Wielu specjalistów z branży inżynieryjnej uważa, że ich kompetencje techniczne i doświadczenie są najważniejszymi elementami w pracy, warunkującymi osiągnięcie sukcesu zawodowego i znalezienie dobrej oferty pracy. 

Jednak nasz sposób wykonywania obowiązków ewoluuje, a co za tym idzie, zmieniają się również oczekiwania pracodawców względem kandydatów. Inżynierowie coraz częściej pracują dla wielu różnych obszarów i działów oraz z wieloma zróżnicowanymi zespołami, nawet w ramach jednej organizacji.

Kandydaci posiadający szeroko rozwinięte kompetencje miękkie, w połączeniu z umiejętnościami technicznymi, są bardzo pożądani na rynku pracy i mogą znacząco wyróżnić się na tle pozostałych aplikujących. 

Warto jednak odpowiedzieć na pytanie, czym dokładnie są umiejętności miękkie na dzisiejszym rynku pracy? Które z nich są najbardziej cenione przez pracodawców z branży inżynieryjnej?

Czym są kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie to osobiste cechy każdej osoby, które uzupełniają kwalifikacje zawodowe i doświadczenie. Odnoszą się do tego, w jaki sposób wchodzimy w interakcje z innymi ludźmi, jak sprawujemy funkcje przywódcze, w jaki sposób się komunikujemy i jak rozwiązujemy problemy oraz zarządzamy swoimi zadaniami.

Dziś posiadanie umiejętności miękkich jest niezbędne do tego, aby odnieść sukces, bez względu na branże i stanowisko. Intensywny rozwój technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI) oraz automatyzacja sprawiają, że w miejscu pracy rośnie potrzeba wykorzystania kompetencji miękkich, aby móc analizować i interpretować dane oraz wyciągać z nich wnioski. 

W raporcie opracowanym przez Deloitte Access Economics, eksperci przewidują, że do roku 2030 dwie trzecie wszystkich stanowisk opierać się będzie o kompetencje miękkie. 

5 głównych umiejętności miękkich u inżynierów

Aby podkreślić swoje umiejętności miękkie podczas rozmowy o pracę w branży inżynieryjnej, zwróć uwagę na pięć obszarów:

1. Wysokie kompetencje komunikacyjne

Wysoko rozwinięte umiejętności skutecznego komunikowania się są niezbędne w branży inżynieryjnej, ponieważ specjaliści często są zobowiązani do tego, aby wyjaśnić kwestie techniczne osobie nietechnicznej. Wiedza merytoryczna jest kluczowa, ale umiejętność precyzyjnego i zwięzłego przekazania know-how odbiorcom, którzy nie znają tematu lub nie są ekspertami w tej dziedzinie, jest również niezwykle istotna. Dzięki temu, interesariusze mogą zostać włączeni do dyskusji i zyskać pewność, że dobrze rozumieją wszystkie informacje.  

2. Cechy przywódcze

Inżynierzy, którzy chcą dynamicznie rozwijać swoją karierę, powinni wyróżniać się kompetencjami z zakresu zarządzania. Dotyczy to np. zarządzania zespołami, poszczególnymi osobami, projektami lub całymi organizacjami. Niektórzy specjaliści mają naturalne zdolności przywódcze, lecz umiejętność przewodzenia i kierowania mogą też zdobyć dzięki odpowiednim szkoleniom i kursom.

3. Myślenie „Out of the box”

Organizacje doceniają inżynierów, którzy potrafią poradzić sobie z problemami biznesowymi, zachowując przy tym zdrowy rozsądek i znajdować innowacyjne, kreatywne rozwiązania dla trudnych sytuacji również w czasie kryzysu.

4. Zdolność wywierania wpływu na innych

Umiejętność skutecznego negocjowania z reprezentantami różnych szczebli organizacji oraz budowanie trwałych relacji to ważne elementy w pracy każdego inżyniera.  Firmy potrzebują pewnych siebie i wpływowych specjalistów, którzy potrafią również przekonać innych do swoich idei. 

5. Umiejętność rozwiązywania problemów

Potencjalni pracodawcy poszukują proaktywnego podejścia do rozwiązywania problemów w sytuacjach, gdy podręcznikowa wiedza nie wystarczy, aby sprostać wyzwaniom.

Osoba potrafiąca rozwiązywać problemy, która ma kreatywne podejście do zgłębiania spraw biznesowych, jest pożądana w każdej branży, ale szczególnie w inżynierii, gdzie zarówno innowacyjność jak i efektywność są niezbędne do tego, aby odnieść sukces.
 

Jeśli chcesz porozmawiać o pozyskaniu największych talentów dysponujących właściwymi umiejętnościami, skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów rekrutacyjnych już dziś

Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.