THP Hot Roles Tech

Od programistów do specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, eksperci z branży technologicznej odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu współczesnego świata. Nic dziwnego więc, że tak wiele osób zainteresowanych jest stanowiskami w sektorze IT, marząc o szansie na karierę, która jednocześnie rozwija intelektualnie i wiąże się z sowitym wynagrodzeniem.

Jednak nikt nie zostaje gwiazdą technologii w jeden dzień! Niezależnie od Twojego talentu i kwalifikacji, wciąż musisz wybrać specjalizację, która pokrywa się z Twoimi zainteresowaniami, umiejętnościami i osobowością. By pomóc Ci nakreślić ścieżkę kariery, przedstawiamy pięć najgorętszych ról w IT oraz kompetencje i kwalifikacje, których poszukują pracodawcy zatrudniający na te stanowiska.  

Stanowisko #1: inżynier DevOps 

Metodyki tworzenia oprogramowania, takie jak Agile, pomagają zespołom szybko dostarczać wysokiej jakości produkty, promując stopniowy rozwój, współpracę i jasny podział odpowiedzialności. Dla wielu organizacji takie metodyki nie są jednak wystarczające, by pokonać bariery pomiędzy zespołem programistów i operacyjnym.

I tu pojawia się DevOps (od ang. development and operations). Jak sama nazwa wskazuje, ta metodyka pozwala zespołowi programistów i operacyjnemu harmonijnie współpracować podczas całego cyklu rozwoju oprogramowania – od planowania i kodowania, po wdrożenie i monitoring. Inżynierowie DevOps nieustannie dążą do integracji procesu tworzenia kodu i testowania, korzystając z narzędzi, które pozwalają zespołom współpracować i dostarczać feedback niemal w czasie rzeczywistym.  

Dlaczego jest popyt na inżynierów DevOps? 

DevOps to bardzo efektywne kosztowo podejście do tworzenia oprogramowania i testowania, co jest źródłem aktualnej popularności tego stanowiska w IT. Innym powodem jest skokowo rosnąca popularność chmury – w miarę wzrostu liczby i złożoności projektów dotyczących tworzenia rozwiązań chmurowych, rola DevOps staje się kluczowa w kontekście optymalizacji procesu rozwoju aplikacji, by móc skutecznie zaspokoić potrzeby zarówno użytkowników, jak i biznesu.  

Wymagane umiejętności i doświadczenie inżynierów DevOps 

 • platformy chmurowe, takie jak Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure; 
 • optymalizacja kodu i automatyzacja powtarzalnych zadań; 
 • zarządzanie aplikacjami typu SaaS (Software as a service); 
 • narzędzia DevOps do konteneryzacji, takie jak Docker i Kubernetes; 
 • języki obce – płynny angielski to niezbędna umiejętność.

Stanowisko #2: data scientist / analityk danych 

Data scientist to jedno z najbardziej zaawansowanych stanowisk w IT, które łączy statystykę, matematykę i informatykę. Złożoność intelektualnych wyzwań związanych z tą rolą sprawia, że wiele firm oczekuje od kandydatów posiadania tytułu doktora w jednej ze wspomnianych dziedzin.

Data scientist nie jest jednak klasycznym naukowcem. Firmy zatrudniają tych specjalistów, by analizowali i wydobywali informacje z dużych zestawów danych, w celu wsparcia działań operacyjnych i realizacji strategii biznesowej. Organizacje, które uczą się w ten sposób na podstawie danych, mogą ograniczać koszty, poprawiać procesy decyzyjne i znajdować nowe możliwości rynkowe. Krótko mówiąc, data scientist musi mieć „głowę” nie tylko do liczb, ale także do biznesu.

To samo można powiedzieć o analitykach danych, chociaż to stanowisko w IT znacząco różni się od roli data scientist. Analitycy zwykle pracują z już istniejącymi danymi, podczas gdy osoby pracujące jako data scientist projektują procesy od zera, by te dane pozyskać. Dobrzy analitycy danych potrafią tworzyć doskonałe wykresy i raporty, które prezentują informacje w świeży i atrakcyjny sposób.  

Dlaczego jest popyt na data scientists / analityków danych? 

Kolejne branże coraz częściej działają w oparciu o dane, zatem popyt na te stanowiska w IT rośnie. Obecnie organizacje zbierają surowe, złożone dane z wielu różnych źródeł, włączając w to media społecznościowe, bazy danych czy czujniki Internetu Rzeczy. To właśnie data scientist jest kluczem do odkrycia wartościowej wiedzy w tym strumieniu nieprzetworzonych danych.

Jeśli rozważasz karierę w dziedzinie data science lub analityki danych, możesz obawiać się, że automatyczne procesy z czasem zastąpią Twoje stanowisko, ponieważ firmy inwestują w narzędzia uczenia maszynowego, aby budować modele predykcyjne. Jednak mimo że narzędzia te dysponują ogromną mocą, niewielu ekspertów uważa, że w przewidywalnej przyszłości zastąpią one osoby pracujące jako data scientist i analityków. Dane wciąż trzeba dostosowywać do potrzeb biznesowych organizacji – a to zadanie dla ludzi z ekspercką wiedzą w danej dziedzinie.

Wymagane umiejętności i doświadczenie na stanowisku data scientist 

 • języki programowania takie jak Python i Java; 
 • zastosowanie zaawansowanych modeli statystycznych w odniesieniu do prawdziwych wyzwań biznesowych; 
 • Power BI, Tableau lub inne narzędzie typu business intelligence (BI); 
 • komunikacja w mowie i piśmie, w tym płynny angielski. 

Wymagane umiejętności i doświadczenie analityków danych 

 • doświadczenie w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i aplikacjami do raportowania, w tym obsługa zapytań i tabeli przestawnych; 
 • rozumienie różnorodnych modeli danych; 
 • krytyczne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów.

Stanowisko #3: kierownik projektów IT 

Sektor IT pełen jest inteligentnych ludzi ze świetnymi pomysłami na doskonałą technologię. Ale to nie wystarczy, by wprowadzić produkt na rynek. Potrzeba także kogoś, kto ma szersze spojrzenie i potrafi połączyć różnorodne, czasem sprzeczne ze sobą aspekty projektu w jedną spójną strategię.

Tą osobą jest kierownik projektu IT (IT project manager) – stanowisko, które łączy operacje technologiczne z ogólnymi kompetencjami w zakresie zarządzania. Jest on odpowiedzialny za opiekę nad projektem od jego narodzin do zakończenia. Kierownicy projektów IT mają za zadanie:

 • identyfikować zasoby niezbędne do realizacji projektu i planować jego budżet; 
 • ustalać harmonogramy projektu, cele do osiągnięcia, procedury i kluczowe wskaźniki efektywności; 
 • stworzyć i koordynować zespół dysponujący odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem, by zrealizować projekt na czas i zgodnie ze specyfikacją.   

Dlaczego jest popyt na kierowników projektów IT? 

W coraz bardziej cyfrowym i globalnym krajobrazie biznesowym firmy muszą szybko przystosowywać się do zmieniających się okoliczności, by móc sprzedawać swoje produkty i usługi. Aby to się stało, potrzebują zdecydowanych liderów, którzy potrafią zamienić zestaw złożonych wymagań w jedną spójną strategię – innymi słowy, kierowników projektów IT. Jeśli masz zdolności przywódcze, zamiłowanie do technologii i umiejętność zarządzania zmianą w organizacji, ta ścieżka kariery zapewni Ci doskonałe długofalowe perspektywy.  

Wymagane umiejętności i doświadczenie kierowników projektów IT 

 • wysokiej klasy umiejętności komunikacyjne i doświadczenie w zarządzaniu pracą zespołów i poszczególnych osób; 
 • certyfikat kierownika projektów, wydany przez uznaną instytucję; 
 • znajomość oprogramowania do zarządzania projektami, metodyk i najlepszych praktyk.

Stanowisko #4: full-stack web developer 

Początkujący web developerzy dzielą się na tak zwanych frontendowców i backendowców. Front-end developerzy zajmują się wyglądem interfejsu i doświadczeniem użytkownika na stronie, z kolei back-end developerzy specjalizują się w podstawowej funkcjonalności strony i jej związkiem z bazą danych, serwerami i chmurą.

W miarę rozwoju kariery oraz zdobywania wiedzy i doświadczenia związanego z różnymi językami programowania i frameworkami, pojawia się trzecia opcja – full-stack developer. Ci elitarni specjaliści płynnie poruszają się pomiędzy procesami związanymi z front-endem i back-endem. Co więcej, są obeznani z trendami biznesowymi i najlepszymi praktykami UX, co sprawia, że mogą także udzielać porad i konsultacji strategicznych. Full-stack developerzy muszą być również mistrzami komunikacji, by móc współpracować z różnorodnymi klientami i interesariuszami, a także odpowiadać przed kadrą zarządzającą.  

Dlaczego jest popyt na full-stack developerów? 

Biorąc pod uwagę wartość, jaką mogą wnieść do organizacji i rosnący popyt na tworzenie stron i aplikacji w branży technologicznej, nie jest zaskoczeniem, że full-stack developerzy są bardzo poszukiwani w roku 2022. Zatrudniając developerów, pracodawcy nie szukają tylko doskonałych umiejętności kodowania – potrzebują także osoby, która jest na tyle elastyczna, by jej działania mogły wpłynąć na przyspieszenie procesu tworzenia oprogramowania. Full-stack developerzy są odpowiednimi osobami, by sprostać tej potrzebie. 

Nie jest to jednak łatwa praca dla osób, które dopiero rozpoczynają karierę w IT. Korzystaj z każdej możliwości, by pracować zarówno z front-endem, jak i back-endem – to pozwoli Ci zbudować wiarygodny wizerunek kandydata, który ma doświadczenie w obu obszarach.  

Wymagane umiejętności i doświadczenie full-stack developerów 

 • gruntowna znajomość języków programowania i frameworków, takich jak C#, Java, JavaScript, Angular, Reach i Vue, oraz narzędzi do zarządzania bazami danych, takich jak MySQL; 
 • doświadczenie w pracy z metodykami rozwoju oprogramowania, takimi jak Agile, Waterfall i DevOps; 
 • samodzielne zarządzanie własną pracą (prawie) bez nadzoru – wielu full-stack developerów pracuje zdalnie.

Stanowisko #5: analityk ds. cyberbezpieczeństwa  

Potrafisz myśleć jak haker i określać słabe punkty systemu bezpieczeństwa informacyjnego w swojej organizacji? Potrafisz też myśleć jak menedżer i stworzyć strategię cyberbezpieczeństwa, która ochroni reputację firmy i jej pieniądze? 

Jeśli tak, to praca analityka ds. cyberbezpieczeństwa (cybersecurity analyst) może być dla Ciebie idealna. Będziesz blisko współpracować z architektami cyberbezpieczeństwa i inżynierami. Role te mają punkty wspólne i są często mylone, nie są jednak tożsame. Analitycy są „pierwszą linią obrony” – ich zadaniem jest monitorowanie sieci organizacji, by wykryć naruszenia bezpieczeństwa i słabe punkty. Na bazie tej analizy architekci cyberbezpieczeństwa i inżynierowie mogą zaprojektować i wdrożyć systemy, które pozwolą zapobiec zidentyfikowanym zagrożeniom. 

Dlaczego jest popyt na analityków ds. cyberbezpieczeństwa? 

Ponieważ coraz więcej organizacji przyjmuje strategię biznesową digital-first, stają się one bardziej podatne na cyberataki. Aby ograniczyć to ryzyko, poszukują ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy potrafią zapobiec, wykryć i odpowiedzieć na tego typu zdarzenia. Jest duży popyt na analityków cyberbezpieczeństwa i podobnych specjalistów IT, szczególnie w takich sektorach, jak usługi finansowe, opieka zdrowotna, instytucje rządowe i handel detaliczny.

Analityk ds. cyberbezpieczeństwa to stanowisko średniego szczebla w branży technologicznej, które zazwyczaj wymaga co najmniej trzech lat doświadczenia w roli związanej z bezpieczeństwem informacji. Jeśli właśnie zaczynasz swoją karierę w IT, rozważ stanowiska najniższego szczebla, takie jak administrator bezpieczeństwa.

Wymagane umiejętności i doświadczenie analityków ds. cyberbezpieczeństwa  

 • doskonała znajomość lokalnych i międzynarodowych standardów bezpieczeństwa informacji, takich jak ISO 27001; 
 • certyfikaty takie jak CISSP, CISA lub CISM; 
 • doświadczenie w pracy z narzędziami SIEM, takimi jak Splunk, ArcSight i Alien Vault.

Bonus: analityk biznesowy 

Analityk biznesowy (business analyst) jest wieloaspektową rolą i specjaliści pracujący na tym stanowisku mogą czerpać wiedzę z takich obszarów, jak informatyka, finanse i marketing. Niezależnie od specjalizacji, wszyscy analitycy biznesowi powinni z pasją podchodzić do określania i interpretowania oczekiwań klienta i przekładania ich na skuteczne strategie biznesowe.

Obowiązki analityka biznesowego obejmują zazwyczaj analizę finansową, analizę przepływu danych oraz zarządzanie projektem. Rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy są także istotne na tym stanowisku, ponieważ analitycy często współpracują z projektantami, programistami i zespołami zapewnienia jakości, aby wprowadzać poprawki i ulepszenia do produktu.  

Dlaczego jest popyt na analityków biznesowych? 

Popyt na analityków biznesowych już dziś jest wysoki i oczekuje się, że w ciągu najbliższych lat jeszcze wzrośnie. Jedną z głównych przyczyn tego popytu jest cyfrowa transformacja i zdolność organizacji do pozyskiwania dużych ilości cennych danych na temat funkcjonowania ich biznesu. Te dane mogą zapewnić firmom kluczową przewagę nad konkurencją – o ile mają w swoim zespole ludzi posiadających umiejętność interpretacji tych danych i zamiany ich w użyteczne wnioski i rozwiązania.  

Wymagane umiejętności i doświadczenie analityków biznesowych 

 • umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów; 
 • dyplom licencjata lub magistra na kierunku inżynierskim, w informatyce, finansach lub pokrewnej dziedzinie; 
 • doświadczenie w budowaniu i testowaniu interfejsów typu API; 
 • umiejętność formułowania podstawowych zapytań SQL.

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.