Woman checking technical equipment

Systems Engineerowie są zatrudniani we wszystkich sektorach rynku. Specjaliści opracowują, instalują, obsługują i monitorują systemy w oparciu o potrzeby konsumenta, pomagając firmie poprawić obsługę klientów i zwiększyć strumienie przychodów. To interdyscyplinarna rola, która zapewnia profesjonaliście różnorodność obowiązków.

Zadania i obowiązki – co robi Systems Engineer?

W zakres kompetencji Systems Engineera wchodzi wiele obowiązków, w tym:

  • Ocena obecnych systemów oraz identyfikacja potencjalnych usprawnień w zakresie wzrostu wydajności i efektywności  
  • Instalacja, konfiguracja, doskonalenie i monitorowanie nowych systemów oraz ich wpływu na firmę  
  • Koordynacja działów i innych zainteresowanych stron, z uwzględnieniem ewentualnego zapotrzebowania na szkolenia 
  • Identyfikacja potencjalnych problemów stojących przed użytkownikami i inżynierami wdrożeniowymi  
  • Współpraca z członkami zespołu, użytkownikami końcowymi, klientami, dostawcami i interesariuszami z naciskiem na ciągłe doskonalenie  
  • Integracja nowych systemów z istniejącą infrastrukturą, maksymalizacja korzyści i minimalizacja zakłóceń  
  • Przekazywanie poziomów wydajności z kierownictwem wyższego szczebla, często poprzez prezentacje lub raporty

Cechy, które powinien posiadać Systems Engineer

Najlepsi Systems Engineerowie mogą pracować na najwyższym poziomie, nawet w przypadku bardzo złożonych operacji. Są biegli w rozwiązywaniu problemów, mają wiarę we własne możliwości i radzą sobie z wyzwaniami, które stają na ich drodze. Identyfikowanie problemów i szybkie ich rozwiązywanie to duże atuty kandydata.

W pracy na tym stanowisku niezbędna jest też umiejętność komunikacji, zwłaszcza przy przekazywaniu wysoce technicznych informacji osobom nietechnicznym. Systems Engineer musi mieć umiejętność  pracy w zespole i powinien potrafić wysłuchać tych, którzy patrzą na problemy z nieco innego punktu widzenia. Do tych oferujących inną perspektywę może należeć Software Engineer, Systems Administrator, Director of IT i Network Engineer.

Formalne kwalifikacje są często warunkiem wstępnym przy ubieganiu się o to stanowisko. Systems Engineer powinien sprawdzić się w takich dziedzinach jak tworzenie oprogramowania, inżynieria systemów, zarządzanie projektami, analiza systemów itp., w których istnieje kilka specjalizacji, w tym biosystemy, logistyka, oprogramowanie i transport.

Kwalifikacje i umiejętności techniczne – jak zostać Systems Engineerem?

Kandydatowi na Systems Engineera pomoże doświadczenie na podobnym stanowisku. Certyfikaty, takie jak Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), Red Hat, Citrix, Cisco Certified Network Professional (CCNP) i Oracle Java mogą również stać się pomocne w objęciu tej roli.

Od Systems Engineera oczekuje się dogłębnego zrozumienia odpowiednich narzędzi, do których można zaliczyć: Teamcenter, MagicDraw, Enterprise Architect, Rational Rhapsody for Systems Engineers i Innoslate. Systems Engineer pracuje w wielu różnych sektorach branży, które powinien poznać i zrozumieć.

Perspektywy rozwoju kariery – jaki jest następny krok w karierze po stanowisku Systems Engineera?

Ścieżka kariery Systems Engineera często zaczyna się od ogólnej inżynierii i rozwoju oprogramowania, a wiele osób na tym stanowisku zaczyna swoją karierę od stażu. Osoby z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem mogą awansować na stanowisko Senior Systems Engineera, Lead Development Engineera i Head of IT.

Wynagrodzenie – ile zarabia Systems Engineer?

 Czynnikami decydującymi o wielkości wynagrodzenia są doświadczenie, wiedza i konkretna wartość pracownika dla firmy. Kandydat na to stanowisko może liczyć na obiecujący pakiet świadczeń.

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej