Chociaż świadczenie usług finansowych –  w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługa podatkowa i usługi skarbowe – nadal wymaga podstawowych umiejętności będących w posiadaniu wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, liczne przeobrażenia rynku i rozwój technologii spowodowały istotne zmiany w zakresie umiejętności, których nasi klienci oczekują w największym stopniu. Na podstawie codziennie odbywanych rozmów z pracodawcami i ekspertami nasi konsultanci stworzyli listę 10 najbardziej pożądanych umiejętności, które w przypadku przedsiębiorstw będą odgrywać kluczową rolę w sektorze usług finansowych.

 1. Transakcje wewnątrzgrupowe

Oprócz umiejętności podstawowych, niezbędnych do efektywnego prowadzenia pionu finansowego, ogromną wagę przywiązuje się do specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania transakcjami wewnątrzgrupowymi, w tym transakcjami dotyczącymi przedsiębiorstw typu joint ventures. Stworzenie centralnego ogniwa w postaci zespołu, funkcjonującego w oparciu o ujednolicone zasady globalne, będzie kluczowym czynnikiem wspierającym nowe procesy regulacyjne, które pojawią się w 2019 roku.

2. Zaangażowanie interesariuszy

Dawno minęły dni, gdy działy finansowe funkcjonowały jedynie jako zaplecze operacyjne i techniczne firm. Obecnie w przypadku specjalistów ds. finansowych zaangażowanie interesariuszy odgrywa kluczową rolę jako czynnik zapewniający przejrzystość wewnątrz przedsiębiorstwa, który pomaga udoskonalić politykę zgodności z przepisami oraz w wydajny sposób zarządzać procesami dzięki lepszemu zrozumieniu ich istoty. Może to oznaczać po prostu zwiększanie świadomości w zakresie kosztów w ramach działań operacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Procesy można usprawnić jedynie poprzez odpowiednie zarządzanie interesariuszami oraz zapewnienie ich zaangażowania w działania realizowane przez działy finansowe.

3. Skuteczna komunikacja

Ponieważ w przypadku specjalistów ds. finansowych zaangażowanie interesariuszy pełni kluczową rolę, bez wątpienia efektywna komunikacja, negocjowanie i wywieranie wpływu znajdują się w grupie umiejętności o istotnym znaczeniu. Oznacza to coś więcej niż tylko formułowanie myśli w jasny sposób i uważne wsłuchiwanie się w potrzeby przedsiębiorstwa. Umiejętne wyjaśnienie w przystępny sposób co bardziej zawiłych procesów finansowych jest wartością samą w sobie, a ponieważ od ludzi z branży finansów coraz częściej wymaga się zaangażowania w szersze obszary biznesu, umiejętność ta będzie odgrywała niebagatelną rolę.

4. Rachunkowość specjalistyczna

Umiejętności, które nabyli utalentowani pracownicy księgowości przeprowadzający złożone transakcje finansowe, będą w jeszcze większym stopniu pożądane. Ponieważ osoby te są głównym elementem każdego działu finansów, odpowiadają one za wiele zadań realizowanych na bieżąco w pionie finansowym i mają fundamentalne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania całej organizacji. Specjaliści ci będą zatem pełnić główną rolę jako podmioty zarządzające nowymi regulacjami, procesami biznesowymi i stawiające czoła niespotykanym dotychczas wyzwaniom.

5. Doświadczenie w zakresie łączenia i przejmowania przedsiębiorstw (ang. M&A)

W perspektywie kilku najbliższych lat przewiduje się wzrost liczby fuzji i przejęć transgranicznych podmiotów gospodarczych. Kluczową rolę odegrają tutaj specjaliści posiadający dogłębną wiedzę z zakresu planowania strategicznego oraz umiejętności myślenia analitycznego i zwracania uwagi na szczegóły.

6. Specjalistyczna wiedza z zakresu regulacji finansowych

Dotrzymywanie kroku szykującym się zmianom w zakresie regulacji finansowych pozwala chronić przedsiębiorstwo przed utratą stabilności finansowej i stratami ekonomicznymi. Wraz z pojawianiem się nowych uregulowań i wprowadzaniem zmian do już obowiązujących przepisów w celu zwiększenia skuteczności zarządzania nieustannie zmieniającym się sektorem finansowym niezbędne jest ciągłe „trzymanie ręki na pulsie”.

7. Audyt zarządzania projektami

Audyty są wciąż fundamentalnym elementem sprawnie działającego działu finansowego. Wraz z pojawieniem się nowych uregulowań prawnych i wzrostem kar za niezastosowanie się do prawidłowych wytycznych i niewdrożenie odpowiednich procedur audyty wewnętrzne odgrywają kluczową rolę w procesie ograniczania ryzyka i zapewnienia przestrzegania zasad zgodności. Ponieważ proces ten wymaga ogromnej skrupulatności i doskonałej organizacji, przedsiębiorstwom opłaca się zatrudnianie kogoś, kto będzie w stanie zarządzać audytem w całości. Specjaliści posiadający odpowiednie kompetencje w tym zakresie odgrywają główną rolę podczas dokonywania oceny tego, czy dany podmiot gospodarczy osiągnął ustalone cele i założenia.

8. Specjalistyczna wiedza z zakresu finansów (podatki, usługi finansowe/skarbowe, itp.)

Podstawowe usługi finansowe, w oparciu o które funkcjonuje dział finansów, to trzon każdego przedsiębiorstwa. Dlatego właśnie specjalistyczna wiedza i doświadczenie w tym konkretnym obszarze odgrywają tak istotną rolę. Pracodawcy nieustannie poszukują wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomogą pozostałym pracownikom działu finansowego dogłębnie zrozumieć istotę spraw, którymi się zajmują.

9. Odpowiednie kwalifikacje z zakresu finansów

Kwalifikacje pozostają niezmiennie istotnym wyróżnikiem sektora finansów. W zależności od konkretnego obszaru finansów niezbędne będzie posiadanie odpowiednio udokumentowanych umiejętności, umożliwiających efektywne funkcjonowanie w danym obszarze. W przypadku obszarów centralnych – takich, jak m.in. usługi skarbowe, podatki, i audyt – obowiązkowe jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia wyższego. Jeśli chodzi o osoby pracujące w księgowości wymogi te mogą się różnić, lecz mogą obejmować certyfikaty ACA, ACCA bądź CMA.

10. Zdolność do generowania zysku

Wszechstronne zrozumienie istoty działalności biznesowej przedsiębiorstwa i rozpoznanie konkurencji mają kluczowe znaczenie. Ten głębszy poziom analizy jest ważny w kontekście aktuariuszy, bankowości detalicznej i ubezpieczeń, jako że umożliwia specjalistom dokonanie lepszej wyceny i skuteczniejsze zarządzanie projektem handlowym, który zakłada określone koszty i generuje dochody. Specjaliści, których cechuje wysoki poziom świadomości handlowej, powinni być w stanie określić powody, dla których firma radzi sobie lepiej albo gorzej. Jako wiodąca globalna agencja rekrutacyjna dysponujemy szeroką bazą danych najlepszych ekspertów, którzy pomogą Ci przenieść przedsiębiorstwo na kolejny – wyższy poziom i utrzymać znaczącą przewagę nad konkurencją.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych możliwości pozyskania najbardziej utalentowanych osób posiadających odpowiednie umiejętności, już dziś skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów ds. rekrutacji!

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.