Wysoka stopa inflacji w Europie ma realny wpływ na pracowników i kandydatów. Mimo że Europejski Bank Centralny przewiduje spadek inflacji w Polsce, Francji czy Niemczech – ze średnio 8,4% w 2022 r. do około 5,6% w 2023 r. – to nadal znacznie przekracza ona cel EBC wynoszący 2%. 

W jaki sposób inflacja wpływa na decyzje kandydatów i trendy na rynku pracy? Jak wiele osób rozważa podjęcie pracy dodatkowej, żeby móc związać koniec z końcem? Jakie rozwiązania mogą wprowadzić firmy, aby pomóc swoim pracownikom poradzić sobie z rosnącymi kosztami i tym samem powstrzymać ich przed odejściem do konkurencji? 

Chcąc poznać odpowiedzi na te pytania, firma Michael Page przeprowadziła badanie wśród 184 kandydatów i pracowników z Polski. Wyniki ankiety skłaniają do przemyślenia dotychczasowych sposobów pozyskiwania i zatrzymywania największych talentów w organizacjach.  

Wzrost tendencji do podejmowania pracy dodatkowej w Polsce

Aż 67% pracowników w Polsce podjęło pracę dodatkową lub poważnie to rozważa, ponieważ w obliczu rosnących kosztów utrzymania ich podstawowe wynagrodzenie nie jest wystarczające. 15% z nich już podjęło pracę dodatkową, natomiast 52% bierze to pod uwagę. 

Tendencja do podejmowania prac dodatkowych niesie za sobą wyzwania dla pracodawców. Rozproszenie pracowników na wiele stanowisk prowadzi do wypalenia zawodowego, co wpływa na ich samopoczucie oraz wydajność, a co za tym idzie – na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. 

Skutki inflacji w Polsce

Zaledwie 1,6% ankietowanych stwierdziło, że inflacja nie wpłynęła na ich codzienne życie. Zdecydowana większość pozostaje w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie podczas zakupów spożywczych czy opłacania rachunków za media. Pomimo wyzwań związanych z utrzymaniem, 36% respondentów twierdzi, że ich wynagrodzenia nie zmieniły się w ciągu ostatniego roku. Wśród osób, które miały szczęście otrzymać podwyżkę 46% twierdzi, że miała ona pomóc zrównoważyć dotkliwe skutki inflacji. 

W poszukiwaniu lepszego wynagrodzenia

Jak pokazał nasz raport Talent Trends 2023 aż 94% pracowników w Polsce jest otwartych na nowe możliwości zawodowe. Nasza ankieta Candidate Pulse wskazuje, że 63% respondentów aktywnie poszukuje pracy, w której mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie, aby poradzić sobie z rosnącymi kosztami utrzymania. 54% natomiast jest otwartych się na stanowiska, których wcześniej nie brali pod uwagę. Tylko 34% respondentów próbowało wykorzystać rosnące koszty utrzymania jako kartę przetargową do negocjowania wyższego wynagrodzenia w ciągu ostatniego roku, ale jedynie 13% odniosło sukces w tych negocjacjach. Pokazuje to brak porozumienia między pracownikami a pracodawcami w kwestii wpływu inflacji na wynagrodzenia.  

Inflacja w Polsce szkodzi również pracodawcom

Wiele firm nie podjęło jeszcze działań, które pomogłyby pracownikom w tych trudnych czasach. Dlaczego? Jednym z powodów mogą być ich własne ograniczenia budżetowe spowodowane inflacją, przez które mogą się oni wahać przed zaoferowaniem podwyżek. Kolejnym powodem może być brak otwartej komunikacji w kwestii realnego wpływu inflacji zarówno na firmę, jak i jej pracowników. Może to prowadzić do utraty szans na wypracowanie wspólnych rozwiązań. Czytaj dalej i dowiedz się, jak pokonać inflację.  

Jakie są oczekiwania pracowników?

Zdecydowana większość (71%) pracowników twierdzi, że poza podwyżką wynagrodzeń ich pracodawcy nie podjęli działań zwalczających skutki inflacji. 47% jest zdania, że poziom wynagrodzeń powinien być dostosowywany do rosnącej inflacji niezależnie od wyników pracowników. Niepokojący jest jednak fakt, że aż 58% respondentów wątpi w to, że ich wynagrodzenia będą nadążać za rosnącą inflacją w przyszłym roku. 

Nasze badanie wykazało, że aż 96% osób uważa, że firmy już na poziomie rekrutacji powinny w bardziej przejrzysty sposób komunikować swoją politykę wynagrodzeń, w tym sposoby na dostosowanie się do rosnącej inflacji.  

Brak uwzględnienia inflacji w polityce wynagrodzeń może sprawić, że firma będzie znacznie mniej atrakcyjna dla kandydatów. Obecni pracownicy natomiast mogą podejmować prace dodatkowe, żeby przetrwać ten trudny czas. Według ankietowanych tylko jedna trzecia firm podejmuje dodatkowe kroki w celu zwalczania skutków inflacji, stanowi to więc okazję do przemyślenia swojej polityki inflacyjnej i wyróżnienia się na rynku pracy. 

5 wskazówek, dzięki którym pokonasz inflację w Polsce

  • Aktualizacja wynagrodzeń: Sprawdzaj na bieżąco poziom inflacji w Europie i zapoznaj się z najnowszym Przeglądem Wynagrodzeń Michael Page. Dzięki temu dostosujesz wynagrodzenia do standardów rynkowych, zatrzymasz obecnych pracowników i przyciągniesz nowe talenty.  
  • Pomoc w pokryciu kosztów utrzymania: Zaoferuj swoim pracownikom dodatki do wynagrodzenia, które pomogą im pokryć koszty podstawowych artykułów, takich jak zakupy spożywcze czy media.  
  • Otwarta komunikacja: W przejrzysty sposób komunikuj, jak Twoja firma radzi sobie z inflacją. Dzięki temu zbudujesz zaufanie wśród swoich pracowników. 
  • Benefity niematerialne: Weź pod uwagę takie bonusy jak praca zdalna czy elastyczne godziny pracy. Będą one miały duży wpływ na życie pracowników bez jednoczesnego uszczerbku na wynikach finansowych Twojej firmy. 
  • Szkolenia: Stwórz swoim pracownikom okazję do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Dzięki temu zmniejszysz prawdopodobieństwo podjęcia przez nich pracy dodatkowej lub przejścia do konkurencji. 

W jaki sposób możemy Ci pomóc?

Zarządzanie firmą w okresie wysokiej inflacji i innych zawirowań rynkowych może być dużym wyzwaniem. Michael Page oferuje zespół wyspecjalizowanych konsultantów, pracujący w oparciu o 25-letnie doświadczenie, który pomoże Ci znaleźć najlepsze talenty i opracować atrakcyjny pakiet wynagrodzeń. Jeśli chcesz być na bieżąco z trendami rynkowymi, koniecznie zapoznaj się z naszym Przeglądem Wynagrodzeń

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.