styl zarządzania jest oparty na zinstytucjonalizowanym indywidualizmie, podczas gdy w Japonii przywództwo skupia się raczej na próbie uzyskania konsensu. Zachęcanie do otwartej komunikacji – na przykład udzielania informacji zwrotnej na temat projektów – jest dobrym sposobem na zapewnienie poczucia odpowiedzialności nie tylko zespołowi, ale także sobie. Co więcej, jeśli hierarchia jest bardziej płaska, pracownicy będą czuli się mniej onieśmieleni i gotowi na to, by dzielić się wartościowymi pomysłami. Struktura organiczna pozwala na wypracowanie lepszego porozumienia i przepływu informacji , a w rezultacie – podejmowanie lepszych decyzji, co jest szczególnie ważne w wysoce konkurencyjnym otoczeniu. Doceniaj osiągnięcia swojego zespołu, bądź wdzięczny i wdrażaj wyróżniające się pomysły. Staraj się do nich nie uprzedzać z góry, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Podkopywanie pewności siebie pracowników może doprowadzić do spadku ich pewności siebie, z kolei otwartość może przyczynić się do znalezienia naprawdę znakomitej idei, której kierownictwo nawet nie brało pod uwagę. Lepiej mieć do wykorzystania więcej pomysłów, niż mniej.

Wyzwania

W zarządzaniu zespołem ważne jest, by dawać mu wyzwania. Łatwo jest popaść w rutynę, która nie prowadzi do sukcesu lub nawet nie przyczynia się do wzrostu produktywności. Wyzwania należy tworzyć. Jeśli masz w swoim zespole osobę, która jest odrobinę pasywna, daj jej zadanie, które wyrwie ją ze strefy komfortu. Jeśli twój pracownik ma umysł analityczny, zaangażuj go w realizację zadania wymagającego myślenia koncepcyjnego – i odwrotnie. Takie postępowanie nie oznacza dręczenia pracowników, lecz pomaga im wzrastać i rozszerzać granice swoich możliwości – a rozwój umiejętności twoich podwładnych przełoży się również na rozwój firmy. Pozwól swoim pracownikom stawiać wyzwania również przed tobą. Każdemu dobrze zrobi, jeśli od czasu do czasu wyjdzie poza swoją strefę komfortu.

Odpowiedzialność

Jeśli ktoś przychodzi ze świetnym pomysłem, warto uczynić go odpowiedzialnym za jego realizację. Pozwól swoim pracownikom samodzielnie dopracować ideę i stworzyć plan jej realizacji, upewniając się, że są odpowiednio zaangażowani. Zapewnij im wsparcie potrzebne do realizacji pomysłu. Stwórz system, który będzie wspierał osiąganie sukcesów, a będziesz pewny, że osiągnięcia nie będą jednorazowe, ale zamienią się w długofalowe dążenie do doskonałości. Twoi pracownicy powinni jednak pozostać w pełni odpowiedzialni za swoje zadania. Szanując ich autonomię, klarownie wyznaczając granice i cele oraz nagradzając wysiłki, dasz swoim podwładnym poczucie sprawczości. Jeśli nie uda im się zrealizować planu, to oni będą za to odpowiadać. W ten sposób wzmocnisz ich poczucie odpowiedzialności, a oni będą wzajemnie się dopingować. Będą również bardziej skłonni do podejmowania wyzwań i bardziej pewni siebie przy tworzeniu propozycji. Zachęcając ich do inicjatywy oraz wspierając pomysły i decyzje, stworzysz znakomity zespół, który doprowadzi firmę do sukcesu biznesowego.

Pracownicy z dużym poczuciem odpowiedzialności są niezbędni, by organizacja odniosła sukces. Wierząc w swój zespół oraz zachęcając swoich podwładnych do częstej komunikacji i większej autonomii, pozwalasz im rozwijać umiejętności i budujesz prostą drogę do sukcesu.

Poczytaj więcej o rozwoju umiejętności zarządzania i sprawdź inne przydatne porady dla pracodawców na stronie Michael Page.

Michael Page wspiera rozwój karier od ponad 40 lat. Poznaj naszą historię.

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej