Coraz więcej organizacji komercyjnych korzysta z technologii opartej na chmurze, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie swojej działalności. Dlatego też istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych kandydatów na stanowisko Cloud Architecta, którzy będą nadzorować wszystkie aspekty strategii i praktyki przetwarzania danych w chmurze, w tym plany akceptacji, monitorowanie, projektowanie, wdrażanie i zarządzanie. 

Zadania i obowiązki – co robi Cloud Architect? 

Do głównych obowiązków Cloud Architecta należy zwykle: 

  • Tworzenie użytecznej struktury chmury, z której będą mogli korzystać pracownicy, klienci i zleceniodawcy. 
  • Zrozumienie wymagań firmy w zakresie chmury i przełożenie ich na realne rozwiązania. 
  • Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich działań w chmurze zgodnie z najwyższymi standardami. 
  • Nadzorowanie wykorzystania przestrzeni zarówno teraz, jak i w przyszłości. 
  • Szkolenie członków personelu z najlepszego sposobu korzystania z aplikacji. 
  • Planowanie strategii chmury do wykorzystania w przyszłości, zawsze z uwzględnieniem wymagań firmy. 
  • Korzystanie z technik, takich jak migracja, wizualizacja i zarządzanie serwerem w celu usprawnienia firmowych usług przetwarzania danych w chmurze.

Cechy, które powinien posiadać Cloud Architect 

Skuteczny Cloud Architect cechuje się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi. Może to oznaczać słuchanie sprawozdań i zrozumienie wymagań firmy, a także przekazywanie informacji i szkolenie innych w zakresie korzystania z niezbędnych aplikacji. Kluczowe znaczenie ma umiejętna komunikacja w zakresie kwestii technicznych. 
 
Cloud Architect powinien posiadać również rozwinięte umiejętności zarządzania czasem, oraz zdolność koncentracji nawet podczas pracy nad kilkoma zagadnieniami równocześnie. Osoby pracujące na tym stanowisku potrafią skutecznie rozwiązywać problemy, a także badać techniki i aplikacje przed ich praktycznym zastosowaniem. Kolejną ważną cechą jest elastyczność, ponieważ stanowisko Cloud Architecta wymaga zdolności odpowiedzi na wiele pytań jednocześnie. 
 
Biorąc pod uwagę fakt, że technologie stale się zmieniają, kandydaci na stanowisko Cloud Architecta muszą mieć solidną wiedzę z zakresu najnowszych aplikacji, a także umiejętność bacznego śledzenia tego, co może się pojawić na horyzoncie. Cloud Architect musi iść z duchem czasu, ponieważ korporacje będą chciały jak najlepiej wykorzystać wszystkie dostępne innowacje. 

Cloud Architect – jak nim zostać?

Każde stanowisko Cloud Architecta będzie się nieco różnić od innych, ale we wszystkich przypadkach pewne podstawowe umiejętności techniczne pozostają takie same. Obejmują one praktyczną wiedzę, połączoną z doświadczeniem na temat systemów Windows, Mac i Linux, a także pewną biegłość w zakresie usług Amazon Web Services i Microsoft Azure, sieci LAN/WAN, zapór sieciowych i bezpieczeństwa cybernetycznego. Główne certyfikaty chmury dotyczą podstawowych dostawców chmury: AWS, Google Cloud i Microsoft Azure. 
 
Często zdarza się, że rekruterzy oczekują od osób ubiegających się o stanowisko Cloud Architecta co najmniej tytułu licencjata, zwykle na takich kierunkach, jak programowanie komputerowe, elektronika, informatyka, inżynieria lub technologia informacyjna. Przydatne mogą się także okazać kwalifikacje specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa sieci, tworzenia stron internetowych, front i back-endu oraz architektury systemów. 

Perspektywy rozwoju kariery – jaki jest następny krok w karierze po stanowisku Cloud Architecta? 

Stanowiska na podstawowym szczeblu w tym zakresie, takie jak Junior Cloud Architect lub Assistant Cloud Architect, oferują doskonałą okazję do rozwinięcia swojej ścieżki zawodowej. Na dalszych etapach kariery często pojawiają się możliwości objęcia stanowisk, takich jak Cloud Architecture Manager, Senior Cloud Strategist i Director of Cloud Management. 

Wynagrodzenie – ile zarabia Cloud Architect? 

Osoby, które tylko rozpoczynają pracę na stanowisku Cloud Architecta, mogą już spodziewać się dobrych pensji. Pracownicy na wyższych szczeblach otrzymują doskonałe wynagrodzenie. 

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej